RSS RSS

Amennyiben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján kíván közérdekű adatigénylés iránti kérelemmel fordulni a vízügyi igazgatási szervekhez, úgy kérjük, hogy az alábbi linken található tájékoztató figyelembevételével járjon el.

Tájékoztató

Adatigénylő lap