Árvízvédelem

Igazgatóságunk feladatkörébe tartozik az árvízvédelmi művek kiépítése és fejlesztése, azok fenntartása és üzemeltetése, továbbá az árvízvédekezési feladatok végrehajtása, irányítása. Továbbá az állami fővédvonalak éves felülvizsgálata, továbbá az árvízvédelemmel kapcsolatos szakértői, tevékenység.

Az Igazgatóság kezelésébe 83 km I. rendű és 38 km II. rendű védvonal tartozik, amely 5 árvízvédelmi szakaszt jelent (a Rába folyó mentén lévő 06.01 Sárvári, 06.02 Körmendi és 06.03 Szentgotthárdi-, a Mura folyó mentén lévő 06.04 Murai- és a 06.05 Zala-alsó árvízvédelmi szakaszokat).

A fejlesztési, fenntartási, üzemeltetési és védekezési feladatokat a fenti védelmi szakaszokon látjuk el. Továbbá riasztást és szükség esetén műszaki szaktanácsadást is végzünk 28 önkormányzati töltéssel rendelkező településnél.

2001-2002-ben készült el osztrák-magyar közös beruházásban az osztrák-magyar határon átnyúló, mintegy 4 km hosszú Lapincs árapasztó vápa. A vápa Ausztria területén ágazik le a Lapincs folyóból és Magyarországon, Szentgotthárdtól északra csatlakozik a Láhn-patak völgyéhez. Szerepe a Lapincs nagyobb árvizeinek árapasztása Szentgotthárd felett, s így a városi folyószakasz tehermentesítése a nagyobb árvizektől. A vápához kapcsolódóan 2002-2003-ban épültek ki Vasszentmihály község árvízvédelmi művei, amelyek a 06.03 Szentgotthárdi I. rendű árvízvédelmi szakaszhoz tartoznak.

Igazgatóságunk működési területére jellemzőek a heves esőzésekből származó, hirtelen vízszintemelkedéssel járó árvizek. Ezek ellen megfelelő biztonsággal védekezni csak kiépített védművekkel lehet. Mivel a Rába folyó Sárvár-országhatár közötti szakaszán – ellentétben a Rába Sárvár alatti szakaszával – nincs összefüggő, a folyóval párhuzamosan kiépített fővédvonal, ezért már a kisebb volumenű árvizek esetén is előfordulhat, hogy a völgyfenék néhány bevédett hely és magaslat kivételével elöntés alá kerülhet.

Működési területünkön 32 db település védelmére létesültek önkormányzati védtöltések, amelyek kezelői az érintett önkormányzatok. A Rába folyó kezelésünkbe tartozó szakasza mentén három olyan veszélyeztetet település is van (Csákánydoroszló, Rátót és Gasztony), amelyek nem rendelkeznek árvízvédelmi létesítményekkel, holott egyes településrészei árterületre esnek. Ezen települések árvízvédelmi létesítményeinek kiépítése önkormányzati feladatnak minősül. Csörötnek község védelmére pedig csak részben épültek ki az árvízvédelmi művek, az 1980-as években. A 2009-es esztendőben, pályázaton nyert támogatással sor kerülhet a település még veszélyeztetett részeinek bevédésére a községi önkormányzat beruházásában.

Mértékadó árvizek a folyóinkon