RSS RSS

Notice: Undefined property: stdClass::$toc in D:\Weboldalak\NYUDUVIZIGHU\plugins\content\pagebreak\pagebreak.php on line 220

 

Rába Akcióprogram

Ausztria és Magyarország, nem utolsósorban hosszú közös történelme folytán, kölcsönösen érdekelt a jószomszédi kapcsolatok magas színvonalának fenntartásában. Következésképp mindkét ország óriási jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatokban keletkező kihívások konstruktív és baráti megoldásának. Ezt a közös szándékot fejezi ki a két környezetvédelmi miniszter között létrejött egyetértés az osztrák-magyar határtérségben a Rába-folyó vízminőségével és a habképződéssel kapcsolatos nyitott kérdések megoldásáról.

2007. május 16-án a két ország környezetvédelmi miniszterei megállapodtak arról, hogy kétoldalú akciócsoportot állítanak fel a Rába folyó vízminőségével és a habképződéssel kapcsolatos megoldatlan kérdések rendezésére. Az akciócsoport májusban kapott mandátumot, szeptemberre konkrét eredményekkel számolva.

Most, alig egy hónappal az Akciócsoport megalakulása után, és két hónappal a kitűzött határidő előtt, mindkét miniszter abban a helyzetben van, hogy bemutassa a közös Akciócsoport intenzív munkájára alapozott alábbi Rába Akcióprogramot.

1. Szigorúbb környezetvédelmi követelmények a bőrgyárakkal szemben

Az osztrák környezetvédelmi miniszter új értékeket állapít meg a víztestek klorid tartalmára. Ez a kulcs a víztestek só terhelésének csökkentéséhez. Eddig erre nem volt szabályozás. A határértéket rendelettel állapítják meg.

Az osztrák környezetvédelmi miniszter szigorúbb előírásokat vezet be a bőrgyárak kibocsátási szabályaira. Ennek során figyelembe veszik a Bécsi Műszaki Egyetemnek a Rába Tanulmány készítése során végzett szakértői vizsgálatokra alapozott javaslatait.

Ennek érdekében:

 • új paramétert vezetnek be, és erre a paraméterre határértéket állapítanak meg, a szennyvíz habképző potenciáljának (felületi feszültség) jellemzésére, továbbá
 • szigorúbb határértéket vezetnek be a szennyvíz szerves anyag terhelésére, pl.:
  • COD érték (kémiai oxigén igény) és
  • TOC érték (összes szerves szén).

Az erre vonatkozó rendeletek tervezetét július elején egyeztetik. A kodifikációra négy hetet irányoznak elő. Miután a szakértői véleményezés eredményeit beépítették, a rendeleteket szeptemberben kihirdetik. Minden egyéb végrehajtási határidőt megfelelő szigorral tűznek ki. Ezen túlmenően, már folynak a tárgyalások a vállalatokkal a harmadik kezelési fokozat lehető legrövidebb időn belüli bevezetéséről önkéntes alapon.

2. Szigorúbb ellenőrzés

Az Osztrák Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium lépéseket tett annak érdekében, hogy a bőrgyárakban a helyi hatóságok:

 • Intenzívebb ellenőrzéseket végezzenek
 • Szigorúbban ügyeljenek a megállapodásoknak való megfelelésre,
 • Szükség szerint büntető eljárásokat kezdeményezzenek.

Ezek az intézkedések azonnali hatályúak.

Folytatják a közös víztestek monitorozását a kétoldalú egyezményeknek megfelelően, és az automata vízminőség mérő állomás folytatja a kiegészítő vizsgálatokat. Az eredményeket folyamatosan továbbítják a magyar hatóságoknak és a nyilvánosságnak a vonatkozó osztrák törvények előírásai szerint.

3. Előkészítés alatt a bőrgyári szennyvizek harmadik kezelési fokozata

A habképződés megszüntetésére kiegészítő kezelési fokozatokat vezetnek be a Feldbach, Jennersdorf és Wollsdorf bőrgyárakban.

