RSS RSS

Vízrajzi tevékenység

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vízrajzi monitoring rendszerének üzemeltetését, karbantartását, illetve fejlesztését a Vízrajzi és Adattári Osztály végzi.
A monitoring rendszer működtetésének célja: a felszíni vizek (vízfolyások, csatornák, tavak), a felszín alatti vizek (talaj- réteg- karszt- és forrásvizek) mennyiségi- és minőségi állapotának ill. igénybevételének megismerése, valamint azok állapotváltozásának nyomon követése.
Az Igazgatóság vízrajzi tevékenysége az alábbi főbb feladatokból áll:

  • hidrológiai észlelések-, mérések helyszíni- és távadatgyűjtés
  • országos- és helyi érdekeltségű észlelő- mérőhálózat működtetése, karbantartása és fejlesztése
  • az adatok feldolgozása-, tárolása-, továbbítása-, értékelése és szolgáltatása
  • árvízi helyzetben hidrometeorológiai- és árvízi előrejelzések készítése
  • az EU Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásához kapcsolódó helyszíni mérések végrehajtása

Ezen tevékenységét az Igazgatóság az ISO 9001:2015 minőségirányítási szabvány szerint végzi, amelyre 2018. június 1-től tanúsítványt szerzett.

Tanúsítvány, HU

Tanúsítvány, EN

Minőségpolitika