RSS RSS

Projekt címe: AquaPinka – A Pinka fenntartható vízgazdálkodása

Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektpartner: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Projekt összköltsége: 638 650 €
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 231 150 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Pinka esetében a vízfolyással való gazdálkodás csak az osztrákok féllel közösen egyeztetett elvek alapján lehetséges. Az egyeztetésnek ki kell terjedni a vízgazdálkodás mennyiségi kérdései mellett annak minőségi aspektusaira is. A tervezett projektnek elsősorban a határszelvényekben kell a be és kilépő víz mennyiségi és minőségi elvárásait meghatározni a vizsgált szakaszon, mely Woppendorftól a Pinka Rába torkolatáig terjed.
A Pinka kisvízi folyógazdálkodás koncepciója szükséges az EU VKI szerint a Pinka jó ökológiai állapotának fenntartásához, a koncepció alapján lehetségessé válik a hallépcsők, a megkerülő csatornák, a holtági vízpótlások és az erőművek üzemeltetésének jó gyakorlatát tervezni és előkészíteni.
A Pinka határszakasz közös stratégiai tervének fontos célja az egységes kezelési terv elkészítése, mely alapján mind két Fél azonos módszertan szerint kezeli a vízkészleteket, a vízhasználatokat, az ökológiai előírásokat, az árvízvédelmet és a beavatkozásokat.
A projekt fő eredménye egyrészt a Pinka jelenlegi vízkészletének és a vízkészletét befolyásoló beavatkozások hatásainak feltárása, valamint a vízfolyás szennyezőanyag terhelésének és fiziko-kémiai állapotának rögzítése, mind a magyar, mind az osztrák oldalon. Másrészt megalapozza a kétoldalú vízkészlet-gazdálkodást segítő, szabályozó intézkedéseket. A projekt elsősorban a két ország közötti vízügyi egyezmény szerint működő szervek, valamint a vízvédelemért felelős hatóságok munkavégzését támogatná, valamint értékes információval szolgálna a Pinka mentén élő lakosság számára, láthatóvá tenné a környezetükben lévő vízfolyás mennyiségi viszonyai mellett a kémiai vízállapotokat is.

 

Projekt kezdete: 2020.01.01

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.Projekt azonosítószáma: ATHU115


Sajtóközlemény 

A COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2020. november 03-án sajtóközleményben tájékoztatta a nyilvánosságot a projektről. A sajtóközlemény IDE KATTINTVA megtekinthető.

Hírlevél

A projektről és a projekt keretében 2020-ban elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.

 

Interaktív biológiaóra az AquaPinka projekt keretében

A projekt keretében 2021. május 28-án rendhagyó biológiaórára került sor a felsőcsatári általános iskola felső tagozatos diákjainak részvételével. A rendezvényen a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai mutatták be a Pinka-patak csodálatos vízi világát a diákoknak, akik az érdekes információk mellett többek között a halas monitoringgal és a vízhozammérés folyamatával is megismerkedhettek. A rendezvényen a gyerekek kérdőívet tölthettek ki, melyen tesztelhették tudásukat az elhangzottakkal kapcsolatban, s melyért ajándékokat kaptak a program végén.

 Fotó: Vaol
 Fotó: Nagy Gina
Fotó: Nagy Gina
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol

 

AquaPinka - Mid-Term Conference - Körmenden

2021.11.12-én sikeresen lezajlott az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló AquaPinka (ATHU115 ) határon átnyúló projekt köztes rendezvénye, melyre a járványügyi helyzet miatt elmaradt nyitórendezvény helyett került sor. Az eseményen mintegy 40 fő vett részt, köztük a projekt célcsoportjainak, partnereinek, stratégiai partnereinek képviselői, a projekt lebonyolításán dolgozó szakemberek, valamint további hivatalos személyek.

A körmendi Hotel MJUS-ban tartott konferencián ünnepi köszöntőt mondott Gaál Róbert, a projekt Vezető Parterének, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és Josef Wagner, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal csoportvezetője.

A köszöntők után a szakmai előadások következtek. Elsőként a Belügyminisztérium részéről Jelinek Gabriella osztályvezető hangsúlyozta a vízkészlet-gazdálkodás határon átnyúló kérdéseit, majd a bécsi BOKU egyetemről érkező Dr. Hans Peter Rauch, a Talajtani munkacsoport vezetője mutatta be az AquaPinka elődjét, a kisvízi vízgazdálkodással foglalkozó LowFlow projektet.

A rövid kávészünetet követően a projektet bonyolító két partnerszervezet képviselői következtek. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Székely Edgár osztályvezető átfogó jellemzést adott az AquaPinka projektről, majd Juhász István műszaki referens ismertette részletesen a magyar oldali, Christian L. Sailer, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főreferetúra-vezetője pedig az osztrák oldali feladatokat és elvégzett tevékenységeket.

Az Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője, Dr. Szentirmai István a Pinka magyarországi szakaszának természetvédelmi értékelését mutatta be, amelyre a WeCon-projekt keretében került sor. Ezt követően a közönségnek lehetősége nyílt az előadók számára kérdések feltételére, végezetül pedig Josef Wagner intézett zárszót a megjelentekhez.

A pohárköszöntő után, a rendezvény lezárásaként ültetéses állófogadásra került sor.

Az eseményre a hatályos járványügyi előírások betartásával került sor.

 

 
 
 
 
 

 

Hírlevél

A projektről és a projekt keretében 2021-ben elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.