Projekt címe: AquaPinka – A Pinka fenntartható vízgazdálkodása

Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektpartner: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Projekt összköltsége: 638 650 €
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 231 150 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Pinka esetében a vízfolyással való gazdálkodás csak az osztrákok féllel közösen egyeztetett elvek alapján lehetséges. Az egyeztetésnek ki kell terjedni a vízgazdálkodás mennyiségi kérdései mellett annak minőségi aspektusaira is. A tervezett projektnek elsősorban a határszelvényekben kell a be és kilépő víz mennyiségi és minőségi elvárásait meghatározni a vizsgált szakaszon, mely Woppendorftól a Pinka Rába torkolatáig terjed.
A Pinka kisvízi folyógazdálkodás koncepciója szükséges az EU VKI szerint a Pinka jó ökológiai állapotának fenntartásához, a koncepció alapján lehetségessé válik a hallépcsők, a megkerülő csatornák, a holtági vízpótlások és az erőművek üzemeltetésének jó gyakorlatát tervezni és előkészíteni.
A Pinka határszakasz közös stratégiai tervének fontos célja az egységes kezelési terv elkészítése, mely alapján mind két Fél azonos módszertan szerint kezeli a vízkészleteket, a vízhasználatokat, az ökológiai előírásokat, az árvízvédelmet és a beavatkozásokat.
A projekt fő eredménye egyrészt a Pinka jelenlegi vízkészletének és a vízkészletét befolyásoló beavatkozások hatásainak feltárása, valamint a vízfolyás szennyezőanyag terhelésének és fiziko-kémiai állapotának rögzítése, mind a magyar, mind az osztrák oldalon. Másrészt megalapozza a kétoldalú vízkészlet-gazdálkodást segítő, szabályozó intézkedéseket. A projekt elsősorban a két ország közötti vízügyi egyezmény szerint működő szervek, valamint a vízvédelemért felelős hatóságok munkavégzését támogatná, valamint értékes információval szolgálna a Pinka mentén élő lakosság számára, láthatóvá tenné a környezetükben lévő vízfolyás mennyiségi viszonyai mellett a kémiai vízállapotokat is.

 

Projekt kezdete: 2020.01.01
Projekt befejezése: 2022.09.30

Projekt azonosítószáma: ATHU115


Sajtóközlemény 

A COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2020. november 03-án sajtóközleményben tájékoztatta a nyilvánosságot a projektről. A sajtóközlemény IDE KATTINTVA megtekinthető.

Hírlevél

A projektről és a projekt keretében 2020-ban elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.