RSS RSS

Általános feladataink

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatósága belügyminiszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv.

Alaptevékenysége:

 Szakértőként közreműködik vízügyi hatósági, szakhatósági eljárásokban, a vízügyi felügyeleti tevékenységben.
Foglalkozik a területen folytatott vízgazdálkodási tevékenység - a vízkészletgazdálkodás, vízrajz, vízkárelhárítás, környezeti és vízminőségi kárelhárítás, vízrendezés, vízhasznosítás, tószabályozás, vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás -  összehangolásával.
Általános feladatain kívül kiemelten foglalkozik az önkormányzati kapcsolattartással a víziközművek s a helyi vízkárelhárítás területén is.
Az éghajlati és domborzati viszonyok, a sűrű vízfolyáshálózat szükségessé teszi, hogy hangsúlyosan kezelje a dombvidéki vízrendezést és vízkárelhárítást.
A működési területre jellemző aprófalvas települések miatt jelentős feladat a vízellátás, csatornázás és szennyvízelvezetés.
Az Igazgatóság területén helyezkedik el az épülő Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, melynek legfontosabb célja a Balaton vízminőségének védelme. Kiemelt feladat a beruházás megvalósítása, az eddig elkészült létesítmények üzemeltetése, működtetése, szem előtt tartva a természetvédelmi szempontokat is.
Államközi egyezmények alapján határvízi együttműködést folytat az Igazgatóság Ausztria, Horvátország és Szlovénia illetékes vízügyi szervezeteivel.
Igazgatóságunk Keszthely-Fenékpusztán működő Fenntartó Üzemegysége vállalkozói tevékenységet is végez, vízrendezési, területrendezési, közúti járműjavítási és karbantartási feladatokat vállalva.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkája során mindig arra törekszik, hogy működése, tevékenysége minél eredményesebb és sikeresebb legyen. Fontos számunkra, hogy 225 munkatársunk hivatástudattal, példaértékű elkötelezettséggel végzi munkáját.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Alapító Okirata. Kiadva: 2021.

Szervezeti és Működési Szabályzat, hatályos 2018. január 1-től