Eredmények

A Zalából a Balatonba jutó anyagmennyiségek

A Zala torkolati szelvényének átlag terhelés-változásai

 VL.A.ÖPPO4-PÖNNO3-N
  106m3 (átlag) t o n n a (időszak-átlag)
Hídvégi-tó üzembelépése előtt (1976-1985.)

234

8337

86

43

975

383

Hídvégi-tó és Ingói-berek üzembelépése között (1986-1992.)

240

5615

55

15

748

213

Ingói-berek részleges üzembelépése után (1993-2006.)

230

1570

32

16

414

105

Q = víztömeg; L.A. = lebegőanyag; ÖP = összes foszfor; PO4-P = foszfát-foszfor; ÖN = összes nitrogén; NO3-N = nitrát-nitrogén

A hozam vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az 1998-99, a 2000-2003 közötti időszak, valamint a 2004-2006 közötti időszak jelentősen eltér. Az elsőt csapadékban gazdag időjárás és nagy vízhozamok jellemezték, a középső időszakra csapadékszegény időjárás és alacsony vízhozam volt jellemző. 2004-től többé-kevésbé közepes csapadékúnak mondható volt az időjárás. A fentiek miatt a Zala Fenékpusztánál mért átlagos vízhozama az elmúlt 16 évben kismértékben csökkent.

A Zalával a Balatont érő lebegőanyag-terhelés időszak-átlagok alapján megállapítható, hogy a KBVR két egységének belépése óta az jelentősen, „drámaian” csökkent. A korábbi, 8337 t-ra tehető átlagos lebegőanyag-terhelés a Hídvégi-tó belépése után 5615 t-ra (az előző időszak 67%-ára), majd az Ingói-berek részleges beüzemelése óta átlagosan 1532 t-ra mérséklődött (ez utóbbi a KBVR előtti időszak mindössze 18%-a!).

A Zalával a Balatont érő össz.foszfor-terhelés időszak-átlagok alapján megállapítható, hogy az a KBVR létesítése előtti átlagosan 86 t-ról a Hídvégi-tó belépése után átlagosan 56 t-ra, majd az Ingói-berek belépése óta 31 t-ra mérséklődött (a KBVR előtti időszakra vetítve 64 és 36 %-ra).

A KBVR üzemelő egységeinek becsült lebegőanyag- és tápanyag-visszatartása, (tonna) 1985. 2. félév - 2006 között

  HÍDVÉGI-TÓ INGÓI-BEREK KBVR ÖSSZ.*
LEBEGŐANYAG 152655 36615 189270
ÖSSZ. FOSZFOR 516 44 560
ÖSSZ. NITROGÉN 3601 2402 6003

* Megj.: A még nem beüzemelt II. ü. külső területek nincsenek beszámítva!

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a Hídvégi-tó 1985. közepén történt beüzemelése, illetve az Ingói-berek gyakorlatilag 1993-mal kezdődő részleges üzembe helyezése óta a KBVR e két részterületén legkevesebb 189 ezer tonna lebegőanyag; 560 tonna össz.foszfor, valamint 6003 t össz.nitrogén maradt vissza. Ez a lebegőanyag- és tápanyag-tömeg – mérési adatokkal bizonyíthatóan – egészen biztosan nem jutott a Balaton Keszthelyi-öblébe, így minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Balaton jelenlegi jó vízminőségének kialakulásában a KBVR-nek is jelentős szerepe van.

Az alábbi grafikonok szemléltetik az 1998 - 2006 közötti időszak alatt bekövetkezett változásokat.