Raab Flood 4cast (ATHU031)

Raab Flood 4cast ATHU031 1D és 2D modellek kapcsolata Előre meghatározott csapadék- szcenáriók alapján számított elöntési területek az osztrák Rábán Számított elöntési területek Korszerű árvízvédelmet támogató magyar–osztrák gyelmeztető és előrejelző rendszer a Rábán Adatbázis-fejlesztés és modellfrissítés Csapadékszcenáriók, árvízi előrejelzés – elöntési területek összekapcsolása Az első munkacsomagban a korábban már üzemelő gyelmeztető és előrejelző rendszert újítottuk fel és fejlesztettük tovább. A hidrodinamikai modellek javítá- sát új geometriai adatok, valamint további tározók beépítésével lehetett elérni. Az ausztriai területen a hidrológiai modelleket újonnan kalibrált INCA csapadék adatokkal és a globális sugárzási adatoknak a hómodellekbe történő beépítésé- vel sikerült pontosabbá tenni. Mindezekkel a módosításokkal a teljes vízgyűjtő területre vonatkozó modellrendszert újrakalibráltuk. Megtörtént a szoftverrend- szer frissítése és a hardverrendszer bővítése is. A második munkacsomagban az ausztriai területen az árvízi előrejelző modellek eredményei a 2D lefolyás- modellekből kinyert elöntési területekkel összekap- csolásra kerültek. Az előre elkészített 2D lefolyásmo- dellek árvízi szcenárióinak tárolása egy katalógus- rendszerben történik. Magyar területen a gyelmez- tető és előrejelző rendszer közvetlen a lefolyásból határozza meg az elöntési területeket és a vízszinte- ket. Ezen elöntési területek számítása hidrodinamikai alapon, valós időben történik. Ezek az előrejelzett elöntési információk a gyelmeztető, előrejelző rendszeren keresztül érhetőek el az árvízi védekezés- ben résztvevő szervezetek számára. Stájerországban és Burgenlandban az irányítási információs rendsze- rekbe integrálódnak ezek az adatok, míg Magyaror- szágon a Vízügyi Igazgatóságok, Önkormányzatok és a Katasztrófavédelem használja majd az előkészített információkat. A rendszer üzemeltetői és használói megfelelő szintű oktatás után nyernek jogosultságot a használatra. A Rába vízgyűjtő osztrák vízhálózata MUNKACSOMAGOK/OUTPUTOK 18 A rendszer beüzemelése előtt az osztrák és a magyar projektpartnerek közös teszt-gyakorlatot hajtottak végre 2020. május 26-án előre elkészített forga- tókönyv szerint, szimulált árhullámmal. Az elkészült előrejelző rendszerek megfelelően működtek és hatékony információcserét biztosítottak mind a két ország árvízi védekezésben résztvevő szervezetei számára. A gyakorlat menetéről és kiértékeléséről dokumentáció készült. A gyakorlatot a partne- rek sikeresnek nyilvánították, így az elkészült €gyelmeztető és előrejelző rendszert használatba vették. Próbajellegű megvalósítás, árvízvédelmi gyakorlat, értékelés, ajánlások A Rába vízgyűjtő magyar vízhálózata 19 Osztrák weboldal Magyar weboldal 20 21 13 14 15 16 17

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=