RSS RSS

Vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés


 Magyarország már az Európai Unióhoz történő csatlakozás előkészítő szakaszában is csatlakozott a kezdeményezéshez, míg 2004-től - Uniós tagságunkkal - már kötelező jelleggel, tervszerűen hajtja végre az országra rótt idevágó feladatokat.

VKI végrehajtás szervezeti keretei:

Hazánkban a Víz Keretirányelv végrehajtásának irányításáért a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) felel, azaz a VKI 3. cikk 7. pontja alapján az előírások végrehajtásért felelős, úgynevezett „hatáskörrel rendelkező hatóság”.

VKI végrehajtás jogszabályi keretei:

Az EU jogharmonizáció keretében módosítottuk a Környezetvédelemről, a Természetvédelemről és a Vízgazdálkodásról szóló törvényeinket és számos jogszabályt a felszíni és felszín alatti vizek témakörében. Kiemelkedő jelentőségű a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésről szóló kormányrendelet (221/2004. Korm. rend. a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól), mely az új vízpolitika megvalósításának legfontosabb eszközéről, a célokat megvalósító átfogó tervezésről rendelkezik.


Az elvégzett VKI feladatok áttekintése:

 • A víztestek kijelölése (felszíni, felszín alatti), víztestek típusrendszerének kialakítása, (víztestek kategorizálása (természetes, erősen módosított és mesterséges).

 • A magyarországi vízgyűjtők jellemzése, az emberi tevékenységek környezeti hatásainak áttekintése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett területek listájának elkészítése.

 • A monitoring hálózatok létrehozása (felszíni és felszín alatti) és a monitoring programok (feltáró, operatív) beindítása 2007-től.

 • Az első vízgyűjtőgazdálkodás-tervezés ütemtervének és munkaprogramjának elkészítése, társadalmi megvitatása.

 • A magyarországi vízgyűjtők jelentős vízgazdálkodási problémáinak azonosítása és a megoldandó feladatok összefoglalása, ezek nyilvános vitára bocsátása.

 • Az első országos-, részvízgyűjtő- és alegységi tervek kéziratának kidolgozása. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekből kivonat elkészítése a társadalmi konzultációhoz.

 • Az országos-, alegységi és a tematikus fórumokon valamint a konzultáció folyamatában a tervezők megismerhették társadalom és az érdekeltek véleményét az első kéziratos tervekről, melyek alapján a tervek átdolgozásra kerültek.

 • A tervek hivatalos véleményezése érdekében vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsok lettek létrehozva a tervek alegységi-, részvízgyűjtő- és országos szintjén is.

 • Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve (továbbiakban: VGT-1) 2010 áprilisában készült el. A VGT-1 a Magyar Közlöny 2012. évi 21. számában került kihirdetésre Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozattal.

 • A Víz Keretirányelv 13. cikk előírása szerint először 2015-re kellett az Európai Unió tagállamainak felülvizsgálniuk vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket, ezért 2013-2015 között elkészült a VGT-1 első korszerűsített, felülvizsgált változata, azaz a VGT-2.

 • A Kormány 2016. március 9-én fogadta el „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét” és a Magyar Közlöny 2016. évi 44. számában megjelent 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban, illetve a Hivatalos Értesítő 14. számában hirdette ki. A VGT-2 tartalmazza a 2016 - 2021 időszakra vonatkozó intézkedési programot. A teljes tervdokumentáció mellékletekkel és háttéranyagokkal a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés központi honlapján található meg.

 • A következő, második felülvizsgálat eredményeként 2021. december 22-ig kell elkészülnie Magyarország 2022 - 2027 időszakra vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (továbbiakban: VGT-3).

 • A vízgyűjtő-gazdálkodási terv második felülvizsgálata keretében először elkészült a harmadik vízgyűjtőgazdálkodás-tervezés ütemterve és munkaprogramja
 • A tervezés második ütemében elkészültek a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének kulcsterületeit tartalmazó Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések (továbbiakban JVK) dokumentumai területi részegységenként. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felelőségi körébe tartozó három tervezési alegység (a Rába, a Mura és a Zala tervezési alegységek) JVK dokumentumai a tervezés hivatalos oldalán érhetők el.

 • A tervezés harmadik ütemében elkészült a harmadik Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervének vitaanyaga. Az érintett társadalmi csoportok bevonása érdekében lehetőség van a dokumentum véleményezésére hat hónapon keresztül. Kérjük, küldje meg észrevételeit 2021. június 22-ig a Mondja el véleményét űrlap segítségével a legördülő témából a ‘VGT3 I. vitaanyag’ menüt kiválasztva, vagy küldje meg közvetlenül a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. központi e-mail címre