RSS RSS

 ForMURA - Mura árvízi riasztó és előrejelző modell aktualizálása és továbbfejlesztése

         


Projekt azonosító száma: HUHR/1901/3.1.1/0001
Vezető Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Kedvezményezett: Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

A projekt összköltsége: 297 891,00 €
NYUDUVIZIG: 199 816,00 €
Horvát Vizek: 98 075,00 €

Ebből EU támogatás: 253 207,35 €

Projekt kezdete-vége: 2021.01.01 – 2022.08.31.

Projekt bemutatása:
A projekt hatásterülete a Mura folyó ár és hullámtere, vagyis a Mura folyó Magyar és Horvát közös érdekeltségű 48 km-es szakasza. Ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások szétválaszthatatlanul, mindkét területet egyaránt érintik és szükségessé teszik a védekezési tevékenységben való együttműködést.
A Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszert 2011-ben fejlesztette ki az érintett 4 ország. A 9 éve működő rendszer fenntartásban minden érintett ország részt vesz, a saját valósidejű adatainak biztosításával, ill. a teljes rendszer folyamatos felügyeletével, kiértékelésével.
Jelen projektben ezt a rendszert kívánjuk felújítani, ill. továbbfejleszteni úgy, hogy a magyar-horvát közös érdekeltségű Mura szakaszon az 1D előrejelző modellt a legújabb adatokkal aktualizáljuk és továbbfejlesztjük meteorológiai ensemble számításokon alapuló előrejelzésekkel ill. nagyvízi adatasszimilációval. A fejlesztett modellt beintegráljuk egy modern előrejelzési keretrendszerbe. Továbbá 4 új hullámtéri ponton biztosítjuk a távmért vízállás adatokat, az előrejelző modell pontosítása érdekében.
Átfogó célkitűzés a magyar és a horvát szervek közötti hatékony, valósidejű árvízi együttműködés fejlesztése. Az illetékes magyar és horvát intézmények közös, határon átnyúló együttműködése révén az árvízből származó kockázatok lényegesen jobban megítélhetők, mivel a határon átnyúló árvízi előrejelző modell a releváns információk gyors hozzáférhetőségét teszi lehetővé a teljes Mura szakaszon. Ezáltal a fejlesztések az árvízvédelemért felelős szervezeteknek valamint a hatásterületen lévő érdekeltek, lakosok hasznára válnak mind a magyar mind a horvát oldalon.
A projekt szervesen illeszkedik a 2011-ben elkészült Mura árvízi riasztó és előrejelző rendszerhez, továbbá a külföldön folyó aktuális fejlesztésekhez.
A modell fejlesztése irányában szoros szinergiák állnak fenn a 2015-ben befejezett HAMURA projekttel, mely keretében elkészültek a legfrissebb Mura folyóra vonatkozó geodéziai felmérések. Felhasználjuk továbbá a Mura nagyvízi mederkezelési tervek eredményeit is, valamint a Mura felső szakaszán végzett, folyamatban lévő fejlesztési munkák eredményeit is.
Mivel a Mura folyó a projekttel érintett szakaszon magyar-horvát határfolyó, ezért ezen a szakaszon az árvizek okozta hatások mindkét országot egyaránt érintik, így a határon átnyúló együttműködés elkerülhetetlen, amennyiben a vízgazdálkodási intézkedések összehangolt megvalósítását akarjuk elérni. A projektpartnerek közösen készítik el az alapozó munkálatokat, ellenőrzéseket, a rendszer felépítését, valamint szorosan együttműködnek a rendszer üzemeltetésében, fenntartásában.Kick-off rendezvény

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a horvátországi partner, Hrvatske Vode szervezésében, 2021. június 15-én, online formában tartottuk az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési program keretein belül megvalósuló, ForMURA - HUHR/1901/3.1.1./0001 azonosítószámú projekt nyitó rendezvényét.

A rendezvényen mintegy 50 fő vett részt, horvát és magyar oldalról egyaránt.

A köszöntést követően, a résztvevők általános ismertetőt hallhattak a Mura árvízi előrejelző modell fejlesztési projektjéről, a projekt műszaki tartalmáról, valamint a 2014-es árvízről és az ott zajló védekezési munkákról.

A konferencia zárásaként Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondott záróbeszédjében üdvözölte a magyar-horvát előrejelző modell továbbfejlesztését és további jó együttműködésre bíztatta az érintetteket.

 

 
 
 
                                                                   Fotók: Nyuduvizig

 

Data workshop

2021. október 5-én Varasdon, a “ForMURA -  Mura árvízi riasztó és előrejelző modell aktualizálása és továbbfejlesztése” (HUHR / 1901 / 3.1.1 / 0001) elnevezésű projekt keretében egy Data Workshop került megrendezésre. A workshopot a Horvát Vizek varasdi székhelyű Mura és Felső-Dráva Vízgazdálkodásáért felelős Osztálya szervezte, amely a projektben kedvezményezettként vesz részt.

A Data Workshop magyar és horvát modellezési szakértők részvételével került megrendezésre, amelyen mintegy húszan vettek részt.

A horvát projektvezető köszöntőbeszédét követően a magyar és horvát előadók a következő témákat ismertették a résztvevőknek: a ForMURA projekt tevékenységei, az árvízi előrejelző modell általános bemutatása, előrejelző modell a Horvát Köztársaságban, a Mura folyó előrejelző modell, harmonizáció a jelenlegi modellfejlesztésben, múltbeli tapasztalatok a radaros berendezésekkel való munkák során, valamint új berendezések telepítése a projekt keretében és a berendezések telepítési helyszínei.

Az építő jellegű, tanulságos és érdekes előadások után a résztvevők a modellezéssel, előrejelző modellekkel és vízszint mérő berendezésekkel kapcsolatos megbeszélésekkel és tapasztalatcserével zárták az eseményt.

 
 

Fotók: Nyuduvizig

 

Közös előrejelzési szimulációs gyakorlat

Annak érdekében, hogy a fejlesztett modellt hosszú távon, fenntartható módon használjuk, egy magyar-horvát közös előrejelzési szimulációs gyakorlatot tűztünk ki, melynek keretében közösen begyakoroltuk és elmélyítettük a fejlesztett modell által nyújtott ismereteket.

Az egynapos gyakorlatra 2022.06.02-án került sor, mintegy 30 fő részvételével.  Az előrejelzési gyakorlat első részében a projekt célcsoportjaként az árvízi előrejelzésben leginkább érintett szervezetek kaptak betekintést a továbbfejlesztett Mura árvízi előrejelző modell valamint az árvízi előrejelzési keretrendszer működésébe is. Ezt követően a projektpartnerek bemutatták, hogy az előrejelző weboldalt hogyan tudják használni árvízi események esetén.

Az előrejelzési gyakorlat második részében a partnerek egy előre beállított árhullám segítségével tesztelték az előrejelző keretrendszer működését, közösen megvizsgálták a modell különböző beállításaival lefuttatott szimulációkat, valamint az ensemble tagok segítségével előállított szimulációs változatokat.

A szimulációs gyakorlat lezárásaként a Partnerek közös dokumentumban kiértékelték az előrejelző keretrendszer működését, összefoglalták a tapasztalatokat és javaslatokat fogalmaztak meg az előrejelző keretrendszer későbbi továbbfejlesztésével kapcsolatban.

Fotó: Nyuduvizig

 

 

ForMURA projekt záró rendezvény

2022. július 5-én, a horvátországi Hrvatske Vode szervezésében, Muraközben (Medimurje) került sor a projekt záró konferenciájának megrendezésére.

A projektben elérni kívánt célcsoportok mindegyike meghívást kapott a konferenciára, ahol mintegy 54 fő vett részt. Az eseményen a Magyarország- Horvátország Együttműködési Program, Közös Titkárságának projektmenedzsere és a projektpartnerek számoltak be az együttműködési programról illetve a projektben elért célokról, műszaki és kommunikációs eredményekről. Az esemény végén lehetőség nyílt a felmerülő kérdések megvitatására és közös konzultációra is.  

 

 
 
 
 

 

A Programról további információkat olvashat a www.huhr-cbc.com weboldalon.

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával készült. A dokumentum tartalmáért kizárólag a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság felelős és az semmilyen módon nem tekinthető az Európai Unió, illetve az Irányító Hatóság Álláspontjának.