RSS RSS

Tervezett fejlesztések

 

Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén

A projekt átfogó célja, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő védművek előírás szerinti kiépítésével, valamint műtárgyak, árvízcsúcs-csökkentő tározók fejlesztésével és a vízfolyások megfelelő vízszállítási, vízlevezető kapacitásának kiépítésével csökkentse az árvízi kockázat kialakulását.

A projekt első projekteleme magába foglalja az árvízi kockázat mérséklését a Rába szentgotthárdi, körmendi, és sárvári szakaszán, ehhez kapcsolódóan a meglévő árvízvédelmi szakasz jogszabályi előírások mértékéig történő egyenszilárdságának megteremtését, védművek előírás szerinti kiépítését, a folyó- és nagyvízi meder vízlevezető képességének javítását (mederrendezés, vasúti és ártéri hidak környezetének tisztítása), valamint egy sárvári műtárgy felépítményének korszerűsítését.

Második projektelemként a Gyöngyös-patak 11+940 - 16+030 km szelvények között átfogó mederrendezésével lehetővé válik Kőszeg város vízkár elleni biztonságának megteremtése és a helyi villámárvízi kockázatok csökkentése. A Gyöngyös-patak 6+400 km szelvényében a Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó leeresztő műtárgynál megépítésre kerül egy uszadékterelő műtárgy az uszadékfogó rács tehermentesítése, a hordalék megfogása, a töltés és a műtárgy állékonyságának megóvása érdekében.

A projekt további célja, hogy a beszerezni kívánt védelmi eszközök, fenntartó munkagépek és a védelmi központ épületének korszerűsítése hozzájáruljon a védekezésben résztvevők munkakörülményeinek javításához, védelmi anyagok korszerű tárolásához.

 

A projekt tervezett ütemezése:             
A beruházás várható kezdete 2021. első féléve

Projekt becsült bruttó összköltsége (Ft):            2 373 584 133,- Ft

 

 06.04. számú Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. ütem projekt

A projekt célja, tartalma

Az I. ütemben 100%-os Európai Uniós támogatással elkészült a KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0009 számú „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt” keretében a Murakeresztúri árvízvédelmi öblözet (9.393 fm), valamint a NIF Zrt által indított projektben az M70 autóút szélesítéséhez kapcsolódóan a Letenyei öblözet Murarátkai töltésszakasza (1.801 fm).
Az I. ütem folytatásaként megvalósuló beruházás célja, hogy a védművek előírás szerinti kiépítésével és a műtárgyak fejlesztésével növelje az árvízi biztonságot, csökkentve az árvízi kockázatot a Mura menti öblözetekben élő lakosság és javaik, valamint a stratégiai fontosságú ipari-, gazdasági létesítmények (a Nagykanizsai régió ivóvízellátását biztosító ivóvízkutak) és a projekt hatásterületén fekvő mezőgazdasági területek védelmének céljából. A tervezett fejlesztés az Árvízi Kockázatkezeléssel (ÁKK), a Nagyvízi Mederkezelési Tervvel (NMT) és a Kvassay Jenő Tervvel (KJT) összhangban kerül kidolgozásra.
A beruházás várható kezdete 2022. év, várható befejezése 2025. év.
A tervezett beavatkozások helyeit az alábbi ábra mutatja:


 

 

 

Szombathely – Vasi Volán Zrt. területén feltárt CH szennyezés kármentesítése

A Vasi Volán Zrt. telephelyén 1965 óta folyik a cég által üzemeltetett autóbuszok javítása, felújítása, mosása. Ezen felül foglalkoznak egyéb – nem a cég tulajdonában lévő – gépjárművek javításával, műszaki vizsgáztatásával.

A telephely átadásakor (1965-ben) a jelenlegi bejárat közelében, a központi irodaépület mögött 2 db 5 m3-es földalatti, szimplafalú acéltartályt helyeztek el. A tartályokat fáradtolaj gyűjtésére használták. Ezeket a tartályokat a Vasi Volán ZRt. 1998-ban a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet előírásai alapján megszüntette. A tartályokat kitisztították, majd kiemelték őket. A vasbeton akna a felszín alatt maradt, melyet durva kaviccsal töltöttek fel. A területet lebetonozták, és a helyén nyitott gépkocsi parkolót alakítottak ki. A telephely DK-i oldalán található 2 db 10 m3-es felszín alatti gázolajtároló tartály, melyek 2003-ban kerültek kivételre. A töltőállomás építését megelőzően a felszín alatti tárolótartályokból történt az autóbuszok tankolása.

A Vasi Volán Zrt. telephelyének közvetlen szomszédságában, a telephely ÉK-i oldalán, a 10457/3. hrsz-ú területen található a Volltank Kft. tulajdonában lévő üzemanyagtöltő állomás.

A területen 1966 óta üzemanyagtöltő állomás üzemel.  A terület akkori tulajdonosa a 17. számú Volán Vállalat volt, mely a rendszerváltást követően Vasi Volán ZRt.-vé alakult. Az üzemanyagtöltő állomáson benzin és gázolaj üzemanyag forgalmazása történt. Az üzemanyagtöltő állomás 1995-ben került a Volltank Kft. tulajdonába.

A Vasi Volán Zrt. telephelyén végzett korábbi feltárások során, az ún. 13. számú fúrás környezetében jelentkező szennyeződés forrása nem volt beazonosítható, a terület kármentesítése ezen indok alapján került állami felelősségkörbe.

Szükségszerű a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő felszín alatti víz/földtani közeg/mederüledék szennyeződés felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése. A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EK számú Víz Keretirányelv előírásainak.

 
Projekt becsült bruttó összköltsége (Ft):           
1 100 700 000,- Ft