RSS RSS

Notice: Undefined property: stdClass::$toc in D:\Weboldalak\NYUDUVIZIGHU\plugins\content\pagebreak\pagebreak.php on line 220

 

Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció I.        

Azonosítója: KEOP-7.3.1.2 /09-2010-0032

Kedvezményezett: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Együttműködési megállapodás: Pornóapáti Önkormányzat
Támogatási szerződés kelte: 2011. május 10.
A támogatás tárgya: A tervezett projekt előkészítési költségeinek EU-támogatással való finanszírozása
Az előkészítési szakasz befejezése: 2012. augusztus 30.

Felsőcsatáron megoldandó feladat a mederben hagyandó, mindenkor tovább vezetendő víz biztosítása, a duzzasztó műtárgy miatt a vízi élőlények számára átjárható ökológiai folyosó kialakítása a természetes vízfolyásra jellemző változatos esések, kanyarok és inflexiók ritmikus váltakozása mellett.

A műszaki megoldás lehetőségeit nagymértékben befolyásolják a helyszíni adottságok, melyek a következők:

A tervezett ökológiai folyosó nyomvonalát egyértelműen meghatározza egy meglévő természetes árok nyomvonala, melyen keresztül néha természetes úton vízpótlást kap a Pinka meder. Más helyszínt, lehetőséget nem célszerű vizsgálni, mivel maga a természet sugallja a műszaki megoldást, csak segíteni kell neki. Az ökológiai folyosó magassági vonalvezetését a Pinka duzzasztott vízterének üzemi vízszintje, illetve az árapasztó csatorna jelenlegi fenékszintje közötti geodéziai szintkülönbség vízlépcsőkkel történő legyőzése határozta meg. A mederben hagyandó vízmennyiség levezetése vízlépcsőkkel, illetve szabadnyílásokkal –résekkel- pihenő víztereken keresztül történne. A természetes vízfolyásra jellemző kanyarok és inflexiók ritmikus váltakozása mellett, változó fenékszélességgel, mélységgel és kőrakatos fenék szűkületek alkalmazásával.

Pornóapátiban megvalósítandó egy fenékküszöb melynek kialakításával helyreáll a lemélyült, berágódott meder természetes fenékszintje. A természetes lerakódások segítségével a kisvízi mederben változatos mélységek és fenékszélességek alakulnak ki. A medermélyülés vagy tartós vízszintsüllyedés miatt nem csak a Pinka élőtere szűkült, hanem nem megfelelő vízellátottságúak hullámtéri holtágak és mellékágak.
A természetes átjárhatóságot a Pinka holtmedrének hallépcső-szerű kialakításával lehet elérni. A rehabilitációt egyben a holt meder megfelelő és egyben folyamatos vízpótlása is kíséri. Biztosítja a holtág természetes ciklusait; növeli a vízhozamot és ezzel együtt megváltoztatja a vízi életteret.
A műszaki megoldás lehetőségei itt is nagymértékben behatárolódnak:
A fenékküszöb elhelyezése a holt-meder vízpótlása miatt kötött. A műszaki megoldás változata lehet több fenékküszöb kialakításával elérni a fenti célt, ez azonban sem vízgazdálkodási és ökológiai szempontból sem indokolt a természetbe való beavatkozás súlya, és költség vonzata miatt.

 

Célkitűzéseink

Felsőcsatár

 • Vízgazdálkodási cél: a mederben hagyandó vízmennyiség biztosítása
 • Ökológiai cél: a vízfolyás átjárhatóságát biztosítani a VKI előírása szerint
 • Társadalmi cél: az ökológiai állapot javítása a társadalmi igények, vízhasználatok fenntartásával.

Pornóapáti

 • Ökológiai cél: A természetes lerakódások segítségével a kisvízi mederben változatos mélységek és fenékszélességek kialakítása
 • Vízgazdálkodási cél: A jelenlegi árvízvédelmi helyzet fenntartása
 • Társadalmi cél: A degradált holt-meder felhasználásával az emberek számára élhető körülmények biztosítása. A lakosok fontosnak tartják természetes környezetük védelmét és fejlesztését.

 Projekt jelenlegi állása

 • Közbeszerzési eljárásban kiválasztottuk a tervezőt
 • A környezeti hatástanulmány elkészült
 • A terület megosztási vázrajz záradékolásra került
 • Elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány
 • A megvalósításhoz vízjogi létesítési engedélyt kaptunk
 • Elkészült a kiviteli terv
 • Jelenleg a II. fordulós pályázaton dolgozunk, melynek keretein belül épülnek meg a fent leírt létesítmények.

Sajtóközlemény a Pinka rehabilitációja projekt építéséről

Felsőcsatár, Pornóapáti Pinka rehabilitáció II.