RSS RSS

Notice: Undefined property: stdClass::$toc in D:\Weboldalak\NYUDUVIZIGHU\plugins\content\pagebreak\pagebreak.php on line 220

 

HORVÁTORSZÁG

Történeti áttekintés

A II. világháború után a volt Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság Kormányai 1955. augusztus 8-án Belgrádban aláírták a vízgazdálkodási kérdések megoldásáról szóló Egyezményt, és 1956. május 19-én Budapesten kicserélték egymás között a ratifikált dokumentumokat.

Az Egyezmény jelentősége elsősorban abban volt, hogy a határt alkotó vagy metsző vízfolyások és vízgyűjtő területek vízgazdálkodási kérdései mindkét ország érdekei tiszteletben tartásával az Egyezménnyel váltak megoldhatóvá.

Az Egyezmény határozataiból eredő kérdések megoldására és a feladatok végrehajtására hozták létre a Magyar - Jugoszláv Vízgazdálkodási Bizottságot.

A bizottság összetételét, működési területét és a működés módját a Bizottság Alapszabályzata határozta meg. A Bizottság I. ülése 1957. januárjában Budapesten volt, az utolsó, XXXIV. pedig 1991. június 10-14. között Szabadkán.

Az Alapszabályzat rendelkezései alapján a Bizottság a volt jugoszláv köztársaságok egyes vízgyűjtőire, melyek határosak voltak a Magyar Népköztársasággal, Albizottságokat alakított.

A vízgazdálkodási kérdések megoldására a Mura és a Dráva Albizottság alakult.

A független Horvát Köztársaság Kormányával a Magyar Köztársaság Kormánya Pécsett, 1994. július 10-én írta alá a vízgazdálkodási együttműködés kérdéseiről szóló egyezményt.

 

Közlöny adatbázis 127/1996. (VII. 25) tartalom 1.oldal 2.oldal 3.oldal 4. oldal 5. oldal 6.oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal

Legfontosabb aktuális feladatok:

Az Állandó magyar-horvát Vízgazdálkodási Bizottság keretein belül létrehozott Albizottságok:

-          Duna és Dráva Vízgyűjtő Albizottság
-          Mura Vízgyűjtő Albizottság
-          Vízminőségvédelmi Albizottság
-          Integrált Vízgazdálkodási Albizottság

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Horvát Vizek Mura és felső-Dráva Vízgazdálkodási Munkaszervezet közösen tevékenykedik a Mura Albizottság munkájában.

 

Az Albizottság tevékenysége több tematikus területen folyik:

-          árvízvédelmi létesítmények fejlesztése és felügyelete
-          vízfolyások és folyószabályozási létesítmények fenntartása
-          hidrológiai és hidrogeológiai munkák
-          vízkészletek és vízhasználat
-          vízgazdálkodási jövőbeni tervek egyeztetése
-          EU által támogatott tevékenységek összehangolása

 

Az Albizottság keretében megvalósult fontosabb tevékenységek, beruházások:

-         Mura árvízi előrejelző modell készítése négyoldalú (H, HR, A, SLO) együttműködésben (2011. év)

-         Korszerű digitális Atlasz készült a közösérdekű Mura szakaszra (2015.év)

-         A Mura 4 fkm-ben lévő árvízvédelmi töltést veszélyeztető kanyarulat rendezése (2015. év)

-         Szabályzat a magyar-horvát közös érdekű vízrendszereken végzett, illetve azokra hatással lévő munkák végzéséről, ellenőrzéséről, az azokkal kapcsolatos tájékoztatásról és finanszírozásról (2017.év)