RSS RSS

Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztése

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közös pályázatot nyújtott be a NYDOP-4.1.1/B-11.Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése programban megvalósítható Rába szentgotthárdi szakasz árvízvédelmi fejlesztésére.

A 2009. évben lezajlott árvízi események rámutattak a szentgotthárdi árvízvédelmi rendszer gyenge pontjaira. Szakemberek megállapították, hogy a Lapincs és a Rába folyók hullámterein a vízemésztő-képesség növelésére, továbbá az árvízvédelmi létesítmények közül a támfalak fejlesztésére (magasításra) van szükség. A város belterületi szakaszán az elmúlt évtizedek folyamán mind a Rába, mind pedig a Lapincs folyó hullámterén jelentős keresztmetszet csökkenés állt elő, ennek megszüntetése sürgős feladat. Az elvégzendő munkák közül a Lapincs mederkotrását a Vízügyi Igazgatóság már elvégezte, de szükséges még a Rába, mintegy 1600 méter hosszú szakaszának meder- és padkakotrása és a Lapincs folyó 400 méteres szakaszának padkakotrása is. További fontos feladat az árvízvédelmi támfalak - mind a Rába bal partján lévő I. rendű állami tulajdonú, mind pedig a Rába jobb partján húzódó önkormányzati támfalak – felülvizsgálata, magasítása, erősítése. Ezen munkák megvalósítását a Vízügyi Igazgatóság és Szentgotthárd Város Önkormányzata közös pályázat útján kívánja megvalósítani.

A Rába rendkívül heves vízjárású folyó. Az árvizek gyorsan kialakulnak, órák alatt méteres nagyságrendű vízemelkedések fordulnak elő. A csapadékból származó vízszint emelkedés előrejelzése jelenleg még bizonytalan, ezért nagy volumenű védekezési munkára a csapadékot követően már nem lehet felkészülni. Ebből következően szükséges a meglévő, magassági hiányos árvédelmi támfal fejlesztése, amit a 11/2010. (IV. 28.) „folyók mértékadó árvízszintjeiről” szóló KvVM rendelet is szabályoz, miszerint a Rába folyóra az 1,0 méteres magassági biztonságú I. rendű árvédelmi mű kialakítását kell biztosítani az árvizek ellen.

A projekt megvalósítása azonnali elvégzendő feladat, hisz meg kell teremteni az érintett területen az árvizek kártétel nélküli levezetésének lehetőségét. Biztosítani kell Szentgotthárd Város számára, hogy a hosszútávon egyre nagyobb, hirtelen lezúduló csapadékok (a csapadék mennyisége és intenzitása növekedni fog) esetén is megvédjék értékeiket a levonuló árvizektől.

A projekt elsődleges célja a prevenció, az érintett területrész Rába árvizek elleni védelmének megteremtése, a lakosság és az önkormányzati vagyon védelme.

A projekt megvalósításában Szentgotthárdon a gimnázium és a piac melletti önkormányzati területek, valamint a Rába közúti hídja alatti területek érintettek.
A terület nagysága 31,37 ha. Az érintett lakások száma: 248 db, a lakosok száma: 1361 fő.

A beruházás teljes költsége közel 318 millió Ft, mely során 381 fm hosszú meglévő vasbeton támfal kerül magasításra és 1075 fm hosszban a Rába folyó medrének szelvénybővítésére kerül sor.
A támogatói szerződés aláírására 2012. június 20-án került sor.
Az építési munkálatok 2012. októberében kezdődnek, s várhatóan 2013. októberében fejeződnek be.


2009-es árvíz, árvédelmi támfal


Rába közúti híd alatti kotort mederszakasz

 

Megkezdődtek a Rába szentgotthárdi árvízvédelmi fejlesztése projekt kivitelezési munkálatai

Folytatódnak a Rába szentgotthárdi árvízvédelmi fejlesztése projekt kivitelezési munkálatai

Befeleződtek a Rába szentgotthárdi árvízvédelmi fejlesztése projekt kivitelezési munkálatai

 

Helyszíni fotók

Rába meder és padkakotrása

 

Új támfal építése

 

Új árvízvédelmi létesítmény avatása Szentgotthárdon

Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösen valósította meg „Szentgotthárd árvízvédelmi fejlesztése” című Európai Uniós projektjét. A projekt legfőbb célja volt a Rába árvizekkel szembeni biztonságának növelése, a lakosság, valamint a személyes és önkormányzati vagyon védelme.
A projekt létrejöttével megvalósult az érintett területen az árvizek kártétel nélküli levezetésének lehetősége. Az árvízvédelmi támfal magasításával és a Rába szakasz szelvénybővítésével, mederkotrásával Szentgotthárdon az egyre magasabb szinten tetőző árvizek a jövőben kisebb veszélyt jelentenek majd. A beruházás során 381 fm hosszú meglévő vasbeton támfal magasítására, 1075 fm hosszban pedig a Rába folyó medrének kotrására, szelvénybővítésére került sor.
A projekt keretében - szintén az árvízi biztonság növelése érdekében 2 db szivattyú, illetve a vízhozam méréshez szükséges eszközök beszerzése is megtörtént.
Szentgotthárd árvízi biztonsága a korábbiaknál is nagyobb lett.
Az elkészült beruházás ünnepélyes avatására 2013. október 30- án Szentgotthárdon került sor.
Az ünnepségen Huszár Gábor, Szentgotthárd város polgármestere, Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője, és V. Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztésért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet. Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is köszönetet mondott a beruházás megvalósításáért.

Meghívó
Szórólap

Az avatáson készült felvételek