Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Öntözés a NYUDUVIZIG területén

Öntözés felszíni vízből

a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén 4 öntözőrendszer található, melyek jelenleg nem üzemképesek. Öntözésre közvetlenül a vízfolyások mederből történő vízkivételek útján van lehetőség.

Öntözőrendszerek:

  • Kis-Zala öntözőrendszer
  • Ikervár I. öntözőrendszer
  • Ikervár II. öntözőrendszer
  • Hévízi többcélú öntözőrendszer

A Kis-Zala öntözőrendszer jelenleg rekonstrukció alatt áll, a további három üzemképtelen.

  • Kis-Zala főmű (tűsgát, tápzsilip, hármas osztóműtárgy, Kis-Zala övcsatorna, Kis-Zala belvízcsatorna, 21 db zsilip, szakaszduzzasztó):

A rekonstrukcióval érintett Kis-Zala öntözőrendszerből a Zalán kiépített tűsgátas duzzasztón, és a Zala bal parti töltésbe épült tápzsilipen keresztül van lehetőség öntözővíz szolgáltatásra. A főmű a 06.02. Zala bal parti belvízvédelmi szakasz Kis-Zala belvízöblözetében került kialakításra. Az öblözet csatornái a Kis-Zala és a Kis-Zala övcsatorna kettősműködésűek. A csatornákon 21 db műtárgyat - zsilipet, szakaszduzzasztót - tartunk nyilván. A két csatorna kezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az öntözőmű jelenleg nem üzemel, rekonstrukciója megkezdődött.

  1. Tűsgát összeszerelési gyakorlat képei:
 

 

 
  • Ikervár I. öntőző főmű:

Az Ikervár I. főmű vízkivétele a Rába holtágából, az ún. Rába-patakon keresztül. A főmű műtárgyai, és a csatorna rekonstrukcióra szorulnak. Üzemeltetésének, vagy rekonstrukciójának lehetősége az agrároldalról jelentkező igények figyelembe vételével történhet.

  • Ikervár II. öntöző főmű:

Az Ikervári II. főmű vízkivétele a vízerőtelep üzemvíz-csatornájából történhet.

A zsilip, az öntözőcsatornák rekonstrukcióra szorulnak.

Üzemeltetésének, vagy rekonstrukciójának lehetősége az agrároldalról jelentkező igények figyelembe vételével történhet.

  • Hévízi többcélú főmű:

Az öntözőtelep műszaki állapota elfogadható, azonban üzemeltetése szünetel igény hiányában. Üzemeltetésének, vagy rekonstrukciójának lehetősége az agrároldalról jelentkező igények figyelembe vételével történhet.

Mederből történő öntözővíz-kivétel:

A közvetlen a mederből történő öntözési tevékenység vízjogi üzemeltetési engedély alapján végezhető.

Az öntözés történhet például a vízfolyáson létesített duzzasztott vízteréből történő vízkivétellel, vagy vízkivezetés formájában. Gyakoriak a vízfolyásokra telepített vízkivételi művek – általában kisebb mennyiségű öntözővíz igény esetén –, melyek a parton, vagy a vízfolyás rézsűjében kiépített szivattyúállásokról üzemelő mobil szivattyúkkal nyerik a vizet az öntözéshez.

A vízkivételek üzemeltetői az öntözőrendszerek tulajdonosai.