RSS RSS

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója


Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Konzorciumi partnerek:
  •    Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
  •    Közép-Duna-völgyi vidéki Vízügyi Igazgatóság
  •    Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság
  •    Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
  •    Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
  •    Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Projekt címe: Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

Támogatási összeg: 1 037 587 405,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása:

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósul meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése. A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.
A fejlesztések céljai összhangban vannak a fent ismertetett igényekkel és hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.
A vízügyi igazgatóságok kezelésében 598 db szivattyútelep van, ebből 320 db került átvételre a társulatoktól. Utoljára 2000-ben volt szivattyútelepi rekonstrukciós program, azóta a vízügyi igazgatóságok csak a legszükségesebb javításokat tudták elvégezni, átfogó fejlesztésre nem került sor. A belvízvédekezésnek alapvető eleme a szivattyútelep, melynek meghibásodása, nem biztonságos üzemelése a leggyakoribb hátráltató tényező a védekezésben. A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva - 9 vízügyi igazgatóság területén - a következő 11 db javaslat. A kiválasztás során előtérbe került a gerebek kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyeztetettsége is.

ÉDUVIZIG: Árpási szivattyútelep mozgó gereb csere;
KDVVIZIG: Makádi szivattyútelep rekonstrukciója: gépészeti felújítás, villamoshálózat felújítás, műtárgy (zsilip) felújítás, automata gereb beépítés, szükség szerint épület felújítása;
ADUVIZIG: Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése: 2 db, egyenként 240-260 l/sec (h = 6-7 m) vízszállító képességű elektromos üzemű szivattyú beépítése;
ADUVIZIG: XIV. torkolati szivattyútelep rekonstrukciója; elektromos szivattyúk beépítését kell elvégezni, a kapcsolódó vezérléstechnikai és biztonsági rendszerek kiépítésével együtt. Ki kell építeni az elektromos hálózatot, szivattyútelepi gépház felújítása;
DÉDUVIZIG: Ordacsehi szivattyútelep rekonstrukciója: telepített 4 db gépegység korszerűbb, azonos kapacitású egységekre történő cseréje, hozzájuk tartozó elektromos vezérlés és automata üzemmód kiépítése, meglévő csővezeték felújítása, cseréje, kezelőépület felújítása;
NYUDU-VIZIG: Búberki szivattyútelep gépészeti felújítása: Teljes gépészeti felülvizsgálat és felújítás; FETIVIZIG: Győrteleki szivattyútelep elbontása és szivattyúállás kiépítése: Volt társulati, teljesen amortizálódott sztp. elbontása, szivattyúállás kiépítése; Olcsvai sztp. rekonstrukciója: elektromos kapcsoló berendezések rekonstrukciója, szivattyúk vezérlési rendszere, vagyonvédelem, magasépítmény rekonstrukciója, előfenék átépítése, szivattyú gépegységek gépészeti felújítása;
ÉMVIZIG: Prügyi és Felsőberecki szivattyútelepen uszadékfogó gerebek kialakítása, zsilipek átépítése; TIVIZIG: Szivattyútelepek rekonstrukciója: Uszadék eltávolító berendezések rekonstrukciója és új berendezések beépítése. Szivattyúk, és kapcsolódó gépészeti berendezések felújítása, új beszerzések beépítése, Szivattyútelepi villamos berendezések korszerűsítése, Szivattyútelepi épület felújítások;
KÖVIZIG: Vargahosszai sztp. rekonstrukciója: 2 szivattyúegység felújítása, gépi gereb beépítése.

Cél a Kis-Balaton Belvízvédelmi Rendszer Búberki szivattyútelepének biztonságos és tervezhető üzemeltetése. A projekt keretében cserére kerül a teljes gépészeti és villamos felszerelés.


Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.07.29

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00011

A projekt nyitórendezvényét 2018.01.25-én tartották Miskolcon, ahol a kivitelező által bemutatásra került a 9 vízügyi igazgatóság területén megvalósuló 11 projektelem fejlesztése.

A kiterjesztett projekt sikeresen megvalósításra került.

Az árvízi figyelmeztető és előrejelző modell továbbfejlesztése az árvízvédekezésért felelős szervezetek határon átnyúló szervezeti együttműködésének eredményeként további funkciókkal egészült ki és készen áll a használatra a Rába folyó teljes szakaszán.