Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

 1. Elemi költségvetés 2019-1
 2. Elemi költségvetés 2019-2
 3. Elemi költségvetés 2020-1
 4. Elemi költségvetés 2020-2
 5. Elemi költségvetés 2021
 6. Elemi költségvetés 2022
 7. Elemi költségvetés 2023
 8. Elemi költségvetés 2024

Éves költségvetési beszámoló:

 1. Éves költségvetési beszámoló 2019
 2. Éves költségvetési beszámoló 2020
 3. Éves költségvetési beszámoló 2021
 4. Éves költségvetési beszámoló 2022

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 1. Személyi juttatások 2022.
 2. Személyi juttatások 2023. I. negyedév
 3. Személyi juttatások 2023. II. negyedév
 4. Személyi juttatások 2023. III. negyedév
 5. Személyi juttatások 2023. IV. negyedév
 6. Személyi juttatások 2024. I. negyedév

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 1. Öt millió forintot meghaladó értékű szerződések 2019
 2. Öt millió forintot meghaladó értékű szerződések 2020
 3. Öt millió forintot meghaladó értékű szerződések 2021
 4. Öt millió forintot meghaladó értékű szerződések 2022
 5. Öt millió forintot meghaladó értékű szerződések 2023 

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontban tekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

Megtalálható az alábbi menüpontban.