RSS RSS

HAMURA: Magyar-Horvát Vízrajzi Atlasz a Mura folyó közös érdekű szakaszára

A Mura folyó magyar-horvát közös érdekű szakaszára 1976-ban került kiadásra egy komplex, a teljes folyószakaszt felölelő térképmű. Az elmúlt 40 évben jelentős változások mentek végbe a Mura folyón, így a folyómeder és a hullámtér új nyilvántartásba vétele, rögzítése elengedhetetlenné vált.

2012 márciusában az Európai Bizottság felé benyújtásra került a pályázat: Magyar-Horvát Vízrajzi Atlasz a Mura folyó közös érdekű szakaszára, rövid nevén HAMURA. A pályázatot a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében 2012 októberében az Európai Bizottság jóváhagyta. A projekt Vezető Kedvezményezettje a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, míg a Hrvatske vode (Horvát Vizek) a Projekt Partner.

A projekt elsődleges célja: aktuális topográfiai és vízrajzi adatok előállítása a Mura folyóról, a folyó és mellette lévő területek közös és fenntartható kezelése érdekében.
Továbbá egy olyan a mai kor technológiai elvárásainak megfelelő térinformatikai adatbázison alapuló atlasz létrehozása, amely alkalmas a mindennapi vízügyi célú tevékenység támogatására.
Felhasználható vízkárelhárítási és folyószabályozási, valamint védelmi tervek készítéséhez, védekezésekre való felkészüléshez, azok lebonyolításához.
Az Atlasz hozzájárul a Mura Nagyvízi Előrejelző Modell pontosításának lehetőségeihez. A nemzeti parkok, hatóságok, oktatási és kutatóintézetek az Atlaszra támaszkodva különböző célú kutatási programokat indíthatnak.

A készítendő Mura Vízrajzi Atlasz készítésének módszertani alapja, a jelenleg leginkább költséghatékony terepi adatgyűjtési technológia: LIDAR mérés.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Árvízi Kockázatkezelés projektjéből rendelkezésre áll az érintett terület terepmodellje és ortofotója. A projekt keretében földi geodéziai módszereket is alkalmazunk, mellyel kiegészítjük a LIDAR mérést olyan adatokkal, amelyek a légi méréssel nem leképezhetők.

Azon cél eléréséhez, hogy a közös érdekű folyószakaszra a továbbiakban egységes szemléletű kezelés biztosítható legyen a felmérések feldolgozásához a magyar és horvát vízügyi szervek szakértői egységes tartalmú és adatszerkezetű térinformatikai adatbázist dolgoznak ki. Az elkészült adatbázis mindössze annyiban tér el, hogy mindkét Fél a nemzeti geodéziai vetületi rendszerében és nemzeti nyelvén használja. A Mura Vízrajzi Atlasz nemcsak digitális, hanem nyomtatott formátumban is elkészül, amely a vízügyi szervek központjaiban és kirendeltségein megtekinthető. A két partner együtt végzi a fenti feladatokat, mivel a Mura folyó a két ország között határt képez.

Az elkészült Atlasz előnye, hogy a térinformatikai szerver adatbázist hálózati és internetes környezetben több felhasználó érheti el és dolgozhat azonos adatokkal, ami alapot biztosít a későbbi védelmi tevékenységekhez, további fejlesztésekhez, tervezésekhez és kutatásokhoz is. Igény szerint további nyomtatott példányok is előállíthatók lesznek

Vízrajzi Atlasz – jellemzői és tartalma:

  • A Mura folyó érintett területe a 0+000 fkm-től a 48+000 fkm-ig a Mura-Kerka torkolattól a Mura-Dráva torkolatig.
  • Az érintett terület 68,2 km2, 36,1 km2 Magyarország és 32,1 km2 a Horvát Köztársaság területén.
  • Terepfelmérés készül LIDAR technológiával: eredménye egy pontos 3D terepmodell, a folyószelvények felmérése pedig mélységmérő és GPS eszközök integrált rendszerével történik.
  • Topográfiai térkép: digitális formában, az objektumok tematikus felosztásával különböző rétegekben (layer-eken), a térképi digitális tartalom feldolgozása 1:10 000 méretarányhoz és GIS technológia használatához.
  • Digitális ortofotó: síkrajzilag helyes légi fénykép – fénykép, mint térkép, a felszínen elhelyezkedő különböző létesítmények, képződmények, területhasználatok bemutatása.
  • Folyó- és völgy keresztszelvények: 378 folyószelvény felmérése ~130 m-ként, a völgyszelvények pontjai a 3D terepmodellből.
  • Hossz-szelvény: bemutatásra kerül a szelvényezés, bal- és jobb part, mederfenék a sodorvonalban, a betorkolló vízfolyások, árvízvédelmi töltések, hidak és vízmércék, valamint a mértékadó árvízszint.

A Mura Vízrajzi Atlasz a legújabb technológiával kerül elkészítésre, digitális formában, és két, tartalmilag megegyező változatban horvát és magyar koordináta valamint magassági rendszerben. Ez a kidolgozás a különböző rétegek kombinálásával lehetőséget nyújt a változások vezetésére, és kiegészítésekre a felhasználási igények függvényében. A feldolgozás és a digitális adatok felhasználási lehetőségei a rendelkezésre szoftverektől függnek, és az informatikai fejlődés segítségével a jövőben az adatok újszerű felhasználása is lehetővé fog válni.

Projekt partnerek

Projektvezető: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Partner: Horvát Vizek – Csáktornya

Teljes költségvetés: 352.814 €
ERFA támogatás: 85%
Nemzeti társfinanszírozás: 15%
Időtartam: 2014. 02. 01.– 2015. 05.31.

Záró konferencia

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2015.04.15-én ünnepélyes záró konferenciát tartott Gosztolán. A Horvát Vizek partnerségével sikerre vitt „HAMURA – Horvát-magyar Vízrajzi Atlasz a Mura folyó közös érdekű szakaszára” elnevezésű projekt eredményeit és felhasználhatóságát bemutató rendezvény nagy érdeklődésre tett szert a térség hivatalai és szervezeti körében.

A projekttel érintett térség polgármesterei, szervetek képviselői szakmai előadások keretében ismerkedtek meg a később számos fejlesztés alapjaként szolgálható Vízrajzi Atlasszal.

Sajtóközlemény a projektről
Az év térinformatikai projektje 2015-ben: Mura Vízrajzi Atlasz

 

 

Nyitó konferencia

2014. 03.20-án Goričanban megtartásra került a projekt nyitókonferenciája:

A nyitókonferencián részt vettek a minisztériumok képviselői, a helyi önkormányzatok képviselői, újságírók, és szakértők mind magyar, mind pedig horvát részről. A nyitókonferencián a regisztrációt és mindkét fél köszöntő szavait követően szakmai bemutatókra került sor. A sikeresen bemutatott projektet rövid kérdések és válaszok követték.