RSS RSS

Notice: Undefined property: stdClass::$toc in D:\Weboldalak\NYUDUVIZIGHU\plugins\content\pagebreak\pagebreak.php on line 220


Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve:
Székhelye:
Postai címe:

Telefonszáma:
Fax:
Elektronikus levélcíme:
Honlap/web:

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
9701 Szombathely, Pf.: 52.

+36 94 521 280
+36 94 316 866

http://www.nyuduvizig.hu


hétfő-péntek 8-14

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti felépítés

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Az adatok megtekinthetők a honlap telefonkönyvében

4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeletvezető neve, elérhetősége

Név: Központi ügyelet
Mobil telefonszám: +36 30 300 42 42
E-mail:


5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nyugat Vizei, mely elérhető a Sajtó menüpontban.
Kiadja: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság elektronikus formában.
Szerkesztőségi tagok: dr. Smolczer Teodóra, Kárpátfalvi Annamária, Gyalog Gábor, dr. Engi Zsuzsanna, Tóth Attila
Főszekesztő: Busa Tamás.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Név: Belügyminisztérium
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám:      +36 1 441 1000
Fax: +36 1 441 1437
E-mail:
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium


Ügyfélszolgálat:

E-mail:
Telefonszám: +36 1 441 1138
Postacím: BM Ügyfélszolgálat 1903 Budapest, Pf.: 314.
Személyesen: Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám hétfőtől péntekig 9-12 óra között, illetve hétfőtől csütörtökig 12.30-15 óra között

 

Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/d
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 56.
Telefonszám:      +36 1 225 4400
Fax: +36 1 201 2482
E-mail:
Honlap: http://www.ovf.hu