RSS RSS

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partnerek:

  • Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság    
  • Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
  • Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
  • Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
  • Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
  • Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
  • Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság


Projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

Szerződött támogatás összege: 5 240 000 000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:
A meglévő vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a VKI előírásainak megfelelően a jó állapot, ill. a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés. A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat, mely az ÁKK célkitűzése. A öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása csak a rehabilitált vízterekben valósítható meg eredményesen és hatékonyan. A VGT-ben megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme a folyók vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek igénybevételével valósítható meg. A fejlesztések céljai összhangban vannak a fent ismertetett igényekkel és hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

NYUDUVIZIG - Kis-Zala öblözet szakaszolása és a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer biztonságtechnikai fejlesztése

Cél: A Kis-Balaton belvízvédelmi rendszer biztonságos üzemeltetése. Ehhez a Kis-Zala öblözet szakaszolására, mobil szivattyúállás beépítésére,van szükség. A vagyonbiztonság fokozásának érdekében riasztórendszer kiépítése vált szükségessé.  

ÉDUVIZIG  - Kepés-Lesvári főcsatorna rekonstrukciója
ADUVIZIG - Bácsborsódi tározó funkcióbővítése

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.30

Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00010