Monitoring projektek

Környezet és Energia Operatív Program - Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések - KEOP 2.2.2

A projektek egyenként lefedik a víz körforgásának elemeit, a lehulló csapadékot, a beszivárgást és a talajvizet, a lefolyó vizek határon belépő mennyiségének (és minőségének) mérését, az ebből kialakuló vízszintek távjelzését.

A megbízható mérések érdekében épült egy műszerkalibrációs labor, európai színvonalú vízsebességmérő-hitelesítési csatornával, valamint már megvalósult 352 db talajvízszint észlelő kút távjelző hálózatba való bekapcsolása.

Projekt

Honlap

Leírás

KEOP-2.2.2-2008-0002 vmk.vizugy.hu Műszerkalibrációs labor és vízsebességmérő csatorna kialakítása a minőségirányítási rendszerhez
KEOP-2.2.2-2008-0007 malla.vizugy.hu Monitoring állomások automatizálása (Felszín közeli vizek)
KEOP-2.2.2-2008-0001 kkfat.vizugy.hu Külföldről érkező kis- és közepes folyók vízhozamának és fizikokémiai paramétereinek automatikus távmérése


További három projekt az előkészítés stádiumában van.

A projektek megvalósítása során feladatunk a Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek széles körben való megismertetése, szakmai bemutatása.