Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Vízrajzi tevékenység

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízrajzi monitoring rendszerének üzemeltetését, karbantartását, illetve fejlesztését a Vízrajzi és Adattári Osztály végzi.

A monitoring rendszer működtetésének célja: a felszíni vizek (vízfolyások, csatornák, tavak), a felszín alatti vizek (talaj- réteg- karszt- és forrásvizek) mennyiségi- és minőségi állapotának illetve igénybevételének megismerése, valamint azok állapotváltozásának nyomon követése.

Az Igazgatóság vízrajzi tevékenysége az alábbi főbb feladatokból áll:

  • hidrológia észlelések-, mérések helyszíni- és távadatgyűjtés
  • országos- és helyi érdekeltségű észlelő- mérőhálózat működtetése, karbantartása és fejlesztése
  • az adatok feldolgozása-, tárolása-, továbbítása-, értékelése és szolgáltatása
  • árvízi helyzetben hidrometeorológiai- és árvízi előrejelzések készítése
  • az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásához kapcsolódó helyszíni mérések végrehajtása

Ezen tevékenységet az Igazgatóság 2018. június 1-től az ISO 9001:2015 minőségirányítása szabványa szerint végzi, melynek tanúsítványát 3 évente meg kell újítani, az éves felülvizsgálatok mellett.