Notice: Undefined property: stdClass::$toc in D:\Weboldalak\NYUDUVIZIGHU\plugins\content\pagebreak\pagebreak.php on line 220

 

Közérdekű adatok archívuma

Szervezeti, személyzeti adatok

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Egy éven belül nem történt változás.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

[Archiválva: 2015.05.26.]

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Alapító Okirata. Kiadva: 2010. november 22.

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2009. évi Szervezeti és Működési Szabályzata

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Egy éven belül nem történt változás.

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Egy éven belül nem történt változás.

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Egy éven belül nem történt változás.

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

[Archiválva: 2015.05.26.]

A 2013. évi Elemi költségvetés

A 2012. évi Elemi költségvetés

A 2011. évi Elemi költségvetés

A 2013. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2012. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2011. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2010. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2009. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2008. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2006. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2005. évi intézményi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

[Archiválva: 2015.05.26.]

2014. évben kötött nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

2013. évben kötött nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések (2009 - 2012)

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaiban tekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

[Archiválva: 2015.05.26.]

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

Összegezések