RSS RSS

Igazgatóságunk működési területe 7587 km2. Alapvetően Vas és Zala megye közigazgatási határain belül helyezkedik el, de érinti Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Somogy megyék területének egy részét is. A táj döntően dombvidéki jellegű. Aprófalvas településszerkezet jellemzi.

  • A települések száma: 498
  • A lakosság száma: 577 866 fő

 

Legjelentősebb vízgyűjtőink:

  • Mura vízgyűjtő (14314 km2), melynek csupán 15 %-a van hazánkban.
  • Zala vízgyűjtő (2622 km2), mely teljes egészében magyar területen van.
  • Rába vízgyűjtő (5566 km2), melynek 75 %-a Ausztriában található.

 

Térségünkben a felszíni vízkészlet 57 m3/s, melyből a Rába vízgyűjtőn 25 %, a Zalán 90 %, a Murán 0,5 %-os a kihasználtság. A felszín alatti vízkészletek 86% réteg- és parti szűrésű víz, melyből évente 40-50 millió m3 kerül kitermelésre, mintegy 1500 db víztermelő objektummal. A termál- és gyógyfürdők száma 12.

  • Az Igazgatóság kezelésében lévő vízfolyások hossza: 1027 km.
  • Társulati kezelésben lévő vízfolyások hossza: 2716 km.

 

Az I. rendű árvízvédelmi fővédvonalak hossza:

  • Vas megyében a Rába mentén Szentgotthárd, Körmend, Sárvár védelmére 32 km.
  • Zala megyében a Zala mentén 15 km, a Mura mentén 43 km.

 

Működési területünk három országgal, Ausztriával, Horvátországgal és Szlovéniával határos. E három szomszédunk helyi vízgazdálkodási szervezeteivel tartunk szoros kapcsolatot, végzünk közös fenntartási, beruházási munkálatokat, a közös érdekű vízfolyás szakaszokon, a vízgazdálkodási államközi egyezmény alapján.