RSS RSS

TÁJÉKOZTATÓ A NAGYVÍZI MEDERKEZELÉSI TERVEKRŐL

A nagyvízi mederkezelési tervek (NMT) készítését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény írja elő. A törvény végrehajtását és a tervek tartalmi követelményeit a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, mely a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szól.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén lévő folyók (Rába és Mura) és egy vízfolyás (Répce) véleményezett és elfogadásra került nagyvízi mederkezelési terveit az alábbi fájlok tartalmazzák:

 Rába Szentgotthárd - Körmend
(216+252 fkm – 158+090 fkm)

 Rába Körmend - Sárvár
(158+090 fkm – 86+694 fkm)

 Mura Muraszemenye - Őrtilos
(49+673 fkm – 0+000 fkm)

 Répce Góri tározó leeresztő zsilip - Répce árapasztó osztóműtárgy
(61+024 fkm - 38+952 fkm)


A 01.NMT.11. (Répce) terv készíttetője az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a terv tartalma a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területét (kivéve: Répcelak és Répceszemere települések), illetve működési vonalait érinti.

Stratégiai Környezetvédelmi vizsgálat (SKV), mely a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontú hatások vizsgálatát tartalmazza.