Raab Flood 4cast - A Rába árvízi előrejelző modell továbbfejlesztése, kiterjesztése


Vezető Kedvezményezett: Stájerországi Tartományi Kormányhivatal, 14-es osztály, Vízgazdálkodás, erőforrások és fenntarthatóság

Projektpartnerek:
  •    Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  •    Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, 5. részleg - Építésügy, Vízgazdálkodási Főosztály, Eisenstadt
  •    Burgenlandi Tartományi Biztonsági Központ Kft.

Projekt összköltsége: 1 974 737,60 €

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 319 780 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

2011-ben egy határokon átnyúló, a Rába teljes vízgyűjtőjére kiterjedő árvízi riasztó és előrejelző modellt fejlesztettünk ki, amely meghatározott előrejelzési pontokra vízállás és vízhozam értékeket számít ki a következő 6 napra előre. Ezek az előrejelzések jelenleg az árvízvédelemért felelős szervezetek szakértőinek rendelkezésére állnak, melyeket kiértékelés után meghatározott formában a nyilvánosság számára is rendelkezésre bocsájtanak.
Az árvízi események elöntésekhez és ezáltal az emberek, az infrastruktúra és a természeti környezet veszélyeztetéséhez vezetnek a Rába teljes vízgyűjtőjén mind az osztrák, mind a magyar részen. Ezért az árvízvédelemért felelős szervezetek érdekében áll, hogy árvízi esetben a lehető legrövidebb időn belül információkat kapjanak arról, hogy a várható elöntések térben és időben hogyan alakulnak majd azért, hogy a személyi, tárgyi és pénzügyi források operatív tervezése lehetőség szerint hatékonyan végrehajtható legyen.
Ezt a feladatot a projektben kifejlesztendő figyelmeztető eszköz segítségével a lehető legjobban kell támogatni úgy, hogy minden egyes partner számára rendelkezésre álljanak a teljes vízgyűjtőn várható elöntésekkel kapcsolatos információk és ezáltal az operatív védekezési intézkedések összehangolt tervezése lehetővé váljon.
A fenti céloknak megfelelően a Raab Flood 4cast projektben az alábbi fő feladatokat oldjuk meg:

1.    A meglévő előrejelző modellünket a lehető legfrissebb adatbázissal fejlesszük, annak érdekében, hogy az a mai technológiai színvonalon a lehető legjobb hidrológiai előrejelzést adja. Részletezve:

-    A modell geometriai, üzemrendi, meteorológiai és hidrológiai adatbázisainak fejlesztése: folyómeder- és völgygeometria frissítése a már meglévő és a projekt keretében végrehajtott felmérések hasznosításával; az új és a meglévő árvízi tározók zsilipműködési üzemrendjének beépítése, ill. pontosítása; csapadék-előrejelzés feldolgozásának továbbfejlesztése a magyar területen; hóolvadási és szivárgási adatok pontosítása.

-    A hidrodinamikai és hidrológiai modell frissítése az új adatok figyelembe vételével és az előrejelzési modell adatellátását biztosító FTP kapcsolat továbbfejlesztése.

-    A magyar oldalon az előrejelzési keretrendszer-szoftver frissítése és az előrejelző modell átültetése az új keretrendszerbe.


2.    Megteremtjük a kapcsolatot a Rába teljes vízgyűjtőjére kiterjedő frissített árvízi előrejelző modell eredményei és az ebből eredő elöntési területek között. Az eltérő hidrológiai és domborzati körülményekhez igazodva a magyar vízgyűjtőn az elöntési területeket 1D-2D lefolyási modellel, online számítjuk. Az előrejelzett elöntési területeket és a kapcsolatos információkat az árvízvédelemért felelős szervezetek igényeinek megfelelően megjelenítjük az előrejelzési keretrendszerben. Az előrejelzések megbízhatóságának támogatására regressziós vízmércekapcsolatokat dolgozunk ki a lehetséges helyeken.


3.    Árvízvédelmi gyakorlatot hajtunk végre fiktív árvízi szituációra az előrejelző modell eredményeinek felhasználásával.


Projekt kezdete: 2016.07.01.
Projekt befejezése: 2020.06.30.

Projekt azonosítószáma: ATHU031


Kick-Off meeting: A projekt nyitórendezvényére 2016. november 24-én került sor a burgenlandi Stagersbachban, ahol az összes résztvevő projektpartner képviseltette magát és egyúttal bemutatták a nyilvánosságnak a fejlesztési elképzeléseket.

 

 Árvízvédelmi gyakorlat:

2018. október 15-én 47 fő részvételével árvízvédelmi gyakorlatot tartott Igazgatóságunk, amelynek keretében délelőtt Szombathelyen az Igazgatóság épületében elméleti, majd délután Körmenden gyakorlati oktatásra került sor. A gyakorlat során lehetőség nyílt a meghívott partnereink számára az alkalmazandó vízkár elhárítási feladatok megismerésére, a védekezés különböző fázisainak áttekintésére.

Árvízvédelmi gyakorlat, 2018.10.15.

2020.05.26-án – a vírushelyzet miatt online formában – közös árvízvédelmi gyakorlatra került sor LSZ Burgenland vezetésével, melyen minden projektpartner, illetve további érintett szervezetek is részt vettek. A gyakorlat alapja egy fiktív árvízi szcenárió volt, mely igazolta, hogy az új, fejlesztett modellből származó többletérték segíti az elöntés időbeliségének és területi kiterjedésének pontosabb előrejelzését, ezáltal hatékonyabbá válik az árhullámokkal szembeni védekezés.

A fejlesztett modell tesztelése árvízvédelmi gyakorlat keretében, 2020.05.26.

 

 2020.06.24-én az M1 kollégái Igazgatóságunkon forgattak a projekt kapcsán. A végeredmény a csatorna Kék bolygó című műsorában lesz látható, július 6-án 10:35-től.  Az Igazgatóság központjának ügyeleti termében Gaál Róbert Igazgató és Somogyi Péter osztályvezető (VAO) nyilatkozott. A Rába-parton Körmenden pedig Horváth Ferenc gátőrünk, illetve Csákánydoroszlón a község polgármestere, Horváth István elevenítették fel árvízi élményeiket, tapasztalataikat.

Az M1 forgatása Igazgatóságunkon

 

Projektzárás

A kialakult COVID-19 járványhelyzet miatt az eredetileg 2020. június 2-ra tervezett szentgotthárdi projektzáró találkozót sajnos le kellett mondanunk. Az elmaradt záró rendezvényre szánt projektet ismertető előadások és videók az alábbi elérési útvonalon elérhetők: https://www.facebook.com/raabflood4cast

A projekthez magyar, német és angol nyelvű tájékoztató szórólapok is készültek, melyek az alábbi linkeken hozzáférhetőek:

http://www.nyuduvizig.hu/raab_flood_4cast_hu/
http://www.nyuduvizig.hu/raab_flood_4cast_en/
http://www.nyuduvizig.hu/raab_flood_4cast_de/