Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Vízrendezési feladatok

Vízrendezési feladatok:

A vízfolyások a völgy mélypontján haladva a környező területek csapadék- és forrásvizeinek befogadói. A vízfolyások rendezéséről és karbantartásáról, a gazdasági jelentőségüktől függően gondoskodni kell, hogy a szükséges mértékű vizek levezetésére mindenkor alkalmasak legyenek, valamint szolgáltatni tudják a területen felmerülő vízigényeket az élővilág figyelembe vételével.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területe 98%-ban dombvidékre esik, a nyilvántartás szerint 7459 km2 a dombvidéki és 129 km2 a síkvidéki vízgyűjtő terület nagysága.  A digitális állományok alapján 2020-ban elvégzett vízfolyáshossz kiértékelés szerint 157 km folyó, 5235 km kisvízfolyás, 743 km névtelen árok és 180 km belvízcsatorna alkotja a nagyon sűrű vízfolyás hálózatot.

Nyilvántartásunk alapján Igazgatóságunk kezelésében 4148 km vízfolyás van. A vízfolyásokon több 100 műtárgyat, 5 db vízrendezési célú árvízcsúcs-csökkentő tározót és 5 db záportározót kezelünk.

Az utóbbi évek egyre gyakoribb jelensége a kisvízfolyásokon megjelenő, heves, gyorsan lezajló villámárvíz. A dombvidéki vízfolyásokra jellemző, hogy szűk árterületen haladnak végig, a gyors összegyülekezés miatt felkészülésre nincs lehetőség, vagy csak minimális az időelőny, ezért a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

A rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések veszélyes helyzeteket és komoly károkat okoztak és okozhatnak az érintett településeken.  A bekövetkező szélsőséges helyzetek mérséklését célozzák a fejlesztések, kisvízfolyások árvíz-levezető képességének javításával és az árhullám mérséklését eredményező tározók kialakításával.

Az elmúlt években megvalósult Vas vármegyében a Kőszegdoroszlói, a Rönöki és a Rábagyarmati, Zala vármegyében a Zalatárnoki és a Murarátkai záportározó, továbbá Dozmaton árvízcsúcs-csökkentő tározó épült. Az új tározók létesítése mellett a már meglevő, üzemelő tározók jó állapota is elengedhetetlen az árvízbiztonság megteremtéséhez, megtartásához. A Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója projekt keretében felújításra került a Góri tározó vízszint szabályozó műtárgya.

A vízgyűjtőn újabb záportározó építésével tervezzük a terület árvízi biztonságának növelését. A Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése KEHOP-1.5.0 „Dombvidéki tározók Magyarország területén” című pályázat keretében támogatást nyert Vas megyében a Szünöse tározó tervezése, illetve Zala megyében a Gyöngyös folyáson a Gyöngyös (Zalaszántói) tározó áttervezése.

Folyamatban van a Szévíz-csatorna komplex rendezése, a Nagypáli-patak rekonstrukciója, a Lukácsházi tározó feletti Gyöngyös-patak nagyvízi mederrendezése, továbbá Kőszeg területén a Gyöngyös-patak vízkárelhárítási rendszerének fejlesztése.

További kiemelt feladatok többek között, Sárváron a Gyöngyös-műcsatornán lévő osztóműtárgy rekonstrukciója, a Répce–völgy fejlesztése, a Gyöngyös-folyás vízrendszerének komplex rendezése, a Pinka átjárhatóságának biztosítása Vaskeresztesen, valamint a Sorok-Perint és a Marcal revitalizációja.