RSS RSS

Letöltések

A Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok másolatkészítési rendjéről
20/2017. számú főigazgatói utasítás
Hitelesített elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek

Hitelesített elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek 2018.06.16
Hitelesített elektronikus másolat készítésére feljogosított személyek 2018.01.09

Az Igazgatóság működési területén az árvízvédelmi töltésen és a töltés menti sávban történő járműközlekedés rendjéről

18/2017. számú főigazgatói utasítás
43/2017. számú igazgatói utasítás

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság működésével összefüggő integritásirányítási rendszerről; az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről; valamint a integritási bejelentések fogadásának rendjéről

26/2021. számú főigazgatói utasítás

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelői hozzájárulás kiadásának eljárásrendjéről a szélessávú hálózatok fejlesztése érdekében

7/2021. számú főigazgatói utasítás

Adatkezelési tájékoztató szerződések
Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a vízkészletjárulék (VKJ) számításával kapcsolatos 2017. évi változásokról
 Tájékoztató

TSONLINE

Települési szennyvíz elhelyezési adatszolgáltatás:
    - Zalaegerszeg
    - Szombathely

A 379/2015. Korm. rendeletben előírt adatszolgáltatás megvalósítása érdekében rendezett TS Online országos tájékoztató, bemutató
(Szombathely - Zalaegerszeg)