RSS RSS

 

Igazgatóságunk feladatkörébe tartozik a működési területet érintő árvízvédelmi művek kiépítése és fejlesztése, azok fenntartása és üzemeltetése, valamint az árvízvédekezési feladatok végrehajtása és irányítása. Fontos feladata továbbá az állami fővédvonalak éves felülvizsgálata, és az árvízvédelemmel kapcsolatos szakértői, tevékenység is.

 

Igazgatóságunk az alábbi árvízvédelmi szakaszok kezelője:

06.01 Sárvári védelmi szakasz

06.02 Körmendi védelmi szakasz

06.03 Szentgotthárdi védelmi szakasz

06.04 Murai védelmi szakasz (Letenyei védelmi központtal)

06.05 Zalai védelmi szakasz (Keszthelyi védelmi központtal)

06.06. Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (Keszthelyi védelmi központtal)

 

A fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési és védekezési feladatokat a fenti védelmi szakaszokon látjuk el, továbbá riasztást, és szükség esetén műszaki szaktanácsadást is végzünk 28 önkormányzati töltéssel rendelkező településnél.

 

2001-2002-ben készült el osztrák-magyar közös beruházásban az osztrák-magyar határon átnyúló, mintegy 4 km hosszú Lapincs árapasztó vápa. A vápa Ausztria területén ágazik le a Lapincs folyóból és Magyarországon, Szentgotthárdtól északra csatlakozik a Láhn-patak völgyéhez. Szerepe a Lapincs nagyobb árhullámainak árapasztása Szentgotthárd felett, s így a városi folyószakasz tehermentesítése a lakott részeket fenyegető árvizektől. A vápához kapcsolódóan 2002-2003-ban épültek ki Vasszentmihály község árvízvédelmi művei, amelyek a 06.03 Szentgotthárdi I. rendű árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak.

 

Igazgatóságunk működési területére jellemzőek a heves esőzésekből származó, hirtelen vízszintemelkedéssel járó árvizek. Ezek ellen megfelelő biztonsággal védekezni csak kiépített védművekkel lehet. Mivel a Rába folyónak a Sárvár és az országhatár közötti szakaszán – ellentétben a Rába Sárvár alatti szakaszával – nincs összefüggő, a folyóval párhuzamosan kiépített fővédvonal, ezért már a kisebb volumenű árvizek esetén is előfordulhat, hogy a völgyfenék néhány bevédett hely és magaslat kivételével elöntés alá kerülhet.

 

Működési területünkön 32 db település védelmére létesültek önkormányzati védtöltések, amelyek kezelői az érintett önkormányzatok. A Rába folyó kezelésünkbe tartozó szakasza mentén három olyan veszélyeztetett település is van (Csákánydoroszló, Rátót és Gasztony), amelyek nem rendelkeznek árvízvédelmi létesítményekkel, holott egyes településrészei árterületre esnek. Ezen települések árvízvédelmi létesítményeinek kiépítése önkormányzati feladatnak minősül.