RSS RSS

2021. ÉVRE VONATKOZÓ VÍZGAZDÁLKODÁSI ADATGYŰJTÉSEK (RÉGI OSAP)

 2018. január 1-től a 1373, 1375, 1694, 1376, 1378 nyilvántartási számú OSAP adatgyűjtéseket vízgazdálkodási adatgyűjtésként végzi a vízügyi ágazat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény adta felhatalmazás alapján, amelyet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. Kormányrendelet (XI.6.) szabályoz.

Az adatszolgáltatók részére a 2021. tárgyévi adatgyűjtés teljesíthető a megszokott módon, az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapjáról http://www.ovf.hu/hu/osap-adatlapok letölthető Excel adatlapok kitöltésével és visszaküldésével.

Az adatlapok megtalálhatók az Igazgatóság honlapján is (www.nyuduvizig.hu) a Közérdekű/OSAP adatlapok menüpont alatt.

A VÍZIKÖZMŰ szolgáltatók az adatszolgáltatást (korábbi OSAP 1376) online felületen végzik.

A BOI5 adatszolgáltatáshoz szükséges aktualizált adatlap illetve kitöltendő excel táblázat a csatolmányban találhatók.

5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai – (korábbi OSAP 1378) adatszolgáltatást a 2021-es évről az adatszolgáltatók online felületen teljesíthetik.

 

Az adatszolgáltatás teljesítésének határideje a vízügyi igazgatóságok felé:

  • A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás – (korábbi OSAP 1373) esetében 2022. január 31.
  • A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai – (korábbi OSAP 1694) esetében 2022. január 31.
  • A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi megfigyelési tevékenysége – (korábbi OSAP 1375) esetében 2022. március 31, mely minden objektumra vonatkozóan egységes.
  • A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai – (korábbi 1376) esetében 2022. április 30.
  • 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai – (korábbi 1378) esetében 2022. április 30.

 

FIGYELEM!

 „A Felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek és megfigyelő kutak üzemi megfigyelési tevékenysége” című (korábbi OSAP 1375) adatlapból a 2021 évi adatok kitöltéséhez is két fajta készült:

  1. A korábbi évek szerinti régi típusú adatlap, amelyben nincs változtatás a munkalapokon

Régi típusú adatlap megnevezése: VH_FAV_adatlap_REGI _2021.xls

  1. Új típusú adatlap, ahol a „mérések” munkalapon bevezetésre került a Vízügyi Objektum Rendszám (VOR) egyedi azonosító. Továbbá jogszabály változások miatt a 2019. évtől az adatszolgáltató lap vízkémiai fejezete jelentősen bővült új komponensekkel, ezért szerkezete megváltozott.

Új típusú adatlap megnevezése: VH_FAV_adatlap_2021.xls

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST AZ ÚJ TÍPUSÚ ADATLAPON KELL TELJESÍTENI!

KIVÉTEL, hogyha az adatszolgáltatónak (pl. regionális vízmű) a régi adatlap formátumra van programozott eljárása. Ebben az esetben a 2021. tárgyévben is használható a régi adatlap. Az OTH által előírt és tárgyévben teljesített, ámde a régi adatlapon nem szereplő komponenseket, kérjük megküldeni a VIZIG részére külön táblázatban, elektronikus formában.

Adatszolgáltatás teljesítésének módja:

A kitöltött adatlap Excel fájl formájában, elektronikus levélként küldendő el az alábbi címekre:

  • szabone.krisztinanyuduvizig.hu: A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás - (korábbi OSAP 1373)
  • toth.lauranyuduvizig.hu: A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi megfigyelési tevékenysége - (korábbi OSAP 1375)
  • banyai.peternyuduvizig.hu: A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai -(korábbi OSAP 1694)

Az adatlap hitelesítéséhez az űrlap címlapjának kitöltött, aláírt és szkennelt (lefényképezett) változatát az e-mailhez szükséges csatolni.

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatairól történő adatszolgáltatást az üzemeltetők online felületen végzik.

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai – (korábbi OSAP 1378) adatszolgáltatást az adatszolgáltatók online felületen végzik.

Amennyiben az elektronikus, számítógépi adatszolgáltatás nem megoldható, a letöltött és kinyomtatott adatlapot tintával, golyóstollal, írógéppel olvashatóan kell kitölteni, ügyelve a számok elhelyezésére, majd postán megküldeni a területileg illetékes Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság címére.

Postacím: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.

 

 


 


Csatolmányok:

 Mezőgazdasági vízhasználatok (régi OSAP 1373):

  mg_vh_vsz_egyedi_(2021).xlsx

UTMUTATO_1373_egyedi_2021.docx

  mg_vh_vsz_teljes_(2021).xlsx

UTMUTATO_1373_teljes_2021.docx

Felszíni vízkivételek és vízbevezetések (régi OSAP 1694):

VH-FEV_adatlap_2021.xls

VH-FEV_kitoltesi utmutato_2021.docx

Felszín alatti vízkivételek (régi OSAP 1375)

  VH_FAV_adatlap_2021.xls

  VH_FAV_adatlap_REGI_2021.xls


A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai:
  VH-KÖZMŰ       https://oaf.vizugy.hu/login-vk

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d frissvíz-használatot elérő ipari vízhasználók víztermelési és vízkezelési adatai:
 VH-IPAR            https://iaf.vizugy.hu/login-ip

 BOI5 adatszolgáltatás: