RSS RSS

Belvízvédelemi rendszer bemutatása

Igazgatóságunk területe túlnyomórészt dombvidéki jellegű, ezért nagyobb lefolyástalan területek nem alakultak ki. Egyedül a Zala torkolati szakaszán volt mocsaras, síkvidéki jellegű terület. A Zala alsó völgyét Kehidától a torkolatig (a mai Balatonhídvégig) állandóan elöntötte a víz, a vízfolyásoknak helyenként nem is volt medre, hanem eltűnt a láp alatt. Ez a terület megközelíthetetlen volt, úgyszólván semmire sem lehetett használni, legfeljebb halászatra és pákászatra, a téli fagy beálltával pedig vadászatra. Ezen a területen található az Igazgatóság egyetlen belvízvédelmi rendszere, a Kis-Balaton, melynek 10 öblözete automata szivattyútelepekkel épült ki.

A belvízvédekezés tervek alapján, központi irányítással történik.