RSS RSS

Tervezett Projektek

 

06.04. számú Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése II. ütem projekt

A projekt célja, tartalma

Az I. ütemben 100%-os Európai Uniós támogatással elkészült a KEOP-2.1.1./2F/09-11-2011-0009 számú „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt” keretében a Murakeresztúri árvízvédelmi öblözet (9.393 fm), valamint a NIF Zrt által indított projektben az M70 autóút szélesítéséhez kapcsolódóan a Letenyei öblözet Murarátkai töltésszakasza (1.801 fm).
Az I. ütem folytatásaként megvalósuló beruházás célja, hogy a védművek előírás szerinti kiépítésével és a műtárgyak fejlesztésével növelje az árvízi biztonságot, csökkentve az árvízi kockázatot a Mura menti öblözetekben élő lakosság és javaik, valamint a stratégiai fontosságú ipari-, gazdasági létesítmények (a Nagykanizsai régió ivóvízellátását biztosító ivóvízkutak) és a projekt hatásterületén fekvő mezőgazdasági területek védelmének céljából. A tervezett fejlesztés az Árvízi Kockázatkezeléssel (ÁKK), a Nagyvízi Mederkezelési Tervvel (NMT) és a Kvassay Jenő Tervvel (KJT) összhangban kerül kidolgozásra.
A beruházás várható kezdete 2022. év, várható befejezése 2025. év.
A tervezett beavatkozások helyeit az alábbi ábra mutatja:


 

 

 

Szombathely – Vasi Volán Zrt. területén feltárt CH szennyezés kármentesítése

A Vasi Volán Zrt. telephelyén 1965 óta folyik a cég által üzemeltetett autóbuszok javítása, felújítása, mosása. Ezen felül foglalkoznak egyéb – nem a cég tulajdonában lévő – gépjárművek javításával, műszaki vizsgáztatásával.

A telephely átadásakor (1965-ben) a jelenlegi bejárat közelében, a központi irodaépület mögött 2 db 5 m3-es földalatti, szimplafalú acéltartályt helyeztek el. A tartályokat fáradtolaj gyűjtésére használták. Ezeket a tartályokat a Vasi Volán ZRt. 1998-ban a Területi Műszaki Biztonsági Felügyelet előírásai alapján megszüntette. A tartályokat kitisztították, majd kiemelték őket. A vasbeton akna a felszín alatt maradt, melyet durva kaviccsal töltöttek fel. A területet lebetonozták, és a helyén nyitott gépkocsi parkolót alakítottak ki. A telephely DK-i oldalán található 2 db 10 m3-es felszín alatti gázolajtároló tartály, melyek 2003-ban kerültek kivételre. A töltőállomás építését megelőzően a felszín alatti tárolótartályokból történt az autóbuszok tankolása.

A Vasi Volán Zrt. telephelyének közvetlen szomszédságában, a telephely ÉK-i oldalán, a 10457/3. hrsz-ú területen található a Volltank Kft. tulajdonában lévő üzemanyagtöltő állomás.

A területen 1966 óta üzemanyagtöltő állomás üzemel.  A terület akkori tulajdonosa a 17. számú Volán Vállalat volt, mely a rendszerváltást követően Vasi Volán ZRt.-vé alakult. Az üzemanyagtöltő állomáson benzin és gázolaj üzemanyag forgalmazása történt. Az üzemanyagtöltő állomás 1995-ben került a Volltank Kft. tulajdonába.

A Vasi Volán Zrt. telephelyén végzett korábbi feltárások során, az ún. 13. számú fúrás környezetében jelentkező szennyeződés forrása nem volt beazonosítható, a terület kármentesítése ezen indok alapján került állami felelősségkörbe.

Szükségszerű a területen a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meghatározott környezeti kockázatot jelentő felszín alatti víz/földtani közeg/mederüledék szennyeződés felszámolása, a kármentesítés hatékonyságának megfigyelésére alkalmas monitoring rendszer kiépítése és működtetése. A projekt megvalósulása révén az állam eleget tesz a nemzetközi kötelezettségeinek, többek között az EU 2000/60/EK számú Víz Keretirányelv előírásainak.

 
Projekt becsült bruttó összköltsége (Ft): 1 100 700 000,- Ft

 

 

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság épületeinek energetikai korszerűsítése

A projektterület Keszthely déli részén, a Balaton partján található, az 1986-87-es években megépült üzemigazgatási és labor épület. Elkészülte óta több felújításon ment keresztül az épület, amelyek rendre saját erő felhasználásával, kis lépésekben, de nem átfogó módon készültek. A pályázat adta lehetőségeknek köszönhetően most alkalom nyílik arra, hogy a mai kor igényeinek és az energia-hatékonyságnak megfelelően egy átfogó, s a gazdaságosság szempontjait is figyelembe vevő korszerűsítés történjen.

Elkészült a jelen állapot Hiteles Energia Tanúsítványa, melynek eredményeképpen az épület besorolása EE - átlagosnál jobb.

Az energetikai korszerűsítési koncepció három pillérre épül:

1. az épület határoló szerkezeteinek többlet-hőszigetelése, nyílászárók cseréje, amelynek az eredményeképpen az összes épület-határoló szerkezet meg fog felelni a mai előírásoknak, sőt célul tűztük ki a minél energiahatékonyabb épületszerkezetek kialakítását.

2. az épületgépészeti rendszerek megtörtént felülvizsgálata után a fűtés-, a melegvíz-ellátási rendszer korszerűsítése, a jelenlegi gáz központi fűtés lecserélése hőszivattyús rendszerre, a hőleadók korszerűsítése.

3. napelemes rendszerrel az épület elektromos energia igényének nullára csökkentése HMKE-rendszer beépítésével, ezzel a rendszerrel kiszolgálva a hőszivattyús fűtési rendszer energiaigényét is.

A beruházás várható kezdete: 2022. második féléve

Projekt becsült bruttó összköltsége: 341 088 053,- Ft