Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Öntözés felszíni vízből

Öntözés felszíni vízből

„öntözés: a természetes csapadék mesterséges pótlása érdekében, a vízügyi hatóság által engedélyezett mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló területen történő vagy a jogszabály alapján öntözhető gyepterület fenntartását biztosító vízhasználat,” (147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról)

Az öntözési tevékenység vízjogi engedély köteles tevékenység!

A - rendkívüli öntözési célú vízhasználat kivételével - VIZEK rendszeren keresztül kell kezdeményezni az öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokat!

RENDKÍVÜLI ÖNTÖZÉS

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/C. § (9) bekezdésében meghatározott tartósan vízhiányos időszakban a vízhasználó bejelentése (területileg illetékes vízügyi hatósághoz) alapján, vízjogi engedély nélkül, egy alkalommal, rendkívüli öntözési célú vízhasználat lehetséges. Rendkívüli öntözési célú vízhasználatnak minősül a tartósan vízhiányos időszakban, közvetlenül felszíni vízből, ideiglenes szivattyúállással, legfeljebb 120 mm/hektár (1200 m3/hektár) vízmennyiség 100 hektár nagyságot meg nem haladó területre öntözési célból, legfeljebb megszakítás nélkül egy hónap időtartamig történő kijuttatása. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot a területileg illetékes vízügyi hatósághoz (Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági osztály) írásban kell bejelenteni. (72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § 14) bek.)

A bejelentéshez a vízkivétellel érintett felszíni víz kezelőjének hozzájárulását csatolni kell, azaz Rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz Igazgatóságunk Vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni:

 A rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulások iránti kérelem az Igazgatóság részére személyesen vagy a vezetes@nyuduvizig.hu e-mail címen nyújtható be a ’Rendkívüli öntözési kérelem’ megnevezésű (4. számú melléklet) nyomtatványon.

Ha ugyanazon mezőgazdasági területet a vízhasználó a rendkívüli öntözési célú vízhasználat időtartamát követően is öntözni tervezi, a további öntözéshez egyszerűsített öntözési vízhasználatra szóló vízjogi üzemeltetési engedély vagy öntözési célú vízkivételre jogosító vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.