RSS RSS

Projekt címe: AquaPinka – A Pinka fenntartható vízgazdálkodása

Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektpartner: Amt der Burgenländischen Landesregierung

Projekt összköltsége: 638 650 €
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 231 150 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A Pinka esetében a vízfolyással való gazdálkodás csak az osztrákok féllel közösen egyeztetett elvek alapján lehetséges. Az egyeztetésnek ki kell terjedni a vízgazdálkodás mennyiségi kérdései mellett annak minőségi aspektusaira is. A tervezett projektnek elsősorban a határszelvényekben kell a be és kilépő víz mennyiségi és minőségi elvárásait meghatározni a vizsgált szakaszon, mely Woppendorftól a Pinka Rába torkolatáig terjed.
A Pinka kisvízi folyógazdálkodás koncepciója szükséges az EU VKI szerint a Pinka jó ökológiai állapotának fenntartásához, a koncepció alapján lehetségessé válik a hallépcsők, a megkerülő csatornák, a holtági vízpótlások és az erőművek üzemeltetésének jó gyakorlatát tervezni és előkészíteni.
A Pinka határszakasz közös stratégiai tervének fontos célja az egységes kezelési terv elkészítése, mely alapján mind két Fél azonos módszertan szerint kezeli a vízkészleteket, a vízhasználatokat, az ökológiai előírásokat, az árvízvédelmet és a beavatkozásokat.
A projekt fő eredménye egyrészt a Pinka jelenlegi vízkészletének és a vízkészletét befolyásoló beavatkozások hatásainak feltárása, valamint a vízfolyás szennyezőanyag terhelésének és fiziko-kémiai állapotának rögzítése, mind a magyar, mind az osztrák oldalon. Másrészt megalapozza a kétoldalú vízkészlet-gazdálkodást segítő, szabályozó intézkedéseket. A projekt elsősorban a két ország közötti vízügyi egyezmény szerint működő szervek, valamint a vízvédelemért felelős hatóságok munkavégzését támogatná, valamint értékes információval szolgálna a Pinka mentén élő lakosság számára, láthatóvá tenné a környezetükben lévő vízfolyás mennyiségi viszonyai mellett a kémiai vízállapotokat is.

 

Projekt kezdete: 2020.01.01

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.Projekt azonosítószáma: ATHU115


Sajtóközlemény 

A COVID-19 járványügyi helyzetre való tekintettel a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2020. november 03-án sajtóközleményben tájékoztatta a nyilvánosságot a projektről. A sajtóközlemény IDE KATTINTVA megtekinthető.

Hírlevél

A projektről és a projekt keretében 2020-ban elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.

 

Interaktív biológiaóra az AquaPinka projekt keretében

A projekt keretében 2021. május 28-án rendhagyó biológiaórára került sor a felsőcsatári általános iskola felső tagozatos diákjainak részvételével. A rendezvényen a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai mutatták be a Pinka-patak csodálatos vízi világát a diákoknak, akik az érdekes információk mellett többek között a halas monitoringgal és a vízhozammérés folyamatával is megismerkedhettek. A rendezvényen a gyerekek kérdőívet tölthettek ki, melyen tesztelhették tudásukat az elhangzottakkal kapcsolatban, s melyért ajándékokat kaptak a program végén.

 Fotó: Vaol
 Fotó: Nagy Gina
Fotó: Nagy Gina
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol
 Fotó: Vaol

 

AquaPinka - Mid-Term Conference - Körmenden

2021.11.12-én sikeresen lezajlott az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló AquaPinka (ATHU115 ) határon átnyúló projekt köztes rendezvénye, melyre a járványügyi helyzet miatt elmaradt nyitórendezvény helyett került sor. Az eseményen mintegy 40 fő vett részt, köztük a projekt célcsoportjainak, partnereinek, stratégiai partnereinek képviselői, a projekt lebonyolításán dolgozó szakemberek, valamint további hivatalos személyek.

A körmendi Hotel MJUS-ban tartott konferencián ünnepi köszöntőt mondott Gaál Róbert, a projekt Vezető Parterének, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és Josef Wagner, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal csoportvezetője.

A köszöntők után a szakmai előadások következtek. Elsőként a Belügyminisztérium részéről Jelinek Gabriella osztályvezető hangsúlyozta a vízkészlet-gazdálkodás határon átnyúló kérdéseit, majd a bécsi BOKU egyetemről érkező Dr. Hans Peter Rauch, a Talajtani munkacsoport vezetője mutatta be az AquaPinka elődjét, a kisvízi vízgazdálkodással foglalkozó LowFlow projektet.

A rövid kávészünetet követően a projektet bonyolító két partnerszervezet képviselői következtek. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Székely Edgár osztályvezető átfogó jellemzést adott az AquaPinka projektről, majd Juhász István műszaki referens ismertette részletesen a magyar oldali, Christian L. Sailer, a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal főreferetúra-vezetője pedig az osztrák oldali feladatokat és elvégzett tevékenységeket.

Az Őrségi Nemzeti Park osztályvezetője, Dr. Szentirmai István a Pinka magyarországi szakaszának természetvédelmi értékelését mutatta be, amelyre a WeCon-projekt keretében került sor. Ezt követően a közönségnek lehetősége nyílt az előadók számára kérdések feltételére, végezetül pedig Josef Wagner intézett zárszót a megjelentekhez.

A pohárköszöntő után, a rendezvény lezárásaként ültetéses állófogadásra került sor.

Az eseményre a hatályos járványügyi előírások betartásával került sor.

 

 
 
 
 
 
Fotók: Nagy Gina

 

Hírlevél

A projektről és a projekt keretében 2021-ben elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.AquaPinka – Picture On Fesztivál – Bildein

A Bildeinben évente megrendezésre kerülő "Picture On Festival" részeként 2022. augusztus 12-én és 13-án információs stand került felállításra a folyamatban lévő ATHU115 AquaPinka Interreg projektről.

Burgenland Vízgazdálkodási osztályának két munkatársa több órán keresztül tartózkodott a helyszínen a fesztivál mindkét napján, az érdeklődők számára személyes beszélgetések során, konkrét kérdésekre válaszolva nyújtottak széles körű tájékoztatást a projektről.

Emellett a projekt részleteivel ellátott információs táblák és a további részleteket tartalmazó egyéb információforrások (például a projekt aloldala) lehetőséget nyújtottak arra, hogy a résztvevők önállóan is tájékozódhassanak a projektről a fesztivál teljes időtartama alatt.

Közvetlenül az információs standnál mintegy 300 embert fogadtak, ahol a személyes beszélgetések mellett a projekthez kapcsolódó szórólapokat és strandlabdákat osztogattak kis ajándéktárgyként.

A személyes beszélgetések során a fő érdeklődés a Pinka és környéke vízi élővilágára és a vízfolyás általános vízminőségére irányult. Emellett szóba került az egyre égetőbb téma, a méltányos vízelosztás alacsony kisvizes időszak esetén, illetve, hogy ebben milyen szerepet játszanak a meglévő kis vízerőművek.

A fesztivál szervezői támogatják az erőforrások tudatos felhasználását, és hatékony intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy e nagyszabású rendezvény ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb legyen. A jelenlévő közönség is érzékenynek bizonyult e tekintetben, így némi - de jogos - kritika érte a műanyag strandlabdákat, mint a projekt ajándéktárgyait.

Összefoglalva, a fesztivál ideális helyszínt biztosított az AquaPinka projekt bemutatására és a Pinka fenntartható vízgazdálkodásának szükségességére való figyelemfelhívásra. Intenzív beszélgetések zajlottak különböző korcsoportokhoz tartozó emberekkel, akik javaslatokat és ötleteket fogalmaztak meg azok további megfontolására. Az idei nyáron uralkodó szárazság sok érdeklődőt tett érzékennyé, és a projekt mindenütt nagy tetszést aratott.

 
 
fotók: Land Burgenland, Wasserwirtschaft

 

AquaPinka – Final Conference – Eberau

2022.11.29-én a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal szervezésében sikeresen lezajlott az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló AquaPinka (ATHU115 ) határon átnyúló projekt záró rendezvénye. Az eseményen mintegy 50 fő vett részt, köztük a projekt célcsoportjainak, partnereinek képviselői, a projekt lebonyolításán dolgozó szakemberek, valamint további hivatalos személyek.

Az Eberaui Polgármesteri Hivatal termében tartott konferencián ünnepi köszöntőt mondott Heinrich Dorner tartományi tanácsos és Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke.

Ez után a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal képviseletében Josef Wagner csoportvezető és Christian Sailer főreferetúra-vezető tartottak rövid szakmai bevezetőt a projektről.

A bevezetők után a szakmai előadások következtek. Elsőként a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Székely Edgár osztályvezető adott átfogó ismertetést az AquaPinka projektről, majd Juhász István kiemelt műszaki referens ismertette részletesen a magyar oldali vízrajzi és vízminőségi monitoringot, Verena Schiffleithner, a Parthl Mérnöki Iroda képviseletében, pedig az osztrák oldali halas monitoringot. Ezt követően Gernot Pfannhauser mérnök konzulens mutatta be a modellezés folyamatát és a projekt során elkészült modelleket.

A szakmai előadások zárásaként Déri Lajos, a SOLVEX Kft ügyvezetője és Dr. Hans-Peter Rauch a GeoVerde Kkt ügyvezetője közösen mutatták be a projekt végeredményeként, együttműködésben elkészült vízkészlet-gazdálkodási tervet. A Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal képviseletében Wolfgang Wukovits referatúravezető vezette át a szakmai előadásokat a vitakörbe, ahol a közönségnek lehetősége nyílt az előadók számára kérdések feltételére.

Végezetül pedig Gaál Róbert, a projekt Vezető Partnerének, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója intézett zárszót a megjelentekhez.

 
 
 
 
 
Fotók: Land Burgenland, Landesmedienservice BurgenlandHírlevél


A projektről és a projekt keretében 2022-ben elvégzett tevékenységekről szóló hírlevél IDE KATTINTVA érhető el.

Layman's report

A projekt keretében elkészült Tájékoztató kiadvány IDE KATTINTVA érhető el.