RSS RSS

Közműves vízellátás és szennyvízelvezetés:

A közműves vízellátás, az egészséges ivóvíz biztosítása, a keletkező szennyvizek tisztítása és elhelyezése a helyi önkormányzatok feladata. Igazgatóságunk a kezelésében lévő felszín alatti és felszíni vizek védelmét szem előtt tartva szakmai véleményt ad a víziközművek vízjogi engedélyezéséhez valamint részt vesz a létesítmények előírtak szerinti üzemeltetésének ellenőrzésében.


További feladatok:  

  • A települési vízellátáshoz és szennyvízelvezetéshez kötődő statisztikai adatszolgáltatások – A 178/199.(XI.6.) korm rendelet szerint: A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai valamint Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvízhasználatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai, A 379/2015.(XII.8.) korm. rendelet szerint az Adatszolgáltatás a települések szennyvízelvezetéséről, a szennyvíztisztításáról, az egyedi zárt szennyvíztárolókról és az egyedi szennyvízkezelő berendezésekről, BOI5 jelentés - ellenőrzése, értékelése.

  • A víziközműves tevékenységhez kapcsolódó szakági adatbázisok –TESZÍR-kezelése.

  • Az ipari létesítmények vízjogi engedélyezési eljárásához szakmai vélemény adása

  • A Víziközmű Társulatok szakmai felügyelete