Ebből a célból az alábbi előkészítő munka van folyamatban:

Több hónapos előkészítés után a Feldbach bőrgyár tulajdonosa flotációs tesztelő berendezést állított fel a szennyvíz pótlólagos tisztítására, különös figyelemmel a habzásra.

A gyár elvégezte a saját teszteléseit. Az Osztrák Környezetügyi Minisztérium kérésére

 • a tesztelő berendezést műszaki vizsgálat alá vonta a Bécsi Műszaki Egyetem (különös figyelemmel a felületi feszültségre), továbbá
 • analitikai vizsgálatokat végez a bécsi Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség.

Az első eredmények augusztus elejére várhatók. Ha az eredmények nem kielégítők, más egyéb kezelési folyamatot fognak tesztelni.

Ennek eredményeképpen, az új határérték rendeletek alapján a megjelölt helyszíneken az alábbi intézkedéseket fogják végrehajtani:

 • feltételezhető, hogy a Feldbach és Wollsdorf esetében nélkülözhetetlen projektekkel kapcsolatos szakértői vélemények, amelyek jelenleg a magyar féllel vizsgálat alatt állnak, haladéktalanul beérkeznek,
 • ezután a hatóságok mindhárom gyárat felkérik arra, hogy mutassanak be kiegészítő projekteket a harmadik szennyvízkezelési fokozat gyakorlati alkalmazására,
 • a vízügyi egyezménnyel összhangban, ezeket a projekteket a magyar félnek gyors konzultációra bemutatják,
 • ezután megadják a jóváhagyást a vízjogi engedélyekhez a vízügyi és a kereskedelmi törvények alapján,
 • ha az engedélyeket megadják, a gyáraknak pályázhatnak a state-of-the-art létesítmény elemek pénzügyi támogatására.

Jelen fázisban, az aktuális végrehajtás megkezdődhet. A lehető leggyorsabb végrehajtás biztosítva van.

4. A Rába-Lapincs vízrendszer só terhelésének csökkentése

A Fürstenfeld-i geotermikus erőmű működésének leállítását legkésőbb 2009. végére tervezik. Ettől kezdve megszűnik az erőműből származó szerves terhelés. A Rába-Lapincs vízrendszerbe kerülő koncentrált só terhelés ezzel kb. 50 %-kal csökkenni fog.

5. Közös projektek a Rába folyó ökológiai helyreállítására

A két miniszter megbízza a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot és a nemzeti hatóságokat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a tervezést. Az első végrehajtási intézkedésekre legkorábban 2008-ban kerülhet sor. Az intézkedések elsődleges célja:

 • természet közeliség előtérbe helyezése ökológiai árvízvédelemmel,
 • átjárhatóság a halak számára (hallépcsők a műtárgyaknál stb.)
 • a folyók eredeti természetes állapotának visszaállítása

a Rába-Lapincs rendszer közös vízgyűjtő gazdálkodási tervének keretében, amely kitűnő nemzetközi demonstrációs projektként kezelhető.

Mindez a két ország együttműködését igényli. E folyamatban fontos prioritás a lakosság aktív bevonásának biztosítása, az EU Víz Keretirányelv társadalmi részvétellel kapcsolatos elvárásainak megfelelően.

6. A Task Force átalakítása magyar-osztrák akciócsoporttá, a RÁBA AKCIÓPROGRAM végrehajtásának nyomon követésére

A miniszterek megbízzák a Task Force-t a Rába Akcióprogram végrehajtásának nyomon követésével és felügyeletével, valamint közvetlen beszámolással az illetékes miniszterek felé.

 

Sarród, 2007. június 26.

 

Josef Pröll
Mezőgazdasági, erdészeti, környezet- és vízügyi
Miniszter

dr. Fodor Gábor
környezetvédelmi és vízügyi
Miniszter