RSS RSS

Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő - tározók) (projekt előkészítés)


Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partner: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő - tározók) (projekt előkészítés)

Szerződött támogatás összege: 900 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

Dombvidéki területeken a lehullott csapadék a völgyfenéki területek felé mozog, ahol összegyülekezve a gyorsan távozik a területről. Az éghajlatváltozás negatív hatásainak mérséklése céljából érdemes a csapadékvizet a területen tartani, az emberi igények kielégítésére felhasználni, vagy csapadékszegény időszakban a kisvízfolyások ökológiai kisvizének pótlására fordítani. A felső vízgyűjtőkön a tározókban való vízvisszatartás javíthatja az alvízi szakaszok morfológiáját, amennyiben a vízfolyások medre természetes alakját megőrizheti, elmaradhat az árvizek befogadására alkalmas mederméret kialakítása.

A dombvidéki vízrendezés a vízgyűjtőre csapadék formájában jutó víz lehetőség szerinti legalacsonyabb kártételek melletti elvezetését, szabályozott lefolyást célzó összetett tevékenység. Magában foglalja a kisvízfolyások, patakok mederrendezését, képessé téve azokat az árvízhozamok levezetésére, az árhullámokat felfogó tározók építését, a völgyfenéki területek vízrendezését, valamint a völgyoldalak rendezését, erózió elleni védelmét.

A patakok települést, lakott területet, valamint mezőgazdaságilag művelt területeket érintő szakaszain az árhullámok elleni védelem elsősorban megelőzéssel lehetséges, ami történhet a meder megfelelő méretre történő kiépítésével vagy az árhullámok csökkentését szolgáló tározók létesítésével.

A dombvidéki vízrendezésnél különösen nagy jelentősége van a tározási, tóépítési lehetőségek kihasználásának, mivel sok esetben a települések és a különböző nagy értékű létesítmények védbiztonságának megteremtésére a beépítettség miatt más megoldás nincsen. A tározóban felfogott vízmennyiség irányítottan kerül levezetésre, figyelemmel az alatta lévő mederszakasz vízelvezető-képességére.

A dombvidéki tározók létesítése a mezőgazdasági és lakott területeket súlytó vízkár elleni védelmen túl kielégíthet egyéb társadalmi igényeket is, úgymint a talajvédelem (eróziós károk csökkentése), természetvédelem (ideiglenes vagy állandó vízfelületek létrehozása, ökológiai vízigény biztosítása), ivóvízigény, energiatermelés, öntözés, halászat, horgászát, egyéb rekreációs- és sporttevékenységek, stb. Jelen projekt keretében olyan dombvidéki tározók megtervezésére kerül sor, melyek komplex hasznosítási lehetőségekkel szolgálnak a helyi adottságokhoz és társadalmi igényekhez igazodva.

Jelen projekt célja a 2021-2027 programozási időszakban tervezett dombvidéki vízrendezéssel kapcsolatos egyes ágazati fejlesztések, ezen belül országosan a dombvidéki tározás lehetőségeinek a bővítése, a vízmérleg javítása érdekében mederbeli vízvisszatartással. A projektfejlesztés célja ezen beruházások megtervezése, valamint a 2021 januárjában véleményezett ZIKOP-1.2.0 pályázati felhívás alapján a beruházások megvalósítására irányuló támogatási kérelmek kidolgozása. A „Dombvidéki tározók Magyarország területén (Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs csökkentő – tározók)” tárgyú előkészítési projekt olyan későbbi, megvalósulási projektek előkészítésére irányul, melyek a következő programozási időszak fejlesztési céljaival összhangban kapcsolódnak a korábban ZIKOP 1.2 Vízgazdálkodás, jelenleg KEHOP Plusz 1.2 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatkezelés és katasztrófavédelmi reziliencia előmozdítása tárgyú intézkedése keretében támogatható beavatkozásokhoz.

A projekt az alábbi elemekkel valósul meg:

Gyöngyös-tározó komplex hasznosítása és a Gyöngyös-folyás vízrendszer rehabilitációja:

Gyöngyös-tározó:

A Gyöngyös-folyás felső szakaszán, Zalaszántó, és Rezi községek külterületét érinti a völgyzárógátas Gyöngyös-tározó.

A jelenleg nem üzemelő tározó és műtárgyainak komplex hasznosítási célú áttervezése indokolt.

Gyöngyös folyás vízrendszer rehabilitációja (Gyöngyös-tározó alatti szakasz a Gyöngyös folyás - Egyesített övcsatorna torkolatig):

A komplex szemléletű rehabilitáció érdekében megtervezésre kerül a Gyöngyös-folyás VGT intézkedéseknek megfelelő medertározási szelvénybővítése, a mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása, a vízfolyáson korábban létesített fenéklépcsők hosszirányú átjárhatóságának megoldása, a már korábban megépült depóniák magassághiányos szakaszainak kiigazítása, a töltéskoronák rendezése, a balparti magaspartok árvízszint feletti rézsűinek fásítása, mederstabilizáló kőbordák építése. Indokolt lehet keresztező műtárgyak bontása, átépítése is, amely a tervezés során kerül pontosításra.

Szünöse tározó:

A Szünöse tározó megépítésének célja a Szünöse-patakon érkező árhullámok csökkentése a tervezett tározótérben történő ideiglenes vízvisszatartásával, ezáltal az Arany-patakba továbbengedett vízhozam csökkentése. Így biztosítható Sé, Szombathely teljes körű árvízi biztonságának megteremtése. A tervezés OVF projektből visszahulló forrásból valósul meg. 


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.06.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2021-00010