RSS RSS

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos tájékoztató

Panasz, vagy közérdekű bejelentés benyújtására az alábbi módokon van lehetőség.

1. Szóban:
a) személyesen: 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
személyes ügyfélfogadási idő: Hétfő, péntek: 9-12 óra, Szerda: 9-12; 13-15 óra
b) telefonon: 06(94)521-210; 06(94)521-211 telefonszámokon

2. Írásban:
a) postai úton: 9701 Szombathely, Pf. 52.
b) faxon: 94/521-273

3. Elektronikus úton: vezetesnyuduvizig.hu

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság hatáskörét az alábbi jogszabályok jelölik ki:
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény
- a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. Rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. Rendelet

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékességi területét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 6. pontja határozza meg.

Tájékoztatás a szóban tett közérdekű bejelentésről felvett adatlap másodpéldányának átvételéről:
A szóbeli panaszt és a szóbeli közérdekű bejelentést írásba kell foglalni. Közérdekű bejelentés esetén az adatlapról – a megtett intézkedések kivételével – másodpéldányt kell készíteni. A másodpéldány a bejelentő által ügyfélfogadási időben személyesen átvehető; az átvételről a közérdekű bejelentőnek az eredeti adatlapon nyilatkoznia, és az átvételt igazolnia kell.

Adatkezelési tájékoztató