Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 300 4242

Az európai vízpolitika

EUnio

Az Európai Unió által 2000-ben elfogadott Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek jó állapotba kerüljenek.

Az ezredfordulón az Európai Unió elindított egy nagy ívű programot, melynek célja, hogy vizeinkkel fenntartható módon, a gazdasági törvényszerűségeket figyelembe véve, társadalmi konszenzussal gazdálkodjunk olyan módon, hogy az megfeleljen korunk természetvédelmi értékrendjének. Az Unió, mindehhez jogi hátteret is biztosított a Víz Keretirányelv kibocsátásával. A 2000-ben elfogadott Víz Keretirányelv célja, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek ún. „jó állapotba” kerüljenek.

A Víz Keretirányelv általános célkitűzési a következők:

  • a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
  • a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével,
  • a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
  • a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása,
  • az árvizeknek és aszályoknak a vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.

A szabályozással azt kívánták elérni, hogy az Európai Unió tagállamai megőrizzék, vagy ahol kell, javítsák a vízfolyás és állóvíz víztestek ökológiai és kémiai állapotát, valamint a felszín alatti víztestek kémiai és mennyiségi állapotát. A kívánatos jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseknek összhangban kell lenniük a vízkárok csökkentését szolgáló tevékenységekkel, valamint az egyéb település- és területfejlesztési elképzelésekkel.

A különböző tervek összehangolását csak úgy lehet elérni, ha az érintett területen élő lakosok, az önkormányzatok, az illetékes intézmények, a területen működő különböző érdekcsoportok, is részt vesznek az intézkedések tervezési folyamatában. Vizeink megóvása, állapotuk folyamatos javítása ugyanis közérdek, amely törvényben előírt kötelessége nem csak az államnak, a közigazgatási intézményeknek, hanem az állampolgároknak is.

A szabályozás pontos tartalmát az Európai Parlament és Tanács 2000/60/EK sz. „Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a vízpolitika területén” c. irányelvben találhatjuk meg a mellékletekkel együtt.