Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Elindult a Szévíz-csatorna komplex rendezését célzó beruházás

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium irányításával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg a „Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között” elnevezésű, KEHOP-1.3.0-15-2019-00020 azonosítószámú projekt. A fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális javítását célzó fejlesztés az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott, 773,75 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A kivitelezés 2022 novemberében indult.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekt célja a Szévíz-csatorna vízszállító képességének helyreállítása, egyúttal a terület vízháztartásának javítása, a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése. További cél a vízhasználattal és vízbevezetéssel összefüggő társadalmi-gazdasági igények kielégítése, figyelembe véve az ökológiai szempontokat is.
A "Szévíz-csatorna komplex rendezése a 0+000-23+500 km szelvények között" elnevezésű projekt kapcsán az alábbi beruházási elemek valósulnak meg:

  • A 75-ös út hídjának küszöbsüllyesztése a 16+180- 16+210 km szelvényben: a meglévő fenékszinthez képest közel 70 cm süllyesztés jön létre a megtámasztó betonbordák között kialakított betonba rakott vízépítési terméskőburkolat kialakításával.
  • A Szévíz-csatorna vízszállító képességének helyreállítása a torkolattól a 23+500 km szelvényig: a beavatkozások növényzetirtásra, gyökérzónás mederkotrásra, műtárgykeresztezések és burkolatok rendezésére, árnyékolás célú fásításra, növénytelepítésre irányulnak.
  • A Szévíz-csatorna 75-ös út feletti szakaszán vízvisszatartást szolgáló (szakaszduzzasztó) műtárgy építése: a 16+350 km szelvényben tervezett szakaszduzzasztó műtárgy biztosítja a kisvizes időszakban is a természetvédelmi szempontból megkövetelt vízmennyiséget és vízminőséget, ezáltal hozzájárulva a víztestek jó ökológiai állapotának, potenciáljának eléréséhez és későbbi fenntartásához. A műtárgy vasbeton szerkezetű, szükséges elzáró szerkezetekkel, acél mozgató- és kiegészítő berendezésekkel van ellátva.

A vízfolyással kapcsolatos vízhozam adatok folyamatos figyelemmel kísérése érdekében radaros vízszint- és vízhozammérő műszer kiépítése történik a Nemesapáti 73224 számú közlekedési út hídjánál, a Szévíz-csatorna 1+757 fkm szelvényben. A lapvízmérce a Szévíz-csatorna jobb partján az 1+747 fkm szelvényben lesz kiépítve.

A közúti hidak alatt megrongálódott rézsűburkolatok helyreállítását minden olyan közúti műtárgynál előirányoztuk, ahol a jelenlegi burkolat hiányos, vagy felújításra szorul.

A projekt keretében megelőző ökológiai alapállapot-felmérés és a beavatkozásokat követő ökológiai monitoring is szükséges, mert a kotrás, mederrendezés hatással van a vízfolyás élővilágára.

A fejlesztéssel érintett terület Magyarország nyugati részén, közigazgatásilag Zala megyében, Vöckönd, Nemesapáti, Alsónemesapáti, Kisbucsa, Nemeshetés, Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske, Zalaszentmihály, Pötréte településeken található.

A fejlesztés hatására a nyári aszályos időszakban nagyobb biztonsággal áll rendelkezésre a mederben a vízkivételi igényeknek megfelelő mennyiségű vízhozam. Ezzel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás feltételei javulnak.

A tervezett beruházás eredményeként a Szévíz-csatorna vízszállító képességének javulása várható a fejlesztéssel érintett 23,5 km szakaszon.
Az építési munkák várható befejezése: 2023. november 30.
A projektről további információk a szeviz.ovf.hu és a www.nyuduvizig.hu oldalakon találhatók.