Főmenű

ProRaab

 

 

 

ProRaab(a)

A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg.

Vezető partner: Stájerországi Tartományi Kormányhivatal 19 A - vízgazdálkodási tervezés és települési vízgazdálkodás osztály

Projektpartnerek: Burgenlandi Vízrajzi Szolgálat, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Projekt költségvetése: 1 389 260 €

Projekt futamideje: 2008-2011

 

A projekt célja, eredménye

A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 2007 márciusában megfogalmazta egy közös, a teljes Rába vízgyűjtőre kiterjedő árvízi előrejelző rendszer kialakítását.

A projekt keretében megalkotott modell-rendszerrel lehetőség van a csapadék, a léghőmérséklet és a vízszint valós idejű adatai valamint az előrejelzett csapadékadatok alapján a lefolyás alakulásának egy bizonyos előrejelzési ideig történő becslésére. Az előrejelző rendszer alapját hidrológiai, és egy dimenziós hidraulikai modellek összehangolt működése adja, a központi modell eredményeinek figyelemmel kísérése mellett lehetőség lesz egyéni modellvizsgálatokra, saját szcenáriók futtatására is.

A folyó alsó szakaszán egy-egy kiemelt fontosságú területre kétdimenziós modell-vizsgálatok is készültek, melyek közvetlenül nem képezik részét az előrejelző rendszernek, de segítik a rendszer pontosítását. A kétdimenziós modell továbbá hatékony eszközként szolgál majd az operatív árvízvédekezés tervezésében is.

 

 

 

Ügyeleti elérhetőség

Ügyeleti elérhetőség:

Igazgatóságunk a védekezési helyzeteken kívül (árvíz-, belvízvédekezés, helyi vízkár-elhárítás) heti, általános ügyeleti készenlétet tart, Vízkárelhárítási Ügyelet néven, amelynek során Igazgatóságunk működési területén lévő, Igazgatóságunk kezelésébe tartozó vízfolyásokat érintő veszélyhelyzetek, illetve káresemények bejelentését lehet megtenni. A mindenkori védekezési készültségről Igazgatóságunk honlapján (www.nyuduvizig.hu), vagy a www.vizugy.hu honlapról lehet tájékozódni.

 

További információkhoz juthatnak az érdeklődők az alábbi honlapokon:

http://www.vizugy.hu/

https://www.interreg-athu.eu/hu/raabflood4cast/ (Rába)

https://wasser.bgld.gv.at/ (Rába)

www.arso.gov.si/vode (Mura)

vodostaji.voda.hr (Mura)

ProRaab(a)

 

ProRaab(a) II.

A projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg.

Vezető partner: Stájerországi Tartományi Kormányhivatal

Projektpartnerek: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal

Teljes költségvetés: 137 100 €

Időtartam: 2014-2015

 

A projekt célja, eredménye

A projekt keretében a 2008-2012 közötti időszakban, a Rába teljes vízgyűjtőjére kiterjedő előrejelző program fejlesztése, új, a későbbiekben jobb minőségű előrejelzés készítését lehetővé tevő szoftverkörnyezetbe történő átültetése, pontosabb, részletesebb meteorológiai alapadatok beépítése történt meg.

T-JAM

T-JAM

A projekt az Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg.

 

Vezető Partner: Fejlesztési Ügynökség Sinergija Kft.

Projektpartnerek: Szlovén Földtani Szolgálat, Magyar Állami Földtani Intézet, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pomurje Régió Energetikai Ügynökség

Teljes költségvetés: 461 633 €

Időtartam: 2009-2011

 

A projekt célja, eredményei

A projekt elsődleges célkitűzése a regionális geotermális lehetőségek és termálvizek potenciáljának felmérése volt a Mura-Zala medencében. A projekt által létrehozott adatbázis alapján lett kidolgozva a térség 3D modellje, mely alapul szolgált a közös határon átnyúló regionális vízáramlási és hőtranszport modellnek.

A projekt konkrét célkitűzései olyan tanulmányok és elemzések végzése volt a határmenti régóban a határral osztott termálvíztest teljes értékelésének előkészítésére és az említett víztestek kidolgozására vonatkozóan, mely eszközként szolgálhat a termálvízi források figyelemmel kísérésére és hasznosítására.

 

A projekt részletes célkitűzései az alábbiak voltak:

  • Kutatás és mérések-elemzések végzése a határmenti régióban a határral osztott termálvíztest részletes és komplex kiértékelése céljából
  • A termálvíztartó képződmények földtani-hidrogeológiai modelljének elkészítése, amely a monitoring és a termálvizekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok alapjául szolgál
  • Áttekintést ad a hőszivattyúk jelenlegi felhasználásáról a célterületen
  • Bemutatja és elősegíti a hőszivattyús technológia elterjesztését
  • Meghatározza a termálvíz felhasználás legjobb gyakorlatának módszerét
  • Javaslatokkal szolgál a geotermikus energia racionális felhasználására
  • Értékelő áttekintést készít a termálvizekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozási környezetről
  • Javaslattétel a határmenti régióban a termálvíz készletekkel történő közös gazdálkodásra és monitorozásra.