RSS RSS

Projekt címe: RaabSTAT – A Rába vízminőségi és ökológiai állapota

Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektpartnerek: Land Burgenland

Projekt összköltsége: 567 290 €
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságra eső rész: 214 490 €

Támogatás mértéke (%-ban): 85 % + 15 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célkitűzése: a Rába folyó állapotfelmérése, a folyót érő szennyezés terhelések elemzése, az elmúlt 10 évben közösen elhatározott, majd végrehajtott intézkedések hatásainak értékelése.
A Rába vízgyűjtője határral osztott vízgyűjtő, Ausztriában hegyvidéki jellegű folyó, Magyarországra érve dombvidéki, majd a Mosoni-Duna torkolatához közeledve síkvidéki jellegűvé válik. Értékes, változatos vízi ökoszisztémák jellemzik és számos helyen értékes vizes élőhelyek kísérik. A folyót hossza mentén különböző terhelések érik a vízhasználaton keresztül. Ausztriában helyenként iparosodott területen halad keresztül, ezért a kommunális eredetű terhelések mellett jellemzően ipari eredetű terhelések érik, míg Magyarországon a kommunális terhelések mellett a mezőgazdasági eredetű terhelések a jellemzőek. A Rába folyó kedvelt helyszíne a vízi túrázóknak.
A folyó növekedő terhelésének hatására a szentgotthárdi duzzasztó alvizi bögéjében habzási jelenség lépett fel az ezredforduló elején. Ennek megszüntetésére, a vízállapot javítása céljából a két Fél intézkedési programot határozott meg, ami mára maradéktalanul végrehajtásra is került.
A közösen végrehajtandó mérési program alapján szeretnénk elemezni az egyes víztesteket érő terheléseket, azok változását a végrehajtott intézkedések hatására, számba vesszük a különböző revitalizációk keretében végrehajtott hidromorfológiai beavatkozásokat, elvégezzük a folyó állapot értékelését. A mérési program adatai alapján lehet a közösen meghatározott intézkedési terv hatékonyságát értékelni, és ha indokolt újabb intézkedésekre javaslatot tenni.
A projekt illeszkedik az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 „Környezetvédelem és hatékony erőforrás-felhasználás” prioritás tengelyébe, azon belül kiemelten az SO23 – „A víztestek kezelésének és védelmének javítása” megnevezésű programspecifikus célhoz.

 

Projekt kezdete: 2019.02.01.
Projekt befejezése: 2021.01.31.

Projekt azonosítószáma: ATHU100

 

Kick-off rendezvény

2019.07.02-án a szentgotthárdi Hotel Lipában sor került a projekt nyitórendezvényére. A médianyilvános eseményen közel 50 fő vett részt, ahol a résztvevők szakmai előadások révén átfogó képet kaphattak a projekt előzményeiről, tartalmáról és annak céljairól.

 

fotó: Bócz Brigitta Noémi

fotók: vaol.hu

 

 

Nyilvános mintavételezés Szentgotthárdon


2019.10.15-én a szentgotthárdi Rába-duzzasztónál nyilvános mintavételezésre került sor az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretein belül megvalósuló RaabSTAT projekt kapcsán. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által szervezett rendezvényen mintegy 70 fő vett részt, többségében helyi általános iskolás diákok. A tanulók interaktív formában ismerkedhettek meg a Rába élővilágával, a vízkémiával, valamint a halas monitoringgal. A bemutatók során a résztvevők többek között kipróbálhatták a folyóból vett vízminták pH-vizsgálatát, illetve megismerték a hallépcső szerepét is, ahonnan számos őshonos és invazív hal- és rákfajta is előkerült a monitoring során.

 

 fotó: Nyuduvizig
 
  fotó: Nyuduvizig
 
 fotó: Nyuduvizig

 

 Zárókonferencia

A projektben zajló munkák befejeztével 2020.01.27-én online záró konferenciára került sor, ahol a hangsúly a projekteredmények ismertetésén volt. A projektben elérni kívánt célcsoportok mindegyike meghívást kapott az említett konferenciára, ahol a projektpartnerek, megbízott, külső szakértők, valamint a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság képviseletében számoltak be az előadók a projekt céljairól, eredményeiről. A rendezvényen mintegy 50 fő vett részt, akik számos előadást hallhattak, valamint az esemény végén lehetőség nyílt kérdések feltételére is.

A rendezvényen elhangzott előadások, valamint a projekt eredményeit bemutató nemzeti monitoring jelentések és az összegző jelentés Védekezés/Információk a Rábáról/RaabSTAT menüpontban, továbbá a projekt hivatalos honlapján (https://www.interreg-athu.eu/hu/raabstat/) hozzáférhetők.

 

 
Tájékoztató kiadvány
A projektről készült kétnyelvű tájékoztató kiadvány IDE KATTINTVA érhető el.