RSS RSS

„Határon átnyúló LIFE-Natur Projekt Lapincs” közös osztrák- magyar Európai Uniós pályázat

Láhn-patak revitalizációja

Előzmények

Osztrák és magyar szakértők a ‘90-es évek végén közösen egy összehangolt árvízvédelmi tervet dolgoztak ki a Lapincs folyó nagyvizeinek levezetésére. A megépült létesítmény részeként a Láhn-patak magyar szakaszán egy állandó vízhozam jelent meg. Felmerült a Lapincs és a Rába folyó tápláléklánc vándorlásának helyreállítása, a Láhn-patak mint megkerülő ökológiai folyosó revitalizációjával. Az osztrák vízügyi szolgálat megkeresése, hogy partnerként vegyünk részt Stájerország és Burgenland tartományokkal közösen egy EU pályázaton.

Rába-Vörös-patak-Láhn-patak-Lapincs ökológiai folyosó

 

A Lahn-patak napjainkban

 

Célkitűzéseink

  • A vízi élettér szélesítése, a táplálék kínálat bővítésével.
  • Funkcióképes parti sáv kialakítása a szükséges növény-telepítéssel.
  • Továbbra is biztosítani a környező meliorált mezőgazdasági területek igényeit.
  • A vízgazdálkodási igények kielégítése.

 

A revitalizáció térbeli ábrázolása

 

Finanszírozási kulcsok

Magyar természetvédelem és vízgazdálkodás

88.630eFt

WWF Magyarország és Magyar Madártani Egyesület

506eFt

EU támogatás

80.971eFt

Teljes költség

170.107eFt

 

Referencia terület
a Vörös-patak Rátót térségében

 

A projekt jelenlegi állása és ütemezése

  • Folyamatban van a geodéziai és ökológiai felmérés.
  • A tervezési közbeszerzési eljárás megkezdéséhez elkészült az ajánlati dokumentáció, valamint az ajánlati felhívás.
  • 2005 évben folytatjuk le a környezetvédelmi és vízjogi engedélyeztetési, valamint a tulajdonjogi eljárásokat.
  • Terveink szerint 2006 évben megkezdődik a kivitelezés.
  • Várható befejezés 2007 évben lesz.

 

Nyitóünnepség

A „Lapincs életterek összekapcsolása egy alpesi folyó mentén” című LIFE projekt magyarországi nyitóünnepségére került sor 2006. április 1-én Vasszentmihályon, a község színháztermében. A határon átnyúló közös osztrák-magyar Európai Uniós projekt keretében lehetőség nyílik a Lahn patak újraélesztésére, természetközeli állapotba történő visszaépítésére, a Rába-Vörös patak-Lahn patak-Lapincs élővilágának (ökológiai folyosó) kialakítására.
A program a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Fúvószenekarának és Majorett csoportjának igazi, tavaszt idéző műsorával kezdődött, majd házigazdaként Vasszentmihály polgármester asszonya, Reisinger Katalin üdvözölte a megjelenteket. Ezután Nádor István igazgató úr tartott ünnepi köszöntőt, méltatva a projekt jelentőségét.
Az ünnepség a környező települések óvodásainak és iskolásainak műsorával folytatódott. Bemutattuk egy kiállítás keretében a rátóti Széll Kálmán Általános Iskola kisdiákjai által készített képeket, melyekben a gyerekek saját elképzeléseiket, ötleteiket rajzolták és festették meg. Igazgatóságunk vezetője a felkészítő pedagógus és a gyerekek számára átadott egy Kis-Balaton kirándulásra szóló meghívót.
A nyitóünnepség a projekt legfőbb osztrák partnerének, a Ramsar vidéli Legeltetési Egyesület képviselőinek felszólalásával folytatódott. Johann Krutzler úr, az egyesület elnöke ausztriai kirándulásra hívta meg szeretettel az óvodásokat.
Ezután került sor a LIFE Lapincs projektről, annak megvalósításáról szóló vetítettképes előadásra, melyet Gaál Róbert úr, Igazgatóságunk Vízkárelhárítási Osztályának vezetője tartott meg. Az érintett községek vezetőinek, az ott élőknek a bemutató után fórum keretében lehetőségük volt a projekttel kapcsolatos kérdések felvetésére, véleményük megfogalmazására.
A közel 100 fő részvételével és aktív közreműködésével megtartott ünnepség baráti beszélgetéssel zárult.

Gyermekrajz kiállítás

A nyitóünnepségen egy kiállítás keretében bemutattuk a rátóti Széll Kálmán Általános Iskola kisdiákjai által készített képeket, melyekben a gyerekek saját elképzeléseiket, ötleteiket rajzolták és festették meg.

Projektismertető kiadvány

Az alábbi linkre kattintva megtekinthető vagy letölthető projektismertető kiadványunk.

Lapincs életterek összekapcsolása egy alpesi pannon-folyó mentén

Zárókonferencia, avatási ünnepség

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekintheti a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által 2007. december 3-4-én a „Láhn-patak újraélesztése” LIFE projekt beruházás keretében megrendezésre került konferenciáról szóló ismertetőt.

Meghívó