Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Objektumazonosítási-, vagyonkezelő nyilatkozat, rendkívüli öntözési kérelmek

Objektumazonosítási-,  vagyonkezelő nyilatkozat, rendkívüli öntözési kérelmek

 

 1.  Vízjogi engedély köteles eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézés

  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) kormányrendelet módosítása értelmében a vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatásának ügymenete 2020. január 01-től megváltozott.  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás és Vízügyi Objektumazonosító nyilatkozat kérelmeknek, valamint a tervezői adatszolgáltatási kérelemnek új felülete lett. Amennyiben Ön E-ügyintézésre kötelezett ügyfél (pld: jogi személy) vagy elektronikus ügyintézést választó természetes személy, kérjük, kérelmét a https://vizek.vizugy.huelektronikus felület felkeresésével, annak kitöltésével indítani szíveskedjék. Ez az eljárásrend az egynyári öntözési engedély kérelmekre is vonatkozik.

  2020. január 01-től nem lehetséges a letesitmenyazonositas@nyuduvizig.hu e-mail címen ügyet indítani.

  Azon természetes személyek esetében, akik vízügyi hatósági eljárás keretében a papír alapú ügyintézést választják, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a kérelmek beadásához ügyfélfogadási lehetőséget biztosít hétfőtől-péntekig (munkanapokon) 9 és 11 óra között az Ügykezelő Irodában. A személyes ügyintézésre be kell jelentkezni és időpontot szükséges foglalni. Időpont foglalására hétfőtől-péntekig (munkanapokon) 9 és 11 óra között a 06 (94) 521-280/16-151 telefonszámon van lehetőség.

  A papíralapú ügyintés során kérjük, hozza magával az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó kérelmét, a kitöltött adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot (1. sz. melléklet), és minden a kérelemhez kapcsolódó előzményt (érvényes vízjogi engedélyt), műszaki dokumentációt, amely a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet alapján van összeállítva.

  A „papíralapú” ügyintézésre jogosult természetes személyeknek is lehetőségük van kérelmüket elektronikusan, hagyományos e-mail levélben beküldeni a vezetes@nyuduvizig.hu e-mail címre. A kérelemhez minden esetben csatolni szükséges a kitöltött, aláírt adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot.

  Vagyonkezelői nyilatkozat kérelemhez csatolni szükséges a kitöltött 2. sz. mellékletet, valamint a már fentiekben hivatkozott rendelet szerint összeállított műszaki tervdokumentációt, a kérelemhez kapcsolódó előzmény dokumentumokat.
  Objektumazonosítási kérelem esetén a műszaki dokumentáció mellett csatolni kell a kérelemben releváns „Űrlapokat” is (Excel táblázat).

  Kérelmek elindításához esetlegesen szükséges segítség vagy tájékoztatás kérése hétfőtől-péntekig (munkanapokon) 9 és 11 óra között:

  06 (94) 521-216 telefonszámon: vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
  06 (94) 521-280/16-173 telefonszámon: árvízvédelmi létesítmények
  06 (94) 521-245 telefonszámon: víziközmű
  06 (94) 521-221 telefonszámon: vízgazdálkodás

  tárgyban, vagy bármely időpontban elektronikus levél írásával a letesitmenyazonositas@nyuduvizig.hu  email címen van lehetőség. A levél tárgyában kérjük megjelölni, hogy melyik témakörben kér tájékoztatást:

  - vízrendezés, csapadékvíz elvezetés
  - árvízvédelmi létesítmények
  - vízgazdálkodás, víziközmű

  letesitmenyazonositas@nyuduvizig.hu e-mail címen hivatalos vagyonkezelői, adatszolgáltatási vagy objektumazonosítási kérelmek indítására a továbbiakban nincs lehetőség.

  https://vizek.vizugy.hu felület elérhetőségében tapasztalható problémák jelzése az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé lehetséges a vizek.uf@ovf.hu elektronikus címen.


  2. A nem Vízjogi engedély köteles eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézés

  Szélessávú hálózatok fejlesztéséhez kapcsolódó ügyintézés és Egyéb engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézés
  A nem vízjogi engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulás iránti kérelem az Igazgatóság részére személyesen, vagy a vezetes@nyuduvizig.hu e-mail címen is benyújtható a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon.

  3. A rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulásokhoz kapcsolódó ügyintézés
  A rendkívüli öntözési célú vízhasználathoz kapcsolódó vagyonkezelői hozzájárulások iránti kérelem az Igazgatóság részére személyesen vagy a vezetes@nyuduvizig.hu  e-mail címen nyújtható be a 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon.