RSS RSS

A Kis-Balaton turisztikai célú fejlesztése

A projekt története

Pályázat bemutatása (2005. március)

Az Európai Unió Magyarország részére is fejlesztési támogatást nyújt. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, a Regionális Operatív Programhoz kapcsolódva szeretnénk a Kis-Balaton bemutatását fejleszteni, a turisztikai vonzerejét kihasználni, sokoldalúan hasznosítani, a térségben a szezonalitást csökkenteni. Célunk az ehhez szükséges színvonalas szolgáltatási háttér megteremtése és a változatos programkínálat kialakítása. Ezen feladatok megvalósításához pályázunk a Regionális Operatív Program, Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP 1.1 megnevezésu részprogram keretében.

A pályázat három nagyobb önálló egységre tagolódik, melyekben több kisebb tervezett célt kapcsoltunk egybe. Részprogramjaink a következoek: a Kis-Balaton Ház és környezetének fejlesztése, kerékpárút építése, Kányavári sziget és környékének fejlesztése.

Kis-Balaton Ház és környezetének fejlesztése

A Kis-Balaton Ház 2000. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit. Jelenleg is kiállítás és bemutatótermek állnak a nagyközönség rendelkezésére. A kiállítás megújítására a következő változtatásokat kívánjuk megvalósítani, valamint az alábbi bemutatási lehetőségekkel szeretnénk bővíteni:

A fogadóteremben található terepasztal felújításra kerül, 3 akváriumban kapnak helyet az élő vízinövények, valamint dioráma kialakításával jelenítjük meg a jellemző növényzetet. A területen lévő védett és egyéb halakat egy panorámás, vetített filmmel kívánjuk „láthatóvá” tenni a kiállítási teremben.
A vízvédelmi teremben egy plazma falat (nagyobb képernyőt) kívánunk elhelyezni, melyen a területen elhelyezett webkamerák képét figyelhetjük. A Kis-Balatonon 3 helyen szerelnénk fel a kamerákat, s ezek hozzák „kézzel fogható” közelségbe a zárt terület élővilágát. A víz sokféleségét láttató vízkiállítás is helyet kap e teremben. Láthatóvá szeretnénk tenni az ivóvíz, a tengervíz, a Zala és a Kis-Balaton vize közötti különbséget. A Kis-Balaton történetéről, megvalósításáról, műszaki adatairól, természeti értékeiről szóló számítógépes adatbázis megújításra szorul. A mikroszkopikus élőlényeket beépített, nagyfelbontású mikroszkópon figyelhetik meg a látogatók.
Az emeleten gyermekrajz terem kerül kialakításra, és itt szeretnénk megemlékezni a Kis-Balatontól elválaszthatatlan íróról, Fekete Istvánról. Egy kis nádkunyhóba bújva mutatnánk be részleteket a Tüskevár és Téli berek filmekből.
Vízi játszótér épül a ház és a kápolna közötti területen, ahol a víz útját, erejét, felhasználhatóságát láthatják játékos formában a gyerekek. Pihenőkkel, szép környezetben készülo egyéb játékokkal várjuk a kisebb és nagyobb korosztályt egyaránt.


Kerékpártároló

A tervezett kerékpárúthoz kapcsolódva a háznál kerékpártároló létesül. 20 db felnőtt, 20 db gyermek mountainbike kerékpárt lehet majd kölcsönözni. A Kis-Balaton, nagyközönség előtt zárt területét is szeretnénk bemutatni. Terveink szerint heti 2-3 napon, napi 2-3 alkalommal autóbuszos „szafarit” indítanánk a látogatók számára, előre meghirdetett időpontokban. A túra útvonala meghatározott, kb. 1-1,5 óra időtartamú. Új programot, a Kis-Balaton Napokat szeretnénk e helyszínre szervezni. A 2-3 napos rendezvényen szerepet kapnának a környező települések népi mesterségek bemutatásával, kulturális csoportjaiknak szereplésével. Lehetőséget szeretnénk biztosítani a területen készült, a népi mesterségekhez kapcsolódó alkotások árusítására (kosárfonás, fafaragás, fazekasság, stb.


Kilátó

Kerékpárút építése

A Kis-Balaton I. ütemének (Hídvégi-tó) bemutatását kerékpárút építésével is szeretnénk elősegíteni. A nyomvonal a Zalavár-Zalaszabar összekötő úttól a Zala balparti töltésén halad a meder áttöltéséig. Ott a régi Zala meder balparti töltésén folytatódik a Mekenyei szivattyútelep mellett a duzzasztóműig. Utána a bejáró úton halad a Zalavár-Sármellék összekötő útig. Pihenők és kilátó építése is szerepel a tervek között, rálátással a Kis-Balaton I. ütemére (Hídvégi-tó).

Kányavári sziget és környékének fejlesztése

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer területén csak a Kányavári sziget látogatható szabadon. A szigetre bevezető híd a Kis-Balaton jelképe lett, ezért szeretnénk, ha még több látogató nézné meg az egyedülálló növény és állatvilágot, pihenne a szép környezetben. Ehhez mindenképpen szükséges vizesblokk kialakítása. A tervezett illemhelyen női és férfi, valamint mozgássérült WC-k, mosdók lesznek. Az épületben vízvételi helyet is alakítunk ki. A bejáróút felújítása is elengedhetetlen. A munkák között szerepel az út újra aszfaltozása. Kányavári híd felújítása, a mozgássérültek szigetre bejutásának biztosítása is megoldandó feladat. Az akadálymentesítést egy „komp” beállításával gondoltuk megoldani, mely érdekes színfoltja lehet a létesítménynek.

 

Sikeres ROP pályázat - A támogatási szerződés aláírása (2006. december)

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a beruházója a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszernek. A megvalósítás mellett a Kis-Balaton bemutatása, turisztikai vonzerejének kihasználása, sokoldalú hasznosítása, az ehhez szükséges színvonalas szolgáltatási háttér megteremtése és a változatos programkínálat kialakítása érdekében sikeresen pályáztunk a Regionális Operatív Program, Turisztikai vonzerők fejlesztése 1/2004/ROP 1.1 megnevezésű részprogram keretében.

A pályázat három nagyobb önálló egységre tagolódik, melyekben több kisebb tervezett célt kapcsoltunk egybe.

Részprogramjaink a következőek:

 • A Kis-Balaton Ház és környezetének fejlesztése (kiállítás megújítása, vízi játszótér építése, kerékpárkölcsönzés, bemutató utak szervezése)
 • Kerékpárút építése kilátóval
 • Kányavári sziget és környékének fejlesztése (infrastruktúra kiépítése, akadálymentesítés)

 

A tervezett fejlesztés 230 millió forintos nagyságrendű, melynek a 97,5 %-át uniós forrás biztosítja. A befogadott pályázatot támogathatónak ítélték a bírálók, így a támogatási szerződést 2006. decemberében aláírtuk. A fejlesztéseket 2008. december 31-ig kell megvalósítani.

 

Új, „vizes” játszótér a Kis-Balatonon (2007. augusztus)

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében, a Regionális Operatív Programhoz kapcsolódva „A Kis-Balaton turisztikai célú fejlesztése” projekt részeként valósult meg a Kis-Balaton Ház mellett (Zalavár, Várszigeten, a Zalavár-Zalaszabar összeköto útnál) az új, „vizi” játszótér, melyet mostantól a gyerekek birtokba vehetnek.

A Kis-Balaton Ház és a Szt. István kápolna közötti mintegy 1500 m2-es területen alakítottuk ki, és építettük meg az Európai Unió elvárásainak is teljes mértékben megfelelő játszóteret, ahol a gyerekek minden érzéküket és képességüket próbára tehetik.

Az elmaradhatatlan játékok – libikóka, többféle hinta, mászóka – mellett „vizes játékok” is készültek, a játszótér egy részén pedig -gyepes-fás ligetben- erdei kunyhókat helyeztek el az építők.
A hagyományos játékok a gyerekek szórakoztatása mellett a mozgáskoordinációjukat, és az egyensúlyérzéküket is fejlesztik. Az „erdei” részben szaladgálhatnak, szabadon játszhatnak, bújócskázhatnak, ugrálhatnak.
A Kis-Balaton -mint vizes élőhely- mellé olyan játszóteret építtettünk, ahol a gyerekek is közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vízzel. A játszótér központi része a „vizes” terület, ahol a víz útját, erejét, felhasználhatóságát láthatják, tapasztalhatják meg játékos formában a gyerekek. Itt kedvükre locsolhatnak, pancsolhatnak. Kis zsilipekkel megállíthatják, majd újra indíthatják a folyóvizet. A víz felemelésére szolgáló csiga működtetése során tapasztalatot szerezhetnek arról, hogyan juthat a víz a magasabban lévő területre.

A játszótér megvalósítása az Európai Unió által nyújtott 97,5% támogatással, mintegy 25 millió Ft-ba került. Tervezője a Pigment Kerttervező Stúdió Kft. (Budapest), a kiviteli munkákat M&M-Pack Kft. (Szombathely) végezte.

Pihenőkkel, szép környezetben várjuk a kisebb és nagyobb korosztályt egyaránt, bízva abban, hogy ily módon is egyre több gyermek ismerkedik meg e varázslatos tájjal és világgal.

 

A Kis-Balatonon (Hídvégi tónál) elkészült kerékpárút avatása (2008. május)

A Kis-Balatonon (Hídvégi tónál) elkészült kerékpárút ünnepélyes átadására 2008. május 23-án került sor.
A kerékpárutat felavatta: Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt kedvezményezettje a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság.

Az avatási ünnepség programja:

Helyszín: Kis-Balaton Ház és Hídvégi tó (Zalavár, Vársziget)

0930 -1000 Vendégek érkezése, rövid köszöntők
Nádor István
igazgató (NYUDU-KÖVIZIG) köszönti a megjelenteket.
Kóthay László vízügyi szakállamtitkár (KvVM) rövid tájékoztatója a ROP pályázatról, a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer aktuális kérdéseiről

1000-1030 Kerékpározás az új úton a megépült kilátóig (2 km)
Az új kerékpárút átadása
Avató beszéd:
Szabó Imre
miniszter
Szalag átvágása:
Szabó Imre
miniszter
Nádor István igazgató
Horváth Sebestyén ügyvezető igazgató (Horváth Ép Kft.)

1030-1115 Kerékpározás a „Madárvárta”-ig (2 km)
Sajtótájékoztató a madármegfigyelő állomásnál

1115-1145 Visszautazás kerékpárokkal (busszal )a Kis-Balaton Házig
Állófogadás
a Bemutatóház I.emeleti konferencia termében

 

A Kis-Balaton Ház látogatóinak figyelmébe! (2008. július)

Ezúton is tájékoztatjuk minden kedves látogatónkat, vendégünket és kollégánkat, hogy a Zalavár, Várszigeten lévő Kis-Balaton Bemutató Házunk kiállításainak felújítása befejeződött.
Tartalmában és küllemében is egy teljesen megújult, a kor követelményeinek megfelelő, interaktív bemutatókkal várunk minden érdeklődőt, aki a Kis-Balaton titokzatos, csodálatos világát szeretné felfedezni.
Kis-Balaton Ház (Zalavár, Vársziget)
Tel.: 06-83/710-002
Nyitva tartás: keddtől-péntekig 9.00-12.00 óráig és 13.00-18.00 óráig Hétfőn szünnap


A projekt eredményei

2008. szeptember 30-ára, a projekt befejezésének határidejére a pályázatban tervezett fejlesztések teljes körűen megvalósultak.

I. Kis-Balaton Ház és környéke

A kiállítás megújítása

 • A fogadóteremben található terepasztal felújítása a környező területet és a Kis-Balatont hozza közelebb a látogatókhoz.
 • Helyet kapott a kis-balatoni növényvilág szélesebb körű bemutatása, a víz alatti állatvilágot pedig vetített filmmel tettük „láthatóvá”.
 • A zárt, természetvédelmi területen elhelyezett webkamerák hozzák közel a látogatókhoz az egyedülálló természeti környezetet. A Kis-Balatonon 3 helyen szereltük fel a kamerákat, melyeket a kiállító teremből váltani, a kamerákat mozgatni és zoom-olni lehet.
 • A víz sokféleségét láttató vízkiállítás, valamint a mikroszkopikus élőlények is helyet kaptak a vízvédelmi teremben.
 • Megemlékezünk a Kis-Balatontól elválaszthatatlan íróról, Fekete Istvánról és a „Tüskevárról”.
 • Érdekesebb lett a Zalavár-Vársziget történetét bemutató kiállítási rész.
 • Egy termet alkalmassá tettünk az ide érkező gyermek csoportok számára a látottak megbeszélésére, rajzolásra.
 • Számítógépes játék és információs rendszer várja az erre fogékony érdeklődőket.

 

„Vizes” játszótér

A ház és a kápolna közötti területen elkészült a vízi játszótér, mely több részből áll. A központi helyet a „vizes” rész foglalja el, ahol a víz útját, erejét, felhasználhatóságát láthatják játékos formában a gyerekek. A pihenőkkel, szép környezetben készült „hagyományos” játékok is várják a kisebb és nagyobb korosztályt egyaránt.

Kerékpárkölcsönző

A kerékpárúthoz kapcsolódóan megnyitott a Kis-Balaton Kerékpáros Ház, melyben kölcsönzési lehetőség (gyermek és felnőtt kerékpárok) várja a biciklizés szerelmeseit!

„Szafari” a Kis-Balatonon

A Kis-Balaton, nagyközönség előtt zárt területét is bemutatjuk. Hetente 2 napon, napi 2 alkalommal autóbuszos kirándulást indítunk a látogatók számára, előre meghirdetett időpontokban. A túra útvonala meghatározott, kb. 1-1,5 óra időtartamú. Hordozható, egyéni, hangmondásos készülékek „vezetik” az érdeklődőket a látnivalók között.

II. Kerékpárút

Az út a Kerékpáros Háztól kb. 250 méterre indul, és aszfaltozott töltésen halad a Zalavár – Balatonmagyaród összekötő útig. A meglévő zsilipre épített kilátóból a Kis-Balaton I. ütemét (a Hídvégi-tavat), az állat és növényvilágát, a környező természeti területet figyelheti meg a látogató. A bicikliút a már meglévő Madárvárta szomszédságában ér véget. A különleges faszerkezetű építményből, lesből figyelhető meg a madárvilág. A kilátó, és a Madárvárta mellett pihenőhelyek kerültek kialakításra.

III. Kányavári sziget és környékének fejlesztése

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer területén csak a Kányavári sziget látogatható szabadon. A kulturált infrastrukturális háttér megteremtése érdekében vizes blokk épült a sziget parkolója mellet. Az illemhelyen női és férfi, valamint mozgássérült WC-k, mosdók állnak a látogatók rendelkezésére, az épületben vízvételi lehetőség is helyet kapott. A mozgássérültek, gyermekkocsis családok szigetre bejutásának biztosítása egy „komp” beállításával történik, mely igény esetén minden látogatót a szigetre szállít. További információ a www.kisbalaton.hu honlapon szerezhető be. Szeretettel várunk minden látogatót!