Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Vízgazdálkodási adatgyűjtés (OSAP)

2018. január 1-től a 1373, 1375, 1694, 1376, 1378 nyilvántartási számú OSAP adatgyűjtéseket vízgazdálkodási adatgyűjtésként végzi a vízügyi ágazat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény adta felhatalmazás alapján, amelyet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. Kormányrendelet (XI.6.) szabályoz.

Az adatszolgáltatók részére a 2023. tárgyévi adatgyűjtés teljesíthető a megszokott módon, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról https://www.ovf.hu/kozerdeku/vizgazdalkodasi-adatlapok-korabbi-osap-adatlapok letölthető Excel adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.
Az adatlapok megtalálhatók az Igazgatóság honlapján is (www.nyuduvizig.hu) a Közérdekű/Vízgazdálkodási adatgyűjtés_adatlapok menüpont alatt.
A VÍZIKÖZMŰ szolgáltatók az adatszolgáltatást (korábbi OSAP 1376) online felületen végzik. 

5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai – (korábbi OSAP 1378) adatszolgáltatást a 2023-es évről az adatszolgáltatók online felületen teljesíthetik.

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje a vízügyi igazgatóságok felé:

•    A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás – (korábbi OSAP 1373) esetében 2024. január 31.
•    A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai – (korábbi OSAP 1694) esetében 2024. január 31.
•    A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi megfigyelési tevékenysége – (korábbi OSAP 1375) esetében 2024. március 31, mely minden objektumra vonatkozóan egységes.
•    A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai – (korábbi 1376) esetében 2024. április 30.
•    5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai – (korábbi 1378) esetében 2024. április 30.

Adatszolgáltatás teljesítésének módja:
A kitöltött adatlap Excel fájl formájában, elektronikus levélként küldendő el az alábbi címekre:

•    szabone.krisztina[kukac]nyuduvizig.hu: A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás - (korábbi OSAP 1373)
•    czirokne.barbara[kukac]nyuduvizig.hu: A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi megfigyelési tevékenysége - (korábbi OSAP 1375)
•    banyai.peter[kukac]nyuduvizig.hu: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai -(korábbi OSAP 1694)

Az adatlap hitelesítéséhez az űrlap címlapjának kitöltött, aláírt és szkennelt (lefényképezett) változatát az e-mailhez szükséges csatolni.
Amennyiben az elektronikus, számítógépi adatszolgáltatás nem megoldható, a letöltött és kinyomtatott adatlapot tintával, golyóstollal, írógéppel olvashatóan kell kitölteni, ügyelve a számok elhelyezésére, majd postán megküldeni a területileg illetékes Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére.
Postacím: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.