Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt      

Új árvízvédelmi töltés avatása Murakeresztúron

2015. november 12.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió támogatásával valósította meg a „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projektjét. A beruházás elsődleges célja volt az érintett területrész Mura árvizekkel szembeni biztonságának növelése, a lakosság, valamint a személyes és önkormányzati vagyon védelme. Murakeresztúron a lakosság 80 százaléka, mintegy 1500 személy él árvízzel veszélyeztetett helyen. A murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésével jelentősen megnőtt az árvízi élet- és vagyonbiztonság, az árvízi kockázatok pedig csökkentek.
A beruházás során a murakeresztúri öblözetben az elsőrendű árvízvédelmi töltéseket megerősítették, magasították. A Mura bal parti töltését 4,4 km-es szakaszon, a Principális-csatorna jobb parti töltését pedig 5 km-es szakaszon építették át. A töltés koronaszélessége a jelenlegi 3 méteres helyett 4 méteres, magassága pedig a mértékadó árvízszintet a megfelelő biztonsággal meghaladó lett. A töltésfejlesztés teljes hossza 9,4 km.
Az érintett szakaszon 5 db, töltésben lévő zsilipet is felújítottak, vízmércéket építettek át. Új szivattyúház és megfelelő kapacitású szivattyú is segíti az árvíz elleni védekezési munkákat. A murakeresztúri és a letenyei gátőrtelepek új külsőt kaptak, de a Letenyén található Védelmi Központ teljes körű felújítása is megvalósult. A projekt keretében egy nagy teljesítményű rézsűkaszáló gép beszerzésére is sor került.
Az elkészült beruházás ünnepélyes avatására 2015. november 12-én Murakeresztúron került sor. Az ünnepségen Rigó Csaba, a Zala megyei Kormányhivatal vezetője, a Közbeszerzési Hatóság megválasztott elnöke, Bene Csaba, a Zala megyei Közgyűlés elnökhelyettese, a kivitelező konzorcium képviseletében Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója, valamint Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondott ünnepi beszédet, s avatta fel az új töltést. Pavlicz Lajos, Murakeresztúr polgármestere is köszönetet mondott a beruházás megvalósításáért.
A rendezvényen közreműködött a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ tanulóinak tamburazenekara, díszőrséget álltak a Zrínyi kadétok. A projekt keretében meghirdetett rajzverseny díjainak átadására is sor került, a legjobb alkotásokat kiállítottuk.

 Lakossági kiadvány

 Szakmai kiadvány

A zárórendezvényen készült felvételek

A gátavatáson készült felvételek

Meghívó a „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projekt zárórendezvényére és az árvízvédelmi töltés ünnepélyes avatására

2015. november 09.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosítószámú projekt zárórendezvényére és az elkészült töltés ünnepélyes avatására.

A rendezvény helyszíne: Murakeresztúri Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme, Honvéd út 3.
Időpontja: 2015. november 12. 11.00 óra

meghívó

 

Helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartottunk Murakeresztúron

2015. szeptember 17.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” projekt keretében a média részére a murakeresztúri polgármesteri hivatalban tájékoztatót tartottunk, s a helyszínen mutattuk be az épülő létesítményt.
A projekt előrehaladásáról a beruházó Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője Gaál Róbert igazgató úr, a kivitelező konzorcium részéről Kovács Tamás vezérigazgató úr tájékoztatta a résztvevőket. Az épülő gátszakasznál az építők bemutatták az eddig elvégzett munkákat, s tájékoztatást adtak a még hátralévő feladatokról is.

A helyszínen készült felvételek itt tekinthetők meg.

 

Támogatási szerződés módosítása

2015. szeptember 17.

2015 májusában a Murán levonult árhullám következtében az elkészült tervek aktualizálása vált szükségessé, ami a kivitelezési munkálatok időtartamának növekedésével jár együtt. Erre tekintettel a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezdeményezte a kiviteli munkák befejezési határidejének módosítását, amire az engedélyt megadták.
A módosított Támogatási Szerződés aláírására 2015. szeptember 14-én került sor.

Az építés befejezésének határideje: 2015. november 15.
Projekt befejezésének időpontja: 2015. december 15.
Támogatási összeg: 2,2 milliárd Ft
Támogatási intenzitás: 100%

 

Épül az új gát a Murán! Helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartunk Murakeresztúron

2015. szeptember 10.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt a „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című, KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009 azonosítószámú projekt helyszíni bejárással egybekötött sajtótájékoztatójára.

A rendezvény helyszíne: Murakeresztúri Polgármesteri Hivatal földszinti tanácsterme, Honvéd út 3.
Időpontja: 2015. szeptember 10. 10.00 óra

meghívó és program

 

Árvízi biztonság megteremtése Murakeresztúron
Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt nyitóünnepsége

2015. július 15.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” projekt nyitóünnepségére, ünnepélyes alapkő letételére került sor 2015. július 8-án Murakeresztúron.
A fejlesztés során a murakeresztúri öblözetben az elsőrendű árvízvédelmi töltések megerősítésére, magasítására, 5 db műtárgy átépítésére, a gátőrtelep felújítására, valamint Letenyén a védelmi központ és a gátőrtelep rekonstrukciójára kerül sor.
A Mura bal parti töltését 4,4 km-es szakaszon, a Principális- csatorna jobb parti töltését pedig 5 km-es szakaszon építi át a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező cég, az SZM Mura 2015 Konzorcium. A töltésfejlesztés teljes hossza 9,4 km.
A fejlesztést követően, a gát koronaszélessége a jelenlegi 3 méteres helyett 4 méteres, magassága pedig a mértékadó árvízszintet a megfelelő biztonsággal meghaladó lesz. A murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésével jelentősen megnő Murakeresztúron az árvízi élet- és vagyonbiztonság. A projekt költségvetése bruttó 2,8 milliárd forint, mely az Európai Unió Kohéziós Alapja és Magyarország Kormánya társfinanszírozásával valósul meg.

A nyitóünnepségen a köszöntők elhangzása után előadásokon mutatták be a Mura folyót, és ismertették a projektet. A beruházás alapkövét az ünnepi beszédeket követően a murakeresztúri gáton Rigó Csaba zala megyei kormánymegbízott úr, Cseresnyés Péter úr, a térség országgyűlési képviselője, Somlyódi Balázs úr, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Gaál Róbert úr, a beruházó Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója, valamint a kivitelező konzorcium részéről Kovács Tamás vezérigazgató úr helyezte el. A Zala Megyei Közgyűlés alelnöke Bene Csaba úr is üdvözölte a fejlesztést.

Az ünnepség programja

A helyszínen készült felvételek itt tekinthetők meg.

 

Tájékoztató a Mura projekt jelenlegi helyzetéről

2015. február 23.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Környezet és Energia Operatív Program 2.1.1. "Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések" elnevezésű, kétfordulós projekt keretében támogatást nyert a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztési munkáira. Az I. fordulóban elnyert támogatásból elkészültek a szükséges tervek és hatástanulmányok. A II. fordulóban a tervek szerint a Murai teljes árvízvédelmi szakaszának a töltésfejlesztésére került volna sor. A kivitelezési munkák előkészítésének elhúzódása és a tervezéstől eltelt öt év alatt a kivitelezési költségek jelentős növekedése miatt a projekt keretében csökkentett műszaki tartalom megvalósítására kerül sor.

A Murakeresztúri árvízvédelmi öblözetben 9,42 km árvízvédelmi töltés rekonstrukcióját (magasítását és szélesítését), 5 műtárgy átépítését, a gátőrtelep felújítását végzik el, továbbá sor kerül a letenyei védelmi központ és gátőrtelep felújítására.

A projekt keretében meg nem valósuló fejlesztésekre Igazgatóságunk ismételten európai uniós forrásra kíván pályázni.

Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt I.forduló

Igazgatóságunk a Környezeti Energia Operatív Program 2.1.1 „Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések” keretéből pályázott meg 2,63 milliárd forintot a Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése céljára. A kétfordulós pályázat I. fordulójára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 2008. október 7-én aláírt Támogatói Szerződésben biztosította a szükséges 142 millió forintot a tervezések és az engedélyeztetések elvégzésére.

Jelenleg a tervezési feladat közbeszerzési eljárásának az előkészítése folyik az igazgatóságunk munkatársaiból alakult projektmenedzsment szervezet és a kiválasztott közbeszerzési tanácsadó közreműködésével.

A tervezési munkák az ütemezés szerint 2011-ben fejeződnek be és akkor nyílik lehetőség pályázni a II. fordulós 2,49 milliárd forintra kalkulált megvalósítási tevékenységre.

A megvalósítás várhatóan 2011-től kezdődően 2014-ig fog megtörténni.

A Mura mentén kiépült Murai árvízvédelmi rendszer 43,36 km hosszú földtöltései jelenleg sehol nem felelnek meg az előírásoknak, mivel 4 m helyett 3 m-es töltéskoronával kerültek kiépítésre. Ezen túl közel 30 km azoknak a szakaszoknak a hossza, amelyek nem rendelkeznek a mértékadó árvízszint + 1,0 m magassági kiépítettséggel és közel 2 km azon szakaszok hossza, amelyek altalaj erősítést igényelnek. Ezen hiányok együttes megszüntetése a célunk.

A Mura folyó töltéseinek utolsó átfogó fejlesztésére a nagy károkat okozó 1972-es árvizet követő években került sor. Az elmúlt időszak hidrológiai elemzései, árvízi tapasztalatai rámutattak, hogy a kiépítésnél figyelembe vett mértékadó árvízszint felülvizsgálatra szorul. A felülvizsgálat az árvízszint jelentős emelkedését mutatta ki, melyet a határvízi bizottság elfogadott. Az új mértékadó árvízszint alapján készültek el a fejlesztési tervek, magyar és horvát oldalon.

Árvízi biztonság megteremtése a Murán

Mura árvízvédelmi szakasz fejlesztése EU-s projekt I. fordulójának eredményei
Sajtótájékoztató 2011. szeptember 22.

 

Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése projekt II.forduló

Megújulnak a murai védtöltések
Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése (KEOP-2.1.1/2F/09-11-2011-0009)

A Mura folyó töltéseinek utolsó átfogó fejlesztésére a nagy károkat okozó 1972-es árvizet követő években került sor. Az azóta eltelt időszak hidrológiai elemzései, árvízi tapasztalatai azt mutatták, hogy az akkor figyelembe vett, mértékadó árvízszinthez igazított gát magassága, szélessége nem megfelelő, a biztonságos árvízi védelemhez szükség van azok további fejlesztésére, megerősítése.

A murai árvízvédelmi rendszer mintegy 43 km hosszú földtöltésein a töltés-koronaszélesség jelenleg 3 méter a szükséges 4 méter helyett. A mértékadó árvízszint +1,0 méter magassági kiépítettséggel nem rendelkező szakaszok hossza 33 km. A töltések 6,5 km-es szakaszán az altalaj erősítésére is szükség van.
A töltés kiépítettségi hiányosságain túl a természeti viszonyok tovább rontják a helyzetet. A Mura jelentősebb vízfolyásként éri el hazánk határait, ahol már 13 000 km2 vízgyűjtőterületről érkező vizeket szállít. Ebből adódóan a Mura áradása során tartós árvíz alakul ki, ami jobban igénybe veszi az előírásokhoz képest gyengébb kiépítettségű töltésszakaszokat.

A projekt megvalósításával a szakemberek legfőbb célja az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése. Döntő tényező Murarátka, Letenye, Tótszerdahely, Molnári, Murakeresztúr települések lakóinak védelme, valamint a mentett területeken található értékek, vagyontárgyak megóvása.

A fejlesztésekhez szükséges forrás előteremtésére a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság sikeresen pályázott a Környezet és Energia Operatív Program 2.1.1. "Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések" elnevezésű, kétfordulós projektre.
Az I. fordulóban elnyert támogatásból elkészültek a szükséges tervek és hatástanulmányok.

A II. fordulóban a Mura töltésfejlesztés megvalósítására kerül sor.
Az építkezés során 33 km töltést magasítanak, 43 km-en kiszélesítik a töltéskoronát, 6,5 km hosszban altalaj erősítést végeznek. A töltés átépítésén kívül 21 db zsilip felújítására is sor kerül, kiépítenek árvízvédelmi felvonulási utakat is. A projekt keretében lehetőség nyílik az Árvízvédelmi Központ és gátőrtelepek felújítására és modernizálására.

A tervezett beavatkozások a következők:

 • töltésmagasítás
 • a töltés megfelelő keresztmetszeti kialakítása
 • nem megfelelő állékonysági biztonsági mederrézsű biztosítása
 • nem megfelelő állékonysági biztonsági töltésszakaszokon az állékonyság biztosítására egyéb beavatkozások (víz- vagy mentett oldali szőnyeg, vízoldali töltéslábnál agyagfog építése, vízoldali töltésrézsű lefedése vízzáró anyaggal, mentett oldali megcsapoló árok, mentett oldali megcsapoló kútsor építése)
 • műtárgyak, vízmércék átépítése, felújítása
 • árvízvédelmi fővédvonalak infrastrukturális fejlesztése
 • fenntartási eszközök beszerzése

A projekt jelenlegi helyzete:

 • elkészültek a kiegészítő tervezési feladatok
 • részben lezárult, részben folyamatban van az érintett területek adás-vétele illetve kisajátítása
 • megkezdődtek a lőszer mentesítési munkák
 • a PR és tájékoztatási feladatokra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került
 • a kivitelezési munkákra és a műszaki ellenőrzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése folyik.


A projekt Támogatási Szerződését az érintett Felek 2013. február 20-án írták alá.