ForMURA - Mura árvízi riasztó és előrejelző modell aktualizálása és továbbfejlesztése

Vezető kedvezményezett: Nyugat - dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt partner: Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama
Projekt összköltsége: 297 891,00 €
NYUDUVIZIG: 199 816,00 €
Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt hatásterülete a Mura folyó ár és hullámtere, vagyis a Mura folyó Magyar és Horvát közös érdekeltségű 48 km-es szakasza. Ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások szétválaszthatatlanul, mindkét területet egyaránt érintik és szükségessé teszik a védekezési tevékenységben való együttműködést.
A Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszert 2011-ben fejlesztette ki az érintett 4 ország. A 7 és fél éve működő rendszer fenntartásban minden érintett ország részt vesz, a saját valósidejű adatainak biztosításával, ill. a teljes rendszer folyamatos felügyeletével, kiértékelésével.
Jelen projektben ezt a rendszert kívánjuk felújítani, ill. továbbfejleszteni úgy, hogy a magyar-horvát közös érdekeltségű Mura szakaszon az 1D előrejelző modellt a legújabb adatokkal aktualizáljuk és továbbfejlesztjük meteorológiai ensemble számításokon alapuló előrejelzésekkel ill. nagyvízi adatasszimilációval.  A fejlesztett modellt beintegráljuk egy modern előrejelzési keretrendszerbe. Továbbá 4 új hullámtéri ponton biztosítjuk a távmért vízállás adatokat, az előrejelző modell pontosítása érdekében.
Átfogó célkitűzés a magyar és a horvát szervek közötti hatékony, valósidejű árvízi együttműködés fejlesztése. Az illetékes magyar és horvát intézmények közös, határon átnyúló együttműködése révén az árvízből származó kockázatok lényegesen jobban megítélhetők, mivel a határon átnyúló árvízi előrejelző modell a releváns információk gyors hozzáférhetőségét teszi lehetővé a teljes Mura szakaszon. Ezáltal a fejlesztések az árvízvédelemért felelős szervezeteknek valamint a hatásterületen lévő érdekeltek, lakosok hasznára válnak mind a magyar mind a horvát oldalon.
A projekt szervesen illeszkedik a 2011-ben elkészült Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszerhez, továbbá a külföldön folyó aktuális fejlesztésekhez.
A modell fejlesztése irányában szoros szinergiák állnak fenn a 2015-ben befejezett HAMURA projekttel, mely keretében elkészültek a legfrissebb Mura folyóra vonatkozó geodéziai felmérések. Felhasználjuk továbbá a Mura nagyvízi mederkezelési tervek eredményeit is, valamint a Mura felső szakaszán végzett, folyamatban lévő fejlesztési munkák eredményeit is.
A Mura folyó a projekttel érintett szakaszon magyar-horvát határfolyó. Ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások szétválaszthatatlanul, mindkét területet egyaránt érintik. A határon átnyúló együttműködés elkerülhetetlen, amennyiben a vízgazdálkodási intézkedések összehangolt megvalósítását akarjuk elérni. A projektpartnerek közösen készítik el az alapozó munkálatokat, ellenőrzéseket, a rendszer felépítését, valamint szorosan együttműködnek a rendszer üzemeltetésében, fenntartásában.
Döntéstámogató funkciók erősítése, előrejelzések pontosítása, lefolyást befolyásoló szezonális hatások/paraméterek operatív figyelembevétele, ultrarövid idejű csapadék előrejelzések (nowcasting) beépítése a modellbe, árvízi tározók rugalmasabb működtetése a modellben, ÁKK és NMKT eredményeihez való kapcsolódás az előrejelzés függvényében, villám árvizekkel veszélyeztetett területeken, valós idejű 2D előrejelzési modell alkalmazási lehetőségének vizsgálata

Projekt tervezett kezdési dátuma: 2021. 01. 01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 08.31.
Projekt azonosító száma: HUHR/1901/3.1.1/0001