RSS RSS

T-JAM

A projekt az Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg.

 

Vezető Partner: Fejlesztési Ügynökség Sinergija Kft.

Projektpartnerek: Szlovén Földtani Szolgálat, Magyar Állami Földtani Intézet, Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pomurje Régió Energetikai Ügynökség

Teljes költségvetés: 461 633 €

Időtartam: 2009-2011

 

A projekt célja, eredményei

A projekt elsődleges célkitűzése a regionális geotermális lehetőségek és termálvizek potenciáljának felmérése volt a Mura-Zala medencében. A projekt által létrehozott adatbázis alapján lett kidolgozva a térség 3D modellje, mely alapul szolgált a közös határon átnyúló regionális vízáramlási és hőtranszport modellnek.

A projekt konkrét célkitűzései olyan tanulmányok és elemzések végzése volt a határmenti régóban a határral osztott termálvíztest teljes értékelésének előkészítésére és az említett víztestek kidolgozására vonatkozóan, mely eszközként szolgálhat a termálvízi források figyelemmel kísérésére és hasznosítására.

 

A projekt részletes célkitűzései az alábbiak voltak:

  • Kutatás és mérések-elemzések végzése a határmenti régióban a határral osztott termálvíztest részletes és komplex kiértékelése céljából
  • A termálvíztartó képződmények földtani-hidrogeológiai modelljének elkészítése, amely a monitoring és a termálvizekkel kapcsolatos gazdálkodási feladatok alapjául szolgál
  • Áttekintést ad a hőszivattyúk jelenlegi felhasználásáról a célterületen
  • Bemutatja és elősegíti a hőszivattyús technológia elterjesztését
  • Meghatározza a termálvíz felhasználás legjobb gyakorlatának módszerét
  • Javaslatokkal szolgál a geotermikus energia racionális felhasználására
  • Értékelő áttekintést készít a termálvizekkel kapcsolatos jelenlegi szabályozási környezetről
  • Javaslattétel a határmenti régióban a termálvíz készletekkel történő közös gazdálkodásra és monitorozásra.