Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Akadálymentesség

Akadálymentesítési  nyilatkozat

 

A NYUDUVIZIG elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a www.nyuduvizig.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A honlap az alábbiakban felsorolt meg nem felelések miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény rendelkezéseinek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalom az alábbi okok miatt nem akadálymentes:

  • a 2018. május 25. előtt keletkezett, szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak, tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, és az így keletkezett pdf állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják,
  • nem akadálymentes tartalom a térképi és a távmért vízrajzi adatok.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2023. október 2. napján készült a NYUDUVIZIG által végzett önértékelés alapján.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az vezetes@nyuduvizig.hu címen jelezheti.  A 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdés értelmében a közszférabeli szervezet a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Ellenőrzés és végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070,

e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu.

Jelen akadálymentességi nyilatkozatot jóváhagyta:

Gaál Róbert igazgató

2023. október 02.