RSS RSS

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió támogatásával valósította meg a „Murai árvízvédelmi szakasz fejlesztése” című projektjét. A beruházás elsődleges célja volt az érintett területrész Mura árvizekkel szembeni biztonságának növelése, a lakosság, valamint a személyes és önkormányzati vagyon védelme. Murakeresztúron a lakosság 80 százaléka, mintegy 1500 személy él árvízzel veszélyeztetett helyen. A murai árvízvédelmi szakasz fejlesztésével jelentősen megnőtt az árvízi élet- és vagyonbiztonság, az árvízi kockázatok pedig csökkentek.

Alapkőletétel, 2015. július 8.A beruházás során a murakeresztúri öblözetben az elsőrendű árvízvédelmi töltéseket megerősítették, magasították. A Mura bal parti töltését 4,4 km-es szakaszon, a Principális-csatorna jobb parti töltését pedig 5 km-es szakaszon építették át. A töltés koronaszélessége a jelenlegi 3 méteres helyett 4 méteres, magassága pedig a mértékadó árvízszintet a megfelelő biztonsággal meghaladó lett. A töltésfejlesztés teljes hossza 9,4 km.

 


Az érintett szakaszon 5 db, töltésben lévő zsilipet is felújítottak, vízmércéket építettek át. Új szivattyúház és megfelelő kapacitású szivattyú is segíti az árvíz elleni védekezési munkákat. A murakeresztúri és a letenyei gátőrtelepek új külsőt kaptak, de a Letenyén található Védelmi Központ teljes körű felújítása is megvalósult. A projekt keretében egy nagy teljesítményű rézsűkaszáló gép beszerzésére is sor került.

Rézsűkaszáló gépSajtótájékoztató, 2015. szeptember 10.


Az elkészült beruházás ünnepélyes avatására 2015. november 12-én Murakeresztúron került sor. Az ünnepségen Rigó Csaba, a Zala megyei Kormányhivatal vezetője, a Közbeszerzési Hatóság megválasztott elnöke, Bene Csaba, a Zala megyei Közgyűlés elnökhelyettese, a kivitelező konzorcium képviseletében Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója, valamint Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondott ünnepi beszédet, s avatta fel az új töltést. Pavlicz Lajos, Murakeresztúr polgármestere is köszönetet mondott a beruházás megvalósításáért.

 

Avatóünnepség, 2015. november 12.


A rendezvényen közreműködött a murakeresztúri Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ tanulóinak tamburazenekara, díszőrséget álltak a Zrínyi kadétok. A projekt keretében meghirdetett rajzverseny díjainak átadására is sor került, a legjobb alkotásokat kiállítottuk.


  Lakossági kiadvány
  Szakmai kiadvány