Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Dozmati tározó

Dozmati tározó

Az 1965. évi árvíz jelentős völgyi elöntéseket okozott nem csak a Gyöngyös-patakon, de az Arany-patakon és a Sorok-Perint vízfolyás mentén egészen a Rába folyóba történő betorkollásig. Az Arany-patak vízhozama a rendezetlen, alacsony vízszállító képességű mederben és az ártéren folyt le. Az Arany-patak, Gyöngyös és Sorok-Perint vízrendszer árhulláma egymásra futott, ezért a Sorok-Perint vízfolyás Szombathely belvárosában idézett elő súlyos károkat. A rendkívüli árhullám levonulását követően, több tanulmány is készült melyek összehangoltan a Gyöngyös-patakon megvalósítandó Lukácsházi tározó és az Arany-patakon megépítendő Dozmati tározó építésével a térség árvízmentesítésének problémáját kívánták megoldani.

Ennek érdekében a Gyöngyös és Sorok-Perint vízrendszeren 2010. évben megépült a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó, mely a tározó alatti lakott területeket tette árvízvédelmi szempontból biztonságossá, de Szombathely-Oladi városrésze, Bucsu, Dozmat, Torony és Sé továbbra is árvíz által veszélyeztetett települések maradtak.

  1. évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató, a Környezeti és   Energiahatékonysági Operatív Program, Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése tárgyú pályázatán támogatást nyert a „Szombathely és a környező települések árvízi védelmét szolgáló dozmati víztározó megépítése” című, KEHOP-1.5.0-15-2016-00008 azonosítószámú kiemelt projekt megvalósítására.

Az Európai Unió támogatásával, 2 milliárd 36 millió forint ráfordítással, KEHOP program keretében az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium által került megvalósításra a projekt, melynek legfőbb célja Szombathely és a környező települések (Bucsu, Dozmat, Torony, Sé, Szombathely) árvízi biztonságának megteremtése. A projekt kielégíti az Európai Unió Víz Keretirányelvben megfogalmazottakat: az árvízi biztonság megteremtésével együtt az Arany-patak jó ökológiai állapotának elérését. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott célok elérése az árvízcsúcs-csökkentő tározó megépítésével, a patakmeder természet közelivé formálásával, a fenékküszöbök átjárhatóvá tételével valósíthatók meg.

 A globális felmelegedés következtében tapasztalható szélsőséges időjárási körülmények is indokolttá tették Szombathely és a környező területek védelmében a dozmati árvízcsúcs- csökkentő tározó megépítését. A tározó üzemeltetésével a létesítmény alatti lakott területeket és termőföldeket sújtó vízkárok megelőzhetőek, csökkenthetőek, ezáltal nő a lakosság árvízi biztonsága, s olyan komplex fejlesztések valósíthatók meg, melyek elősegítik a gazdaság, az idegenforgalom fellendülését, az érintett települések további fejlődését.

A Dozmati tározó völgyzárógátja Dozmat község nyugati belterületi határa felett az Arany- patak 8+142 km elzárási szelvényében létesült. A patak metszésében az érkező nagyvizek völgyben történő visszatartása és a megfelelő mennyiségű víz továbbvezetése érdekében a töltéstest 0+230 km szelvényében létesült a leeresztő műtárgy. A két nyílásba beépített zsiliptáblák szűkítésével a töltés mögötti tározótérben betározódás alakul ki. A tározótér a 65,2 m3/s érkező vízhozam esetében 244,00 mBf. mértékadó árvízszintnél 44,1 hektáron mintegy 1,13 millió m3 víz befogadására alkalmas. Ebben az esetben a tározó árhullám-csökkentő hatása 67 %-os mértékű, a mértékadó vízhozam 21,5 m3/s-ra csökkenthető.

Az árvíztározó „békeidőben” üres, a tározótérben az alapvető célokat nem akadályozó területhasználat továbbra is folytatható.

A völgyzáró gát 0+087 km szelvényében kialakításra került a vészárapasztó vápa. Ezen műtárgy biztosítja a völgyzáró gát védelmét havária esetén a túlzott terheléstől. A létesítmény feladata az üzemi vízszint fölé emelkedő víz alvíz felé történő továbbvezetése. A tározó vízállásának mérése a tározóba befolyó vizek figyelése és a tározóból kifolyó vizek ellenőrzése céljából a vízállás mérését biztosító vízrajzi létesítmények épültek ki. Az Arany-patak által szállított uszadékok zsilipaknán kívüli tartását, a mozgató-berendezések védelmét a felvízi oldalra felszerelt tűzi horganyzott uszadékfogó rács biztosítja.

Az árvízcsúcs-csökkentő tározón belül az anyagnyerő területén, Arany-patak jobb partján kialakításra került 7,2 ha alapterületű állandó vízfelületű tározórész. Ennek feladata a vízhiányos időszakban a vízpótlás biztosítása az Arany-patak alvízi szakaszán. Az állandó vízű tározórtész biztosítása érdekében az Arany-patak új medrének jobb partján kialakításra került egy 530 m hosszúságú homogén kötött anyagú oldaltöltés. Az állandó vízű tározórész friss víz utánpótlásának biztosítása érdekében az Arany-patak 9+096 km szelvényben duzzasztó-, a 9+106 km szelvényében vízkivételi műtárgy épült.

Az állandó vizű tó a vízfelületekben szegény nyugat-dunántúli térségben hasznos változásokat eredményezhet. A 7,2 ha vízfelületű tó kedvező teret nyújt a vízinövények, a vízhez kötődő állatvilág megtelepedésének, gyarapítva ezzel a térség élőhelyeit.

A projekt részeként - a lefolyási viszonyok javítása érdekében - az Arany patak alsó és felső (tározó alatti és feletti) szakaszain 5,7 km hosszúságban mederrendezésére került sor. Ez által a meder alkalmassá válik a szabályozott vízhozamok levezetésére.

Mederrendezési munkákra az Arany-patak Szombathely, Dozmati és Bucsui szakaszain került sor. A feliszapolódott meder kikotrása, megfelelő mértékű bővítése és a mederfenntartást biztosító padka került kialakításra.