RSS RSS


Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése


Kedvezményezett neve:
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partnerek:
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

A projekt összköltsége: 3 513 021 725 Ft.

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tartalmának bemutatása:


A projekt átfogó célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése. A projekt célja a Rába völgyi komplex vízgazdálkodási fejlesztéseknek egy összehangolt, elfogadott fejlesztési koncepciójának a kidolgozása, amely illeszkedik a Víz Keretirányelvvel, az Árvízi irányelvvel és a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal. A tervezett fejlesztések meghatározása során figyelembe vettük a fentieken túl a Rába Folyógazdálkodási Tervet is, amely széleskörű társadalmi egyeztetéssel készült el. Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig, a védművek előírás szerinti kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, a medrek vízlevezető képességének javítását az ökológiai szempontokat figyelembe véve. Az árvízi kockázatoknak kitett települések esetében a fejlesztések során ideiglenes szükségtározókkal biztosítjuk az árvíz elleni védelmet. Az árvízvédelmi szakaszok tervezett fejlesztése biztosítja a lakott területek árvizek elleni védelmét, csökken a térség árvízi veszélyeztetettsége Az érintett települések lakóinak épített és természeti környezete biztonságossá válik, ezáltal a fejlődésük felgyorsulhat és megvalósulhat. A Kvassay Jenő Terv
fenti célkitűzései a projekt megvalósításával jutnak érvényre. A projektben alkalmazandó műszaki megoldások a jogszabályi előírásnak megfelelően, annak alkalmazásával kerültek kiválasztásra. A nagyvízi mederkezelési terv ajánlásaival összhangban vannak, annak megvalósítását követően az árvízi biztonság jelentős növekedése várható. A fejlesztés megvalósulásával - a meglévő védművek előírások szerinti fejlesztésével – a vízkárelhárítás hangsúlya áthelyeződik a költséges és kiszámíthatatlan veszélykezeléstől, a kiszámítható és tervezhető megelőző intézkedések irányába. Ezzel kockázat megelőző ár-és belvízvédelem alakul ki a mai elsősorban vészhelyzet elhárító tevékenységből. A projektben megvalósítandó elemek több téma köré csoportosíthatók, úgymint főmederi és árvízvédelmi beavatkozások. Az árvízvédelmi beavatkozások tartalmaznak árvízvédelmi támfal magasítást, töltésfejlesztést (magasítást és megerősítést), töltés áthelyezést, a hullámtér áteresztőképességének javítását. . Az árvízvédelmi fejlesztés elsőrendű célja a Rába völgyben élő lakosok és az ott található javaik védelme az árvizekkel szemben és a jövőbeni fejlődés lehetőségének megteremtése, egy szóban megfogalmazva a prevenció. A projekt célkitűzése olyan árvízvédelmi fejlesztés megvalósítása, amely esetén az elérhető haszonnak az értéke nagyobb a ráfordított költségeknél, a várható árvízkárok értékének figyelembe vételével, a projekt életciklusa során a jogszabályi kötelezettségek figyelembe vételével. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervekkel összhangban a tervezett beavatkozás az ökológiai szempontok figyelembevételével, valamint Körmend alatti hullámtéren elhelyezett depónia részleges elbontásával (a hozzá kapcsolódó tereprendezéssel) az alábbiakban részletezett intézkedésekhez járul hozzá. A projekttel érintett területek védelmi szakaszok: NYUDUVIZIG területén 06.01-06.03 (Szentgotthárd, Körmend, és Sárvár), ill. a Sárvár alatti ÉDUVIZIG területére eső árvízvédelmi fejlesztések.

NYUDUVIZIG - Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem

Az állami védtöltések fejlesztésével jelentősen nő Szentgotthárd és Körmend árvízi biztonsága. Az új mértékadó árvízszinttel levonuló árhullám biztonságos levezetése érdekében a fejlesztéseket el kell végezni. A szentgotthárdi árvízvédelmi szakasz fejlesztése: árvízvédelmi fal magasítása, kiépítése; töltésfejlesztés; hullámtér áteresztő képességének javítása; mederbiztosítás kiépítése; műtárgy felújítás. A körmendi árvízvédelmi szakaszon: Rába jobbparti védtöltés rekonstrukciója; mederbiztosítás kiépítése; műtárgyak rekonstrukciója. A sárvári árvízvédelmi szakaszon szivattyúállás kiépítése. Az árvízvédelmi központok felújítása (Sárvár, Körmend, Szentgotthárd), eszközbeszerzés.

ÉDUVIZIG - Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2016-00018

A projekt keretében 2018.02.22-én Körmenden, 02.27-én Szentgotthárdon lakossági fórumra került sor, melyen az érdeklődők képet kaphattak a beruházásról és a fejlesztés hatásairól.

Lakossági fórum Szentgotthárdon (2018.02.27.) (fotó: Premier Marketing Média Kft.)

 

2018. szeptember 26-án ünnepélyes keretek között sor került a projekt nyitórendezvényére a szentgotthárdi Polgármesteri Hivatalban. Az alkalmon képviseltették magukat a térség elöljárói, valamint a projekt megvalósításban közreműködő szakemberek is.

Huszár Gábor Szentgotthárd polgármesterének köszöntője (fotó: Premier Marketing Média Kft.)
 
Projekt nyitórendezvény Szentgotthárdon (2018.09.26) (fotó: Premier Marketing Média Kft.)
 
Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott ünnepi beszéde (fotó: Premier Marketing Média Kft.)
 
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő ünnepi beszéde (fotó: Premier Marketing Média Kft.)

 

A projekt keretében 2020.08.25-én Körmenden, majd 2020.08.26-án Pápocon sajtónyilvános helyszíni bejárásra került sor, ahol a kivitelezők a Rába parti építési területeken bemutatták a kivitelezés készültségi szintjének aktuális állapotát, valamint választ adtak az érdeklődők kérdéseire.

 

2020.08.25. Helyszíni bejárás a körmendi építési területen (fotó: vaol.hu)

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG) a Rába-völgy projektében 2021. szeptember 30-án ünnepélyes záró rendezvényt tartott Körmenden